fbpx

Fraktály: Kouzlo přírody a kultury může odhalit tajemství vesmíru Dalších 11 fotografií v galerii
Římský květák Romanesco. (zdroj: Shutterstock)

Fraktály jsou nejen matematické objekty, ale také umělecká díla a zrcadla přírody

Zveřejněno: 18. 7. 2023

Fraktály nás udivují svou krásou, složitostí a nekonečností. Pomáhají nám pochopit složité jevy a procesy, které se odehrávají v přírodě, ve vědě, v umění, v informačních technologiích a ve filosofii. Podívejme se na to, jak nám otevírají nové pohledy na svět.

Fraktály v přírodě

Fraktály nejsou jen krásné obrázky, ale jazyk, kterým mluví příroda. Právě ony tvoří její krásu a rozmanitost. Jejich opakující se vzory a soběpodobnost jsou překvapivě jednoduché, ale zároveň velmi krásné.

V přírodě se vyskytují jejich mnohé příklady, které mají zajímavé vlastnosti, například:

 • Romanesco: druh květáku, který má spirální formu podobnou šnečí ulitě a jeho části opakují tvar celku na různých úrovních.
 • Kapradí: Každý list kapradiny je složen z menších lístků, které mají stejný tvar jako celý list. Tento vzor se opakuje i na úrovni buněk a molekul.
 • Strom: Strom má větve, které se dále rozdělují na menší větve až po listy a květy. Tvar stromu je podobný na různých měřítkách a závisí na růstu a prostředí.
 • Brokolice: Brokolice je zelenina, která má hlávku složenou z menších hlávek, které mají také stejný tvar.
 • Šnečí ulita: Šnečí ulita je spirála, která se postupně zvětšuje podle matematického vzorce. Spirála je fraktál, protože má stejný tvar na různých úrovních zvětšení.
 • Sněhová vločka: Sněhová vločka je krystal ledu, který má šest cípů. Každý cíp je složen z menších cípů, které mají také šest cípů. Tento vzor se opakuje až po mikroskopickou úroveň.
 • Cévní systém je soustava cév, které rozvádějí krev po těle. Cévní systém má složitou strukturu, která se skládá z tepen, žil a kapilár. Cévní systém je fraktální, protože se dělí na menší a menší cévy, které mají stejný tvar jako celý systém.
 • Blesk je příkladem fraktálu, protože se podobá sám sobě na různých stupních zvětšení. Tvar blesku je určen rozložením náboje a vodivosti v atmosféře.

Podle Asante James Knowlese nám fraktály umožňují nahlédnout do základní podstaty našeho myšlení a postavení v existenci. Tvrdí, že jsme zapojeni do nekonečného procesu generování nových úrovní složitosti a obohacování našeho okolí a sebe sama.

Zde je vhodné zmínit i Lichtenbergovy obrazce, které jsou příkladem fyzikálního fraktálu. Vytvářejí se, když elektrický náboj prochází hmotou nebo se plazí po povrchu tělesa. Například můžete vytvořit Lichtenbergovy obrazce na překližce tím, že natřete dřevo vodným roztokem pro zvýšení vodivosti a připojíte překližku ke zdroji vysokého napětí.

Fraktály ve vědě

Termín fraktál poprvé použil matematik Benoît Mandelbrot v roce 1975. Fraktály jsou předmětem zájmu různých vědních oborů, jako je fyzika, chemie, biologie, astronomie a další. Fraktály nám umožňují lépe popsat a vysvětlit složité jevy a procesy, jako jsou turbulence, difuze, růst krystalů, evoluce druhů a další.

