fbpx

Do práce raději jezděte o trochu dřív a na cestách očekávejte prodlevy. Je dobré si vzít vždy nějakou knihu nebo hru, která vás v čase odložených schůzek a nečekaných komplikací aspoň trochu zabaví

Zveřejněno: 3. 7. 2019

Dětem začaly prázdniny, pro dospělé nastal čas dovolených, a tak někteří odpočívají. Ovšem jiní jsou v pořádném zápřahu. Během července bude dominovat retrográdní Merkur, a tak bude možná lepší opravdu někam odjet a těšit se z různých prazvláštních situací, ke kterým může v tomto čase docházet.

Do práce raději jezděte o trochu dřív a na cestách očekávejte prodlevy. Je dobré si vzít vždy nějakou knihu nebo hru, která vás v čase odložených schůzek a nečekaných komplikací aspoň trochu zabaví. Navíc nastalo období Kojota, a tak se naučte smát sami sobě a snažte se spíš reagovat na vznikající situace, než něco moc plánovat, protože plány se budou hodně měnit.

Berani: Naučte se být trpěliví

V prvních dvou třetinách července se mohou různé situace komplikovat, a to se může týkat především rodinných vztahů. Vaše životní tempo je přirozeně rychlé, což se může podstatně lišit od tempa vašich rodinných příslušníků. Doporučuji plánovat povinnosti nezbytně nutné, protože těch navíc bude pravděpodobně více. Vše řešte okamžitě a vytvořte si různé záložní plány, kdyby se některé schůzky nečekaně odložily. Buďte ochotni druhým i sobě odpouštět.

Vliv retrográdního Merkura trvá do konce července, což může vaše dobré úmysly trochu komplikovat.

V poslední třetině měsíce se atmosféra trochu uvolní a bude dobrý čas na komunikaci a usmíření. Svá slova však volte s citem, protože vliv retrográdního Merkura trvá do konce července, což může vaše dobré úmysly trochu komplikovat.

Býci: Útěchu najdete v přírodě

V prvních dvou třetinách července začne mnoho zmatků, což se může projevit i na dovolených. Jste rození kliďasové, a tak se dívejte na vše s nadhledem tak, jak to umíte jenom vy. Víte, že vše má svůj čas, a tato moudrost vás může zachránit před zběsilým tempem lidí, kteří vás mohou chtít do něčeho natlačit. Vše si v klidu promýšlejte a často navštěvujte taková místa v přírodě, která znáte a cítíte se tam naplnění.

V poslední třetině měsíce se po vás možná bude chtít větší komunikace s vašim blízkými, což nemusí být pro většinu z vás silná stránka. Naučte se být asertivní a pokuste se s druhými více mluvit, aby pochopili vaše citlivé nitro. Pokud máte s někým v rodině spor, zkuste se udobřit.

Blíženci: Méně mluvte, víc naslouchejte

V prvních dvou třetinách července může docházet k poměrně velkému chaosu, který může mít příčinu v nedorozumění mezi lidmi. Přestože je většina z vás komunikačně velmi zdatná, tento měsíc se spíš zaměřte na naslouchání. Prohlubujte své vnitřní ticho, nalaďte se na svou niternou moudrost a přeneste ji třeba na papír. Napište povídku, román nebo si jen pište denní zápisky. Pokud se na někoho zlobíte, napište této osobě dopis a pokuste se odpustit.

V poslední třetině měsíce se atmosféra trochu uvolní a vaše slovo může léčit. Možná jste měli náročné období, a tak se druhým svěřte se svými pocity a názory. Buďte ve svých slovech laskaví, protože slovo je vaše síla. Zvyšte svou sebedůvěru a zanechte pochybností.

Raci: Oslavujte život

V prvních dvou třetinách července má mnoho z vás narozeniny, a tak rozjímejte o svých dalších krocích a nenechte si nikým sebrat radost a sebedůvěru. Hodně z vás je stále pod velkým tlakem životních změn, a tak se především zaměřte na sebe a dovolte si udělat pro sebe něco moc příjemného. Vneste světlo tam, kde je tma, a uvědomte si, že nastal váš čas, a tak se naučte stát si za svým. Jenom vy sami sebe znáte nejlíp, a tak se nenechte nikým rozviklat.

Nečekejte od druhých, že budou až tak empatičtí, aby vám rozuměli beze slov.

