Možná to neradi přiznáváme, ale všichni jsme alespoň jednou okusili tu sladkou chuť cizího nezdaru. Vzpomeňte si na to, jak jste se usmívali, když...

Na své smysly se spoléháme každý den a obvykle nemáme důvod pochybovat o tom, že nám ukazují skutečný svět. Jsou totiž jediným mostem k realitě, a...

Zmínky o bytostech, které se živí krví nebo životní energií lidí, lze nalézt již ve starověkých kulturách. K nejvýraznějšímu vývoji upírské tématiky...

Interiér domu nebo bytu je jako vhled do duše jeho obyvatel. Výběr barev, materiálů, nábytku a dekorací nám může mnohé napovědět o jejich...

Tarotové symboly jsou plné příběhů dávnověku a mluví jedinečným jazykem, který oslovuje hlubinné vrstvy podvědomí. Zde můžeme objevit archetypy...

Hudba je univerzálním jazykem, který má schopnost spojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Ať už hrajete na hudební nástroj, zpíváte ve sboru...

Slavný starořecký filozof Platón vyjádřil svůj obdiv k tomuto umění výrokem: „Hudba dává duši vesmíru, křídla mysli, prostor fantazii, kouzlo smutku...

Fraktály nás udivují svou krásou, složitostí a nekonečností. Pomáhají nám pochopit složité jevy a procesy, které se odehrávají v přírodě, ve vědě, v...

Empatie je jeden ze základních psychologických pojmů. Znamená schopnost chápat pocity a motivy jiného člověka. Je to cenná lidská vlastnost, která...

Nepořádek v domácnosti je jako nepřítel, který číhá v každém koutě, šuplíku a skříni. Je to zloděj klidu a pokoje. Je to něco, co bychom rádi...