mayská astrologie

Vstupujeme do času, kdy se zprvu mohou nenápadným způsobem měnit naše vztahy, zaměstnání nebo životní cesta. To, co fungovalo doposud, může fungovat...

Při důležitých volbách naslouchejte moudrosti svého těla, které vám často řekne mnohem víc než vaše předimenzovaná mysl. Naslouchejte rovněž svým...

Chuen (Opice) patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou hlubokou přemýšlivostí s tendencí k introspekci. Zamyslete se nad tím, jak...

Ben patří do skupiny východních znamení, která jsou známa svou velkou nápaditostí a schopností uvádět nové do stávajících pořádků. Je to znamení...

Ahau patří do skupiny jižních znamení, která jsou známa svou velkou tvůrčí silou, radostností a spontaneitou. Symbol Slunce, nekonečného světla, a...

Manik patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přirozenou hloubavostí i nedozírnou moudrostí. Jelen byl odjakživa symbolem...

Ix patří do skupiny severních znamení, která jsou známá svou velkou pragmatičností i upřímným zájmem o záležitosti nadsmyslné. V následujících dvou...

Imix patří do skupiny východních znamení, která jsou známa velkou nápaditostí a tendencí uskutečňovat všemožné nové přístupy v mnoha životních...

Můžete si dovolit snít a definovat zcela nové záměry, pro které se dokážete nadchnout a vytrvat až do jejich uskutečnění. S každým novým projektem...

Men patří do skupiny západních znamení, která jsou charakteristická svou hloubavostí a přemýšlivostí. Orel vidí do všech tří časů, jimiž jsou...

Ik patří do skupiny severních znamení, které jsou charakteristické jak svou pragmatičností, tak svou schopností vnímat skryté dimenze. Pokud jste se...

Muluc patří do skupiny východních znamení, která jsou charakteristická svou schopností uvést do života vše nové. Abyste toho však byli schopni, je...

Cib patří do skupiny jižních znamení, která jsou známá svou tvůrčí sílou a radostností. Cib je však ze všech těchto znamení nejvážnější. Je spojeno...

Akbal patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přemýšlivostí a hloubavostí. Znamení Noci vám dává schopnost nahlédnout do vašeho...

Doporučuji, vzhledem k mnoha retrográdním planetám na nebi zamyslet se nad přátelstvími z vaší minulosti, která můžete opět obnovit, prohloubit a...

Caban patří do skupiny východních znamení, která jsou známa svou velkou tvůrčí silou a inovativními dovednostmi. Nicméně vrhat se do nového se v...

Kan patří do skupiny jižních znamení, která jsou známa svou veselostí a velkou produktivitou. Síly ohně jsou posíleny a to můžete využít ve svůj...

Chuen patří do skupiny západních znamení, která jsou známá svou velkou přemýšlivostí, se sklonem k hluboké introspekci. Nebezpečí tohoto znamení...

Etz´nab patří do skupiny severních znamení, která vynikají jak svou pragmatičností, tak obrovskou duchovní hloubkou. Nezapomínejte se však také...

Léto je v plném proudu, a tak si užívejte kouzla přírody. Budete-li mít možnost pobývat co nejčastěji u vody, využijte této příležitosti. Had je...