fbpx

Mentorka Lucie Vybíral Pastrňáková: Co říká na emoce kvantová fyzika? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Emoce jsou hybnými pákami našich životů. Díky emocím získáváme nová poznání – o sobě sama, o světě kolem, o vzájemných souvislostech. Dlouhodobé vystavování se negativním emocím nám může doslova podlomit zdraví. Vědomé zaměření pozornosti k těm povznášejícím nás však naopak podporuje jak v naší tvořivosti, tak v celostním zdraví

Zveřejněno: 20. 5. 2022

Nenechme se oslabovat tím, že budeme ve svém životě posilovat emoce, jako je strach, nenávist, agrese, smutek, zášť, zlost a zloba. Volba v tom, jakým směrem zaměříme svou pozornost, je přeci na nás. Sami si volíme, jaké informace a v jaké formě k sobě necháme proudit. Vybíráme si směr, kam proudí naše pozornost… a posléze i svou reakci. Pojďme být ve svém životě více bdělými, uvědomělými a zodpovědnými vůči sobě sama i svým blízkým. Jak emoce, které denně prožíváme, přímo ovlivňují naše zdraví? A jak posílit pozitivní emoční prožitek?

Kvantová fyzika prakticky a pro život

Sama upřednostňuji informace praktické a v životě použitelné. Provedu vás tedy světem kvantové fyziky tak, aby její poznání povzneslo vaši duši a dodalo vám naději, víru a sílu pro vědomou tvorbu takového života, jaký chcete žít. Netřeba se lekat komplikovaných teorií. 

Při kompozici svých meditací vycházím z konceptu dávné východní filozofie, z jógové tradice a z buddhismu a propojuji je právě s poznatky epigenetiky a kvantové fyziky. Jaký je důvod? Jsem přesvědčena o tom, že každý má v sobě potenciál tvořit. Je však třeba zříci se role oběti, převzít zodpovědnost a přijmout roli tvůrce. Role vědomého tvůrce totiž v sobě nese potenciál síly, zdraví a realizaci snů. 

Věda či víra? Vzájemně se prolínají

Dříve existovaly dva velmi odlišné pohledy na svět, svět vědecký a svět náboženství. Oba světy na první pohled neslučitelné. Věda zkoumala a zkoumá v čase a prostoru měřitelná a ověřitelná fakta. Vychází z empirie, tedy zkušenosti. Co je vědecky podloženo, považujeme všeobecně za pravdivé. Pomysleme na newtonovskou fyziku hmoty, projevující se vždy předpověditelným způsobem.

Ve chvílích, kdy se nacházíme ve stavu vysoké vibrace naší energie vlivem pozitivních emocí, máme stav svého těla a mysli doslova ve svých rukou – naše zdraví se stává otázkou naší vědomé volby zaměření pozornosti.

Na druhém konci polarity přístupů existovala vždy víra, často jako organizované náboženství, která zaměřovala svou pozornost na to, co věda nedokázala podchytit – především na sílu vědecky nezměřitelné energie a jejich projevů. Oba tyto světy žily a dodnes snad i žijí odděleně jako dva lidé s odlišnými světonázory. Vzniklo však pojítko. Při hloubání na poli fyziky a při neustálém hledání a odhalování částic menších, než je atom, došlo ve fyzice k závratným zjištěním a odhalením.

Můžeme začít na úrovni pozorované částice. Tu můžeme vnímat coby částici, tedy hmotu, anebo jako energii. Všechny částice elementárního světa vyzařují různá elektromagnetická pole. Čím rychleji vibruje částice, tím vyšší frekvenci vykazuje a tím méně hmotnou je. Je tomu tak proto, že rychlejší vibrace dává energii krátkou vlnovou délku a ten malý kousek hmoty, který se v částici nachází, je jen na zlomek času projevený v hmotném světě. Čím nižší vibrace, tím je frekvence pomalejší a vlnová délka energie delší. O to delší dobu částice pobývá v hmotném světě. Čím nižší frekvence, tím více hmoty.

Jak napravit nefunkční hmotu těla? 

Svou vlastní vitalitu můžeme velmi výrazně snížit působením zatěžujících emocí – strachu, zlosti, nenávisti apod. V tomto oslabení otevíráme bránu jak akutním, tak civilizačním nemocem a různým zraněním. Když se naše vnitřní energie zpomalí, nacházíme se více ve světě hmoty nežli v proudu energie. Ocitáme se v doslovném vězení hmoty. Jaká bývá obvykle náprava? Klasická západní medicína nabízí léčbu hmoty hmotou – na dysbalanci hmoty nabízí buď tabletku, anebo operaci, v lepším případě doporučí fyzioterapii nebo lázně. Někomu to stačí, mnozí však chtějí od života víc. Lze to totiž i jinak: právě vědomou prací s vlastní myslí můžeme svou energii kultivovat a pozměnit charakter hmoty zevnitř.

