V dubnu tohoto roku zveřejnily Spojené státy nejnovější údaje o sexuálně přenosných infekcích. Největší nárůst zaznamenaly případy syfilis, jejichž...

Tradiční způsoby pohřbívání poškozují životní prostředí hned několika způsoby. Balzamování mrtvého těla sice oddálí nezvratný proces rozkladu, takže...

Rodina jako zázemí plné útěchy a důvěry? Jasně, ale děti se občas mohou před námi rodiči stáhnout v obavách z nepřijetí nebo kvůli častým hádkám....

Britští a japonští psychologové si v rámci nové studie položili zajímavou otázku: Může být život lidí s poruchou autistického spektra v Japonsku...

Sebeúcta je zásadním prvkem lidské psychiky. Ovlivňuje totiž to, jak vnímáme sami sebe a jakým způsobem komunikujeme s okolím. William James byl...

CNBC (Childless Not By Choice) je pravděpodobně největší rozrůstající se skupinou, o které jste zatím vůbec neslyšeli. Stačí jít na sociální sítě a...

Na první pohled se to jeví jako ideální spolupráce (nejen) pro single kamarády: svůj přátelský vztah okoření sexem. Obě strany si ale přitom hlídají...

Přestože je řada starších termínů dodnes používána, některé působí dnešním pohledem opravdu kuriózně. Určitě vám také neunikne, že spousta z nich...

Nová studie potvrzuje souvislost mezi hormonální antikoncepcí a vznikem deprese. Nejvíce jsou přitom ohroženy dospívající dívky, u nichž je riziko...

Výzkumy jednoznačně prokázaly, že děti narcistických rodičů mohou mít problémy s určováním vlastních hranic, sebeúctou a utvářením své identity....