fbpx

Zásady užívání síťových identifikátorů

 

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům internetových stránek www.flowee.cz (dále také jen jako „internetové stránky“) využívá společnost Flowee s.r.o. IČ:05684595, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268896 (výše i níže také jako „Flowee“) různé síťové identifikátory, tzv. cookies. Bez cookies by bylo procházení internetových stránek mnohem složitější a v některým případech dokonce nemožné.

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí internetového prohlížeče. Bez těchto souborů by bylo procházení internetových stránek složitější a uživatelsky méně příjemné. Díky cookies si navštívená internetová stránka zapamatuje úkony a nastavení uživatele, jako je například jazyk, font písma a další možnosti pro zobrazení stránky, a ten je tak nemusí opakovaně zadávat Díky cookies je tak opakovaná návštěva internetových stránek snazší a produktivnější.

Druhy cookies
Cookies lze rozdělit jednak podle jejich doby použití a jednak podle toho, který subjekt je na váš počítač umístí. Dle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

• Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavřeni prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.

• Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy po dlouhou dobu v závislosti na nastavení internetového prohlížeče s tím, že je možné jejich manuální odstranění. Tyto cookies jsou vhodné pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na internetových stránkách.

Podle toho, kdo cookies vytváří a ukládá do vašeho počítače, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

• Cookies první strany (first party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené internetové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.

• Cookies třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené internetové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

K čemu používáme cookies?
Flowee používá cookies v případě, že navštívíte její internetové stránky, a to zejména k následujícím účelům:

• Přizpůsobení nastavení internetových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele.

• Zapamatování údajů ohledně přihlášení a odhlášení pro registrované uživatele.

• Sledování statistických dat a údajů, které je nezbytné pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který uživatele internetových stránek Flowee zajímá. Díky cookies je tak Flowee schopna přizpůsobit obsah internetových stránek na míru konkrétního uživatele. K sledování statistických dat ohledně návštěvnosti využívá Flowee rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

• Zabezpečení internetových stránek. Cookies pomáhají Flowee například k ověřování uživatelů, prevenci podvodných jednání a ochraně uživatelských dat.

• Reklama a marketingová činnost. Cookies rovněž pomáhají Flowee k přizpůsobení reklamy dle zájmů jednotlivých uživatelů internetových stránek, což umožňuje zobrazovat uživatelům internetových stránek relevantní reklamu, která j. Na internetových stránkách Flowee se navíc nacházejí také cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických účelů ohledně efektivnosti reklamy. Prostřednictvím internetových stránek Flowee tak mohou být ve vašem počítači uloženy rovněž cookies subjektů od Flowee odlišných. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

Cookies třetích stran
Jak je již výše uvedeno, na internetových stránkách Flowee se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Flowee nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti internetových stránek.

Těmito partnery jsou:
• Google Analytics – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde
• NetMonitor – více informací o tomto výzkumu najdete zde
• Google Tag Manager – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde
• Sklik – bližší informace o pravidlech systému najdete zde
• Internet Billboard – pravidla cookies platná pro tento systém najdete zde
• Gemius Prism - bližší informace o této platformě najdete zde
• Facebook Pixel - bližší informace o tomto systému najdete zde

Měřící pixely a local storage
Měřící pixel je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookies možné využít pro sběr určitých dat z vašich počítačů. Konkrétně se jedná například o IP adresu počítače, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu internetové stránky, typ prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem.

V některých případech využívá Flowee k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Jak upravit nastavení cookies?
Povolení, resp. nepovolení shromažďování a ukládání cookies může každý ovlivnit nastavením svého internetového prohlížeče. Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, pak zobrazením internetových stránek Flowee souhlasíte s použitím cookies.. Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, Flowee nebude zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat. Zároveň však upozorňujeme, že blokací využívání cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality internetových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které Flowee poskytuje. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.
• Pro internetový prohlížeč Chrome najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Firefox najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Edge najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Opera najdete podrobné nastavení zde a
• pro Android najdete podrobné nastavení zde.
Shromažďování a ukládání cookies lze částečně také zabránit následujícími způsoby:
• instalací rozšíření Google Analytics Opt Out,
• odhlášením ze sítí, které zprostředkovávají cílenou reklamu,
• vypnutím JavaScriptu ve Vašem internetovém prohlížeči, což však může negativně ovlivnit funkčnost internetových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně na adrese sídla Flowee (Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 – Krč), případně na telefonním čísle +420 731 652 386  _(v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany Flowee naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů Flowee jsou obecně platnými zásadami ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jako „subjekty údajů“), které společnost Flowee s.r.o. dodržuje. Specifická pravidla týkající se ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků společnosti Flowee s.r.o. jsou upraveny zvlášť.

