Podle mayské astrologie vstupujeme do období 1-Chuen (Opice). Po období Pazourka, kdy jsme na sobě měli pilně pracovat, se dostáváme do období, kdy se lépe můžeme napojit na svou vnitřní moudrost, a tu pak předávat druhým, pokud se na to cítíte připravení. Pokud tuto potřebu necítíte, můžete se...

Podle mayské astrologie vstupujeme do období 1-Etznab (Pazourek). V tomto časovém úseku je dobré si uvědomit svůj potenciál, ať je jakýkoli a začít na něm pracovat. Je to doba zdokonalování se na všech úrovních. Pokud nejsou v pořádku vaše vztahy, je ideální nehledat vinu na druhé straně, ale...