Energií je tvořen téměř celý prostor částice. Pokud se tuto energii rozhodneme vědomě navýšit, je třeba tak učinit pomocí tzv. povznášejících emocí – nadšení, motivací, laskavostí, vděčností, soucitem, láskou… To se nám buď v životě „náhodně“ daří, anebo těmto pozitivním emočním prožitkům jdeme naproti pomocí vědomé volby, zaměřené pozornosti, všímavosti, meditací. Vnitřní energie částice natolik zvýší svou vibraci, že se stane více energií než projevenou hmotou.  A právě v tuto chvíli je to energie, která ovládá hmotu. Doslova jí vtiskuje své vlastnosti. Zjednodušeně řečeno, ve chvílích, kdy se nacházíme ve stavu vysoké vibrace naší energie vlivem pozitivních emocí, máme stav svého těla a mysli doslova ve svých rukou – naše zdraví se stává otázkou naší vědomé volby zaměření pozornosti.

Zahoďte předsudky

Dalším poznatkem vycházejícím z kvantové fyziky je skutečnost, že v nekonečném prostoru částice se nachází nekonečné možností pro projev našeho potenciálu. Pokud budeme limitováni jen a pouze svými empirickými zkušenostmi, tedy tím, co se již událo, anebo tím, co jsme přejali jako pravidlo, a to budeme očekávat také na své další cestě, je více než pravděpodobné, že se to uskuteční.

Naše energie k tomuto projevu vlivem zaměření pozornosti naší mysli směřuje. Ovšem pokud si připustíme, že vše je možné, a zaměříme svou pozornost přesně na to, co si přejeme realizovat (od dobrého zdraví přes naplněný osobní a intimní život po úspěch ve své seberealizaci), doslova si to do života přitáhneme. Stejně jako si přitahujeme do svého života podobně naladěné lidi. Je tedy velmi zodpovědné plánovat si, vizualizovat si a myslet na to, co si do života přitáhnout chceme.

Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková

Je mentorkou zdravého a funkčního pohybu, vědomé práce s myslí a průvodkyní v oblasti zdravých návyků. Coby efektivní nástroje využívá především jógu a jógovou terapii, práci se středem těla a současně vytváří uzdravující meditace pod názvem Light Soul Meditations. Veškeré projekty najdete na www.light-soul.eu

Dovolím si ještě malou poznámku k velmi významnému rysu projevu kvantové částice. Řekli jsme si, že se kvantová částice nechová předvídatelně. Její projev totiž závisí na energii pozorovatele. Kam tedy pozorovatel zaměří svou pozornost, tam dochází k projevu hmoty. Z pohledu vzájemné atrakce podobného podobným je zřejmé, že velmi záleží na charakteru vibrace pozorovatele, který má tak možnost vnímat projev „reality“, a tedy hmoty ze svého vlastního úhlu pohledu. Vnímání téže hmoty může být různými jedinci naprosto odlišné! Bytost s velmi odlišnými vibracemi bude stejnou částici vidět úplně jinak a hmota, tedy „realita“, se projeví odlišně.

Proč a jak kvantová fyzika v životě pomáhá?

Vnímám kvantovou fyziku jako velmi úchvatný obor, který mi dává obrovskou naději. Naději žít svůj život tak, jak si přeji. S respektem a v souladu s hodnotami, které ctím. Právě proto poznatky z kvantové fyziky zapracovávám do uzdravujících meditací Light Soul Meditations. Přestože je teorie kvantové fyziky na první pohled náročná na pochopení, je jasné následující:

  • Svou energii, a tedy celkovou vitalitu, můžeme vědomě ovlivnit emočním prožitkem. Závisí na nás, jaké emoce si zvolíme.
  • Volíme si vědomě zdroje svých informací, vztahy, které žijeme, prostředí, kterým se obklopujeme…
  • Volíme si, jaké významy „realitě“ kolem sebe a svým vlastním prožitkům přisoudíme.
  • Je potřeba si jasně zformulovat, co od života chceme, a tam směřovat svou pozornost.
  • Za každou novou zkušenost procítíme vděčnost. Vděčnost je tou nejvyšší emocí potvrzující existenci naší nové reality. I ve chvíli, kdy je pouhou vizí.

Související…

Publicistka Jana Uhlířová: Je radikální upřímnost ve vztahu vždy ku prospěchu věci?
Nový Fénix

foto: Shutterstock, zdroj: Lucie Vybíral Pastrňáková, Nový Fénix

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...