horoskop

Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram, který zachycuje postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Naprostá většina západních astrologů pracuje s tropickým zodiakem rozděleným na dvanáct stejně velkých úseků (astrologických znamení) po 30°. Výchozím bodem pro první znamení astrologického zvěrokruhu (Berana) je jarní bod.

Není horoskop jako horoskop. Staří Mayové vnímali svět trošku jinak než západní civilizace a podle toho se vyvinul i jejich kalendář. Podle Mayského astrologa Roberta Policara může astrologie lidem umožnit lépe utvářet vlastní život. Díky přirozeným cyklům, které se opakují, dokáže poskytnout účinné rady pro období, které teprve přijde. Vytváří tak potřebný prostor pro rozhodování a pro možnou změnu. Robert vnímá astrologii jako hlubší "symbolický jazyk", který dokáže odkrýt mnoho souvislostí a zároveň nabízí rady, jak se k určitým životním zkušenostem postavit. Pak už záleží na každém, co s poskytnutým vhledem udělá. Je to hluboký tvůrčí proces, jako život sám.

Přečtěte si další články věnující se horoskopům

 

Chuen (Opice) patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou hlubokou přemýšlivostí s tendencí k introspekci. Zamyslete se nad tím, jak...

Ben patří do skupiny východních znamení, která jsou známa svou velkou nápaditostí a schopností uvádět nové do stávajících pořádků. Je to znamení...

Ahau patří do skupiny jižních znamení, která jsou známa svou velkou tvůrčí silou, radostností a spontaneitou. Symbol Slunce, nekonečného světla, a...

Manik patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přirozenou hloubavostí i nedozírnou moudrostí. Jelen byl odjakživa symbolem...

Ix patří do skupiny severních znamení, která jsou známá svou velkou pragmatičností i upřímným zájmem o záležitosti nadsmyslné. V následujících dvou...

Imix patří do skupiny východních znamení, která jsou známa velkou nápaditostí a tendencí uskutečňovat všemožné nové přístupy v mnoha životních...

Můžete si dovolit snít a definovat zcela nové záměry, pro které se dokážete nadchnout a vytrvat až do jejich uskutečnění. S každým novým projektem...

Men patří do skupiny západních znamení, která jsou charakteristická svou hloubavostí a přemýšlivostí. Orel vidí do všech tří časů, jimiž jsou...

Ik patří do skupiny severních znamení, které jsou charakteristické jak svou pragmatičností, tak svou schopností vnímat skryté dimenze. Pokud jste se...

Muluc patří do skupiny východních znamení, která jsou charakteristická svou schopností uvést do života vše nové. Abyste toho však byli schopni, je...

Cib patří do skupiny jižních znamení, která jsou známá svou tvůrčí sílou a radostností. Cib je však ze všech těchto znamení nejvážnější. Je spojeno...

Akbal patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přemýšlivostí a hloubavostí. Znamení Noci vám dává schopnost nahlédnout do vašeho...

Doporučuji, vzhledem k mnoha retrográdním planetám na nebi zamyslet se nad přátelstvími z vaší minulosti, která můžete opět obnovit, prohloubit a...

Caban patří do skupiny východních znamení, která jsou známa svou velkou tvůrčí silou a inovativními dovednostmi. Nicméně vrhat se do nového se v...

Kan patří do skupiny jižních znamení, která jsou známa svou veselostí a velkou produktivitou. Síly ohně jsou posíleny a to můžete využít ve svůj...

Luna je vedle Slunce a ascendentu nejsilnější archetypální silou, která má vliv na vaši psyché. Nehledě na to, že můžete lépe vnímat své potřeby,...

Chuen patří do skupiny západních znamení, která jsou známá svou velkou přemýšlivostí, se sklonem k hluboké introspekci. Nebezpečí tohoto znamení...

Etz´nab patří do skupiny severních znamení, která vynikají jak svou pragmatičností, tak obrovskou duchovní hloubkou. Nezapomínejte se však také...

Léto je v plném proudu, a tak si užívejte kouzla přírody. Budete-li mít možnost pobývat co nejčastěji u vody, využijte této příležitosti. Had je...

Eb patří do skupiny jižních znamení, která se vyznačují velkou tvořivostí, veselostí a velkou produktivitou. V kombinaci s ročním obdobím léta tu...