V poslední třetině měsíce se zaměřte hlavně na komunikaci, která vám nemusí jít úplně snadno, protože popsat tak hluboké city lze jen těžko. Vyplatí se druhé aspoň přiblížit tomu, co se asi ve vás odehrává. Nečekejte od druhých, že budou až tak empatičtí, aby vám rozuměli beze slov.

Lvi: Připravujte se na start

V prvních dvou třetinách července se spíš zvnitřněte a zbavujte se všeho, co již pro vás není aktuální. Udělejte velký vnitřní i vnější úklid, pravidelně buďte o samotě a přemýšlejte, do jakých změn se budete chtít v srpnu pustit. Celý červenec by pro vás měl být spíš časem klidu a rozjímání o dalších krocích. Pokud budete na dovolené, je to to nejlepší, co můžete udělat, protože tenhle měsíc nemusí být jednoduchý. Na rozhodující kroky si raději počkejte do srpna.

V poslední třetině měsíce se může mnoho z vás pustit do organizace vašich narozeninových oslav. Kupte si něco hezkého a svým nejbližším raději řekněte, co byste si přáli, protože nemusí přesně trefit to, po čem toužíte.

Panny: Nesnažte se zvládnout všechno

V prvních dvou třetinách července může nastat celkem mnoho neočekávaných situací, které vám mohou narušovat vaše jinak dobře promyšlené plány. Retrográdní Merkur vládne po celý červenec, a tak se dá očekávat, že bude třeba spousta improvizací, které budou vyvolány situacemi, do kterých ani normálně nemusíte vstupovat. Hodně lidí na vás může spoléhat, protože vědí o vašich pracovních schopnostech. Naučte se druhé odmítat bez pocitů viny. Hodně uklízejte a zbavujte se všeho přebytečného jak doma, tak ve svém těle.

V poslední třetině měsíce se bude pozvolna vše uklidňovat, ale přesto se snažte se svými kolegy, rodinnými členy a vašimi přáteli mluvit jasně a srozumitelně. Jste velmi sebekritičtí, a tak občas můžete být kritičtí i k druhým, přestože si to nemusíte vždy uvědomovat. Zlepšete vztah ke svému tělu a hezky o něm mluvte i smýšlejte.

Váhy: Zkuste trochu diplomacie

V prvních dvou třetinách července může nastat mnoho konfliktních situací s druhými lidmi, což je něco, co zřejmě nejvíc nesnášíte. Některým z vás se sice nic výrazného dít nebude, ale i tak budete možná vtaženi do konfliktu, který se týká jiných lidí. Jednejte moudře a naučte se bez problémů vyjadřovat své názory. Na to má každý právo, a pokud si to někdo vezme příliš osobně, pamatujte, že to není váš problém. Nemůžete být zodpovědní za to, jak se cítí druhá osoba, ale za sebe ano. Buďte k sobě laskaví, a to ve všech situacích, do kterých se dostanete.

V poslední třetině měsíce se atmosféra značně uvolní a nastane vhodná chvíle, abyste se druhým buď za něco omluvili, nebo se jim naopak svěřili s tím, že vám bylo ublíženo. Důležitá rozhodnutí každopádně nechte na srpen, který pro vás bude mnohem příznivější.

Štíři: Mějte se svými protivníky soucit

V prvních dvou třetinách července to může být pro mnoho lidí celkem divoké, protože bude docházet mezi mnoha lidmi k různým mocenským bojům a hrátkám. V těchto vodách umíte skvěle chodit, a tak když budete mít nad někým jasně navrch, snažte se být soucitní. Naučte se odpouštět, což je vzhledem k vašim silným citům pro některé obzvlášť náročné. Buďte často u vody a zaměřte se na své vztahy k rodinným příslušníkům. Zkuste se jim více otevřít, aby vás aspoň trochu poznali.

V poslední třetině měsíce budete stát před dalšími výzvami, které budou vyžadovat velmi dobrou komunikaci. Pokud někomu neprávem řeknete něco zraňujícího, naučte se omluvit. Choďte více mezi lidi a buďte součástí různých společenských večírků a oslav.