Nejslavnější a nejkrásnější příklady fraktálů:

 • Mandelbrotova množina je příkladem abstraktního fraktálu, který vzniká z jednoduché matematické rovnice s pomocí počítačů. Má složitou a krásnou formu s nekonečným opakováním detailů.
 • Kochova křivka je příkladem geometrického fraktálu, který vzniká z rovnostranného trojúhelníku přidáním nových trojúhelníků na každém kroku.
 • Galaxie, planetární prstence, krátery a asteroidy jsou příklady fraktálů v kosmickém měřítku. Galaxie mají spirální nebo eliptické tvary, které se opakují na různých úrovních. Planetární prstence jsou tvořeny mnoha malými částicemi, které obíhají kolem planety v pravidelných vzorech. Krátery a asteroidy mají nepravidelné tvary, které jsou ovlivněny gravitací a srážkami. Tyto tvary se podobají fraktálům jako Mandelbrotova množina.
 • Brownův pohyb, turbulence, seismické vlny a populace jsou příklady fraktálů v dynamických systémech. Brownův pohyb je náhodné pohybování částic v kapalině nebo plynu, které je způsobeno srážkami s molekulami. Turbulence je nepravidelné proudění tekutin nebo plynů. Seismické vlny jsou vlny energie, které se šíří zemskou kůrou při zemětřeseních nebo sopečných erupcích. Populace jsou soubory jedinců stejného druhu, které se mění v čase podle různých faktorů. Tyto systémy vykazují fraktální chování, které je nelineární a chaotické.

Fraktály v umění 

Fraktální umění je druh grafiky, která používá fraktály pro vytváření originálních a barevných obrazů. Může být generováno s pomocí počítačových programů nebo vytvořeno ručně.

Fraktální vzory nacházíme v dílech Římanů, Egypťanů, Aztéků, Inků a Mayů. Mezi mé oblíbené příklady fraktálního umění patří Turbulence od Leonarda da Vinciho, Velká vlna od Hokusaiho, kresby a grafiky M. C. Eschera.

Fraktální vzory lze nalézt i v historických stavbách, jako jsou hinduistické chrámy nebo gotické katedrály. Například francouzské gotické katedrály nejenže následují euklidovské geometrické vzory, ale také mají obecný náhodný fraktální vzor. Tento vzor vytváří dojem složitosti a harmonie, který je pro fraktály typický.

Fraktály v IT sféře

Fraktály mají široké spektrum využití v informačních technologiích, například v počítačové grafice, kompresi obrazů, šifrování dat a decentralizovaných sítích. Fraktály také zlepšují bezpečnost a spolehlivost přenosu a ukládání dat. Fraktální geometrie umožňuje vytvářet složité šifrovací klíče, které jsou obtížně prolomitelné.

Fraktály ve filozofii

Ve filozofii jsou fraktály abstraktním pojmem. Jsou prostředkem, který nám může usnadnit pochopení komplikovaných filosofických pojmů. Někteří filosofové využívají fraktály jako metaforu pro vyjádření složitosti skutečnosti a myšlenkových procesů:

 • Podle Asante James Knowlese nám fraktály umožňují nahlédnout do základní podstaty našeho myšlení a postavení v existenci. Tvrdí, že jsme zapojeni do nekonečného procesu generování nových úrovní složitosti a obohacování našeho okolí a sebe sama.
 • Rick Delmonico poukazuje na to, že fraktály jsou na hranici mezi řádem a chaosem, což je místo, kde se děje něco nového a zajímavého. Podle něj je vesmír fraktální povahy a my jsme jeho součástí.
 • Někteří filosofové vidí spojitost mezi fraktály a Leibnizovou monadologií, která je teorií o základních jednotkách reality nazývaných monády. Monády jsou jednoduché, nehmotné a nemají části, ale obsahují celou informaci o vesmíru. Monády se liší svými stupni vnímání a vyjadřují se jako harmonický celek.

Stručně řečeno

Fraktály jsou úžasné a univerzální objekty, které spojují přírodu a kulturu, vědu a umění, technologie a filosofii. Fraktály odrážejí složitost a krásu světa, stejně jako potenciál lidského rozumu. Fraktály nejsou jen matematické konstrukty, ale i živé organismy, které se neustále rozvíjí a mění. Fraktály jsou zrcadlem, ve kterém můžeme vidět sebe a své místo ve vesmíru.

Související…

Empatie: Cenná vlastnost, která má svou temnou tvář
Elena Severka

foto: Shutterstock, Wikimedia Commons, zdroj: Autorský článek

Galerie

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...