horoskop

Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram, který zachycuje postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Naprostá většina západních astrologů pracuje s tropickým zodiakem rozděleným na dvanáct stejně velkých úseků (astrologických znamení) po 30°. Výchozím bodem pro první znamení astrologického zvěrokruhu (Berana) je jarní bod.

Není horoskop jako horoskop. Staří Mayové vnímali svět trošku jinak než západní civilizace a podle toho se vyvinul i jejich kalendář. Podle Mayského astrologa Roberta Policara může astrologie lidem umožnit lépe utvářet vlastní život. Díky přirozeným cyklům, které se opakují, dokáže poskytnout účinné rady pro období, které teprve přijde. Vytváří tak potřebný prostor pro rozhodování a pro možnou změnu. Robert vnímá astrologii jako hlubší "symbolický jazyk", který dokáže odkrýt mnoho souvislostí a zároveň nabízí rady, jak se k určitým životním zkušenostem postavit. Pak už záleží na každém, co s poskytnutým vhledem udělá. Je to hluboký tvůrčí proces, jako život sám.

Přečtěte si další články věnující se horoskopům

 

Ik patří do rodiny severních znamení, která jsou známá svou pragmatičností i silnou potřebou duchovního vývoje. Vítr nám dá větší schopnost...

Muluc patří do rodiny východních znamení, která mají velkou schopnost přinášet na svět nové formy. Je velmi zajímavé, že v tomto znamení se narodilo...

Cib patří do rodiny jižních znamení, která jsou známa svou velkou tvořivostí a schopností se radovat ze života. Nicméně Sova je z těchto znamení...

Akbal neboli Noc či Dům patří do rodiny západních znamení, která jsou známa svou tendencí k hlubokomyslnosti a introspekci. Akbal ukazuje především...

Oc patří do rodiny severních znamení, která jsou známa svou velkou pragmatičností i duchovní hloubkou. Sever vládne nočnímu životu a ročnímu období...

Vstupujeme do času, kdy se zprvu mohou nenápadným způsobem měnit naše vztahy, zaměstnání nebo životní cesta. To, co fungovalo doposud, může fungovat...

Při důležitých volbách naslouchejte moudrosti svého těla, které vám často řekne mnohem víc než vaše předimenzovaná mysl. Naslouchejte rovněž svým...

Chuen (Opice) patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou hlubokou přemýšlivostí s tendencí k introspekci. Zamyslete se nad tím, jak...

Ben patří do skupiny východních znamení, která jsou známa svou velkou nápaditostí a schopností uvádět nové do stávajících pořádků. Je to znamení...

Ahau patří do skupiny jižních znamení, která jsou známa svou velkou tvůrčí silou, radostností a spontaneitou. Symbol Slunce, nekonečného světla, a...

Manik patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přirozenou hloubavostí i nedozírnou moudrostí. Jelen byl odjakživa symbolem...

Ix patří do skupiny severních znamení, která jsou známá svou velkou pragmatičností i upřímným zájmem o záležitosti nadsmyslné. V následujících dvou...

Imix patří do skupiny východních znamení, která jsou známa velkou nápaditostí a tendencí uskutečňovat všemožné nové přístupy v mnoha životních...

Můžete si dovolit snít a definovat zcela nové záměry, pro které se dokážete nadchnout a vytrvat až do jejich uskutečnění. S každým novým projektem...

Men patří do skupiny západních znamení, která jsou charakteristická svou hloubavostí a přemýšlivostí. Orel vidí do všech tří časů, jimiž jsou...

Ik patří do skupiny severních znamení, které jsou charakteristické jak svou pragmatičností, tak svou schopností vnímat skryté dimenze. Pokud jste se...

Muluc patří do skupiny východních znamení, která jsou charakteristická svou schopností uvést do života vše nové. Abyste toho však byli schopni, je...

Cib patří do skupiny jižních znamení, která jsou známá svou tvůrčí sílou a radostností. Cib je však ze všech těchto znamení nejvážnější. Je spojeno...

Akbal patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přemýšlivostí a hloubavostí. Znamení Noci vám dává schopnost nahlédnout do vašeho...

Doporučuji, vzhledem k mnoha retrográdním planetám na nebi zamyslet se nad přátelstvími z vaší minulosti, která můžete opět obnovit, prohloubit a...