fbpx

Genetický základ hudebních schopností: Můžeme v hudbě uspět, nebylo-li nám shůry dáno? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Hudba má schopnost vyvolat emoce, inspirovat a uklidnit a mnoho lidí má schopnost hudbu vnímat a tvořit. Proč jsou v tom ale někteří lidé lepší než jiní? Jaký vliv mají naše geny na naše hudební schopnosti?

Zveřejněno: 21. 7. 2023

Hudba je univerzálním jazykem, který má schopnost spojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Ať už hrajete na hudební nástroj, zpíváte ve sboru nebo jen hudbu rádi posloucháte, je pravděpodobné, že ve vašem životě hraje důležitou roli.

Výzkumy naznačují, že naše hudební schopnosti jsou ovlivňovány kombinací našich genů a prostředí, ve kterém žijeme. Jinými slovy, některé naše hudební schopnosti jsou dány tím, jak jsme „naprogramováni“, zatímco jiné se vyvíjejí díky našemu okolí a zkušenostem.

Genetický základ hudebních schopností

Tuto souvislost prokázal například výzkum, zveřejněný v roce 2014 na portálu Frontiers in Psychology. Jeho autoři dospěli k závěru, že některé části našich genů, takzvané lokusy, mohou naše hudební schopnosti ovlivnit tak, že nositelé jejich specifických variant jsou výrazně lepší ve zpěvu a vnímání hudby, nebo že dokonce mají absolutní sluch.

Genetické účinky na hudební výkony byly nejvýraznější u těch, kteří se hudbě aktivně věnovali. Genetický potenciál pro kvalifikovaný hudební výkon se tedy praxí ještě umocňuje.

Autoři jiné metaanalýzy prací, zabývajících se souvislostmi mezi hudebními schopnostmi jedince a dědičností (nejstarší zahrnutá studie byla publikována roku 1966) z roku 2020, tuto souvislost potvrdili. Víte-li tedy, že jste v rodině měli výrazný hudební talent, je pravděpodobné, že jste jej (nebo vaši potomci) zdědili také.

Vliv prostředí 

Přestože můžeme být nositeli genů, které naše hudební schopnosti mohou pozitivně ovlivnit, naše talenty se mohou vyvíjet různě. I přes genetický potenciál je totiž důležité se hudbě aktivně věnovat. To potvrzuje například studie z roku 2015.

Psychologové z Michigan State University a University of Texas se v ní zaměřili na hudební výkony více než 800 párů dvojčat a nalezli důkazy o 25% korelaci genetické výbavy a prostředí v podobě vlivu na hudební praxi. Uvádí také, že zjistili souvislost mezi interakcí genů a prostředí: genetické účinky na hudební výkony byly nejvýraznější u těch, kteří se hudbě aktivně věnovali. Genetický potenciál pro kvalifikovaný hudební výkon se tedy praxí ještě umocňuje.

Závěr

Přestože nám hudební talent nemusel být dán do vínku, můžeme se stát skvělými muzikanty, pokud se budeme učit! Takže nebojte se vydat na hudební cestu: s trochou úsilí a praxe můžete dosáhnout úžasných výsledků!

Související…

O kouzlech hudby a bohatství života
Elena Severka

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...