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Flowee s.r.o., IČ:05684595, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268896 (výše i níže také jako „Flowee“).

Správce je možno kontaktovat:

 • telefonicky na čísle +420 731 652 386 (v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00),
 • e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • písemně na adrese sídla Flowee: Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4.

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Flowee není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem; jeho hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů  týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Flowee se tedy rozhodla pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenovat.

Účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost Flowee a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb subjektům údajů. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je Flowee oprávněna zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je Flowee oprávněna zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

 • Bez souhlasu subjektu údajů je Flowee oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • plnění povinností Flowee, které vyplývají z uzavřených smluv, resp. registrace na internetových stránkách flowee.cz (dále jen jako „internetové stránky Flowee“), přičemž plněním ze smlouvy je i zpracování osobních údajů v rámci akcí či soutěží pořádaných Flowee, kterých se subjekt údajů dobrovolně zúčastnil či zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím podkladů pro články, které Flowee publikuje,
  • plnění povinností Flowee, které jsou uloženy právními předpisy,
  • zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Flowee (zejména zlepšování stávajících a vývoj nových služeb Flowee, zabezpečení bezpečnosti internetových stránek Flowee, provádění analýz a měření v souvislosti se zjišťování návštěvnosti a čtenosti internetových stránek Flowee, zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
  • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

Pokud subjekt údajů odmítne Flowee osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možné zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění jsou dané osobní údaje nezbytné.

 • Pouze se souhlasem subjektu údajů je Flowee oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • marketingové činnosti Flowee,
  • zasílání newsletteru,
  • přizpůsobení zobrazování obsahu odpovídajícímu individuálním potřebám subjektu údajů,
  • zobrazování reklam na základě individualizovaných zájmů subjektu údajů.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné. Se souhlasem subjektu údajů jsou rovněž zpracovávány tzv. soubory cookies, přičemž souhlas s jejich zpracováním je ze strany subjektu údajů udílen prostřednictvím nastavení jejich internetového prohlížeče. Bližší informace o souborech cookies a o nakládání s nimi ze strany Flowee jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje zákazníků (zejména identifikační a kontaktní údaje), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění,
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Oprávněné zájmy Flowee pro zpracování osobních údajů

Existují případy, kdy Flowee osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování je Flowee oprávněn provádět bez souhlasu subjektů údajů, nicméně rozsah důvodů, které Flowee k takovému zpracovávání opravňují, je omezený. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • zlepšování stávajících a vývoj nových služeb poskytovaných Flowee,
 • zajišťování bezpečnosti internetových stránek Flowee,
 • provádění analýz a měření v souvislosti se zjišťování návštěvnosti a čtenosti internetových stránek Flowee

Kategorie osobních údajů

Flowee zpracovává osobní údaje, které získá v souvislosti s registrací subjektu údajů na internetových stránkách Flowee, anebo v souvislosti s přístupem subjektu údajů na internetové stránky Flowee. Flowee dále zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smluvních závazků a dalších právních povinností.

Identifikační údaje (sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci):

 • jméno, příjmení,
 • adresa trvalého pobytu.

Kontaktní údaje (sloužící ke komunikaci):

 • kontaktní adresa,
 • e-mailová adresa.

Síťové identifikátory (cookies apod.):

 • Cookies a další síťové identifikátory (podrobnější informace k užívání síťových identifikátorů jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů),),
 • IP adresa.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Flowee pro zpracování některých osobních údajů pro své potřeby využívá příjemce a zpracovatele osobních údajů. Tito příjemci a zpracovatelé údajů jsou pečlivě vybírání a zaručují Flowee zavedení vhodných technik a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky na ně kladené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracování osobních údajů zpracovatelem vždy probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem a příjemcem osobních údajů poskytovaných Flowee je:

 • provozovatel reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou, společnost Internet BillBoard a.s., IČ: 25842404, se sídlem Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

