Měli bychom zásadní životní rozhodnutí svěřit umělé inteligenci?

Měli bychom zásadní životní rozhodnutí svěřit umělé inteligenci?

Existují přesvědčivé a často překvapivé důkazy o tom, že algoritmy mohou být při přijímání obtížných rozhodnutí mnohem lepšími rádci než lidé....