Střelci: Nečekané na cestách

V prvních dvou třetinách července se připravte na menší zmatky, za kterými bude stát vliv retrográdního Merkura, který ovládá nejen dopravu, ale i komunikaci. Proto se vždy na svých cestách ujistěte, že jste druhým opravdu dobře rozuměli, jinak se vaše cestování může značně protáhnout. V pozitivním slova smyslu nebude chybět dobrodružství, ale občas toho může být až příliš. Vytvářejte si soustavně záložní plány, které vám pomohou určité situace dobře přečkat. Pobývejte hodně u vody a nechte ji na sebe působit její mocnou léčivou silou.

Naučte se svou pravdu říkat citlivě, s ohledem na okolnosti a buďte více empatičtí.

V poslední třetině měsíce se atmosféra začne postupně uvolňovat, ale dávejte si pozor na sílu svého slova i vhledu. Občas říkáte věci příliš bez obalu a citlivější lidi to může zbytečně ranit. Naučte se svou pravdu říkat citlivě, s ohledem na okolnosti a buďte více empatičtí.

Kozorozi: Vyčkávejte na příležitost

V prvních dvou třetinách července se bude dít mezi lidmi mnoho věcí, a tak tiše pozorujte vývoj událostí. Do ničeho se příliš nehrňte, ale buďte zároveň věrní svým vnitřním hodnotám, a to zejména v případě, že by vás chtěl někdo tlačit do něčeho, co vám nenáleží. Vytrvejte ve svých dlouhodobých plánech, a když bude třeba, zaberte svou ocelovou vůlí. Některé plány se budou průběžně měnit, a tak budete muset být flexibilní, což nemusí být vždy špatně.

Volte moudře svá slova, a než něco řeknete, dobře si to v tichu promyslete.

V poslední třetině měsíce bude zmatek pomalu ustupovat, ale možná se budete muset k některým záležitostem nahlas vyjádřit. Volte moudře svá slova, a než něco řeknete, dobře si to v tichu promyslete. Rovněž si uvědomte svůj vnitřní hlas a jeho kvalitu. Je vaše mysl laskavá, nebo přehnaně tvrdá?

Vodnáři: Jen vědět často nestačí

V prvních dvou třetinách července se toho může dít opravdu mnoho a od vás bude vyžadováno geniální řešení v daném okamžiku, což je celkem vaše silná stránka. Nenechte se vtáhnout příliš do emocionálních bitev s některými lidmi, kteří nemají pochopení pro váš přirozený nadhled. Často disponujete skvělými myšlenkami, které jsou však pro mnoho lidí zatím nepochopitelné. Mějte trpělivost a odpusťte těm, kteří vás teď nechápou. Uvědomte si, že vše má své dokonalé načasování, a tak ve svých vizích vytrvejte.

V poslední třetině měsíce se atmosféra trochu uvolní a některé vztahy dostanou jasnější rámec. Nastane čas si věci vzájemně vyříkat, a tak dobře volte svá slova. Možná jste měli v mnoha věcech pravdu, protože máte dar předvídavosti, ale důležité především je, jak tuto pravdu vyjadřujete. Buďte k druhým citliví a ohleduplní.

Ryby: Utěšujte a nenechte se utlačovat

V prvních dvou třetinách července se mohou dít silné události, které se mohou týkat hodně lidí kolem vás, a tak budete mít celkem hodně práce s jejich podporou. Jste lidé s velkou empatií, a tak můžete být v těchto chvílích druhým velmi užiteční. Nenechte se však druhými příliš zneužívat. I vy máte nějaké hranice, přestože je často necítíte. Naslouchejte svému tělu a často pobývejte u vody. Je jedno, jestli je to moře, jezero či říčka. Bude mít na vás blahodárný vliv. Zbavte se všeho přebytečného a detoxikujte své tělo.

V poslední třetině se po vás možná bude chtít více jasné komunikace, což není vždy vaše silná stránka, protože se vyhýbáte jednoznačným prohlášením. Pokuste se druhé seznámit se svým bohatým vnitřním životem a nebojte se opět důvěřovat životu.

Související…

Mayský astrolog: Proč se během novoluní v Raku a zatmění Slunce spojit se svým vnitřním dítětem
Robert Policar

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Vznik života je pořád ještě pro nás zahalen tajemstvím, tedy pokud nejsme...

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Praha 7 vyhlásila v květnu stav klimatické nouze , jak ji (a nejen ji, ale celou...