Zpracovatelem osobních údajů poskytovaných Flowee jsou:

 • poskytovatel IT podpory,
 • společnosti provozující analytické služby jako Google Analytics, Google Tag Manager, Gemius Prism, Sklik remarketing pixel, Facebook Pixel a Netmonitor,
 • osoba/ společnost, která vede účetnictví či vystavuje faktury.,
 •  

Příjemcem osobních údajů je:

 • společnost The Pay.cz s.r.o., IČ: 28135261, se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, a to v rozsahu informací o platební kartě, které subjekt údajů uvedl ve svém profilu.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Flowee nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí (do zemí, které nejsou členem Evropské unie). Zároveň osobní údaje subjektů údajů nepředává ani žádným mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou Flowee osobní údaje eviduje

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů Flowee zpracovává po dobu nezbytně nutnou a archivuje dle lhůt stanovených právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu trvání závazkového vztahu (registrace na internetových stránkách Flowee) či jiného právního titulu, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány. Jakmile právní důvod zpracování osobních údajů pomine, jsou osobní údaje subjektu údajů z veškerých evidencí Flowee vymazány.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů Flowee zpracovává po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Není-li souhlas se zpracováním údajů subjektem údajů obnoven, dochází nejpozději po uplynutí doby 5 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k výmazu osobních údajů subjektu údajů z veškerých evidencí Flowee.

 

Práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje Flowee zpracovává, v souvislosti s ochranou údajů

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů je oprávněn vyžádat si kopii osobních údajů, které o něm Flowee zpracovává, a to včetně informací o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích (resp. kategoriích příjemců), zpracovatelích, plánované doby uložení osobních údajů, veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů získaných od třetích osob a skutečnosti, zda dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat o aktualizaci či doplnění osobních údajů, které o něm Flowee zpracovává (domnívá-li se, že jsou tyto údaje neúplné či nepřesné);
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, které o něm Flowee zpracovává, a to za předpokladu, že:
 • tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovávány,
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují-li převažující oprávněné důvody pro zpracování dotčených osobních údajů,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat, aby Flowee omezila zpracovávání osobních údajů, jestliže:
 • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu nezbytnou pro ověření těchto údajů ze strany Flowee,
 • zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyužije práva na výmaz osobních údajů,
 • Flowee již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a subjekt údajů tyto osobní údaje požaduje pro určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do doby, než bude rozhodnuto, zda oprávněné důvody Flowee převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů či nikoliv;
 • právo být seznámen s příjemci oprav, výmazů či omezení zpracování osobních údajů – Flowee oznamuje informace o opravách, výmazech či omezení zpracování osobních údajů subjektů údajů jednotlivé zpracovatele či příjemce osobních údajů (není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí); požádá-li subjekt údajů Flowee, bude informován o uskutečnění těchto oznámení;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů je oprávněn získat od Flowee osobní údaje, které Flowee poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto jinému správci údajů, a to za předpokladu, že jsou tyto osobní údaje automaticky zpracovávány a že jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů či závazkovém vztahu (registraci na internetových stránkách Flowee) mezi Flowee a subjektem údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu či za účelem oprávněných zájmů Flowee či třetí strany,
 • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod. (vznese-li subjekt údajů tuto námitku, nebude Flowee dále jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – poskytl-li subjekt údajů Flowee souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů, které poskytnutí souhlasu vyžadují, je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů (který se však nedotkne oprávněnosti již provedeného zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu).

Veškerá práva v souvislosti s ochranou údajů je možné uplatňovat přímo u Flowee, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či prostřednictvím dopisu doručeného do sídla Flowee (na adresu Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4)

Veškeré žádosti související s uplatněním práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude Flowee vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li to nezbytné, je Flowee oprávněna tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů, o čemž je povinen subjekt údajů informovat.

Veškerá komunikace v souvislosti s uplatněním těchto práv bude ze strany Flowee probíhat způsobem odpovídajícím způsobu, kterým subjekt údajů uplatní svá práva (tj. e-mailem nebo dopisem).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany Flowee došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; fax: +420 234 665 444; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; datová schránka: qkbaa2n).

S případnými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů ze strany Flowee se na Flowee může subjekt údajů obrátit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně na adrese sídla Flowee: Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, případně telefonicky na čísle +420 731 652 386 (v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00).