fbpx

O kouzlech hudby a bohatství života 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Když jsem byla malá, ráda jsem poslouchala písničky mé babičky. Dnes si je pustím, když se cítím smutná nebo osamělá. Hudba mé babičky je pro mě mostem mezi minulostí a přítomností.

Zveřejněno: 19. 7. 2023

Slavný starořecký filozof Platón vyjádřil svůj obdiv k tomuto umění výrokem: „Hudba dává duši vesmíru, křídla mysli, prostor fantazii, kouzlo smutku a život všemu.“ Hudba je umělecká forma, která skrze zvuk vytváří krásu. Harmonie, melodie, rytmus, styl a originalita jsou faktory, které ovlivňují krásu hudby. Hudba nám poskytuje estetické prožitky: obdiv, potěšení, radost nebo vzrušení. Jak řekl slavný hudebník Leonard Cohen: „To je cesta, kterou světlo vstupuje dovnitř.“

Největším kouzlem tohoto umění je univerzálnost. Hudba je schopna překonat jazykové bariéry a spojit lidi různých ras, kultur a náboženství. Hudba je tak univerzálním jazykem, kterým se můžeme dorozumívat s ostatními i se sebou samým. Ale jak to vlastně funguje? Jakým způsobem hudba ovlivňuje náš mozek a naše emoce?

Jak hudba stimuluje různé oblasti mozku

Hudba je složena ze čtyř základních prvků: melodie, dynamiky, rytmu a timbru. Tak se tvoří melodie, rytmus a harmonie hudby. Když posloucháme hudbu, náš mozek musí tyto prvky rozpoznat a porovnat je s našimi předchozími zkušenostmi a očekáváními. To vyžaduje spolupráci různých oblastí mozku, které se na zpracování zvuku podílí.

Hudba stimuluje neuroplasticitu a tím podporuje a rozvíjí kreativitu, logické myšlení a schopnost řešení problémů.

Každý z nás má svou oblíbenou hudbu, která nás dokáže potěšit a povzbudit. Hudba totiž v našem mozku spouští systém odměn a motivace, který produkuje dopamin, který umožňuje nervovým buňkám komunikovat mezi sebou. To prokázala studie V. Salimpoora, M. Benovoye, K. Larchera, A. Daghera & R. Zatorreho z roku 2011.

Hudba má schopnost ovlivnit naše emoce a pocity díky své plynulosti a rytmu. Klidná a relaxační hudba nám může pomoci uvolnit napětí a snížit stres, zatímco energická a rychlá hudba nám může dodat energii a motivaci. Hudba je skvělým nástrojem pro regulaci emocí a podporu duševního zdraví.

Tyto emoce a pocity jsou zpracovávány v oblastech mozku, které se podílejí na emocionální regulaci. Když se cítíme pod tlakem nebo řešíme nějaký problém, hudba nám může pomoci uklidnit se a najít řešení. Hudba dokáže snížit hladinu kortizolu, hormonu stresu, a zvýšit hladinu oxytocinu, hormonu štěstí a sociálního propojení. Jedna studie z roku 2013 zjistila, že poslech relaxační hudby dokáže uklidnit naši mysl a snížit tak účinky stresu. Další ze stejného roku pak prokázala, že hudba může zlepšit zdraví a podpořit imunitu.

Hudba a jazyk jsou úzce spojeny, protože oba jsou formami komunikace a vyjadřování. Hudba má svou vlastní gramatiku a syntaxi, které určují pravidla pro kombinování tónů a akordů. A mimoto stimuluje oblasti mozku, které se podílí na zpracování jazyka. Hudba tak stimuluje neuroplasticitu a tím podporuje a rozvíjí kreativitu, logické myšlení a schopnost řešení problémů.

Jak hudba pomáhá pacientům a terapeutům

Výzkumníci z Anglia Ruskin University provedli průlomovou studii, ve které poprvé prokázali, že mozky pacienta a terapeuta se během hudební terapie synchronizují.

Hlavní autor studie, profesor hudby Jorg Fachner, řekl: „Tato studie je milníkem v hudebně-terapeutickém výzkumu. Hudební terapeuti hlásí změny emocí a spojení během terapie a my jsme to dokázali potvrdit. Hudba použitá terapeuticky může zlepšit pohodu a léčit stavy jako úzkost, deprese, autismus a demenci.

Výzkumy, zaměřené na vliv hudby na mozek, potvrzují její jedinečnou schopnost vyvolávat emoce, aktivovat fyziologické procesy, ovlivňovat práci různých oblastí mozku, zlepšovat paměť a kognitivní funkce a podporovat sociální interakci.

Hudební terapeuti museli spoléhat na reakci pacienta, aby posoudili, zda to funguje, ale pomocí hyperscanningu můžeme vidět přesně, co se děje v mozku pacienta.“

Jak zvukové vibrace ovlivňují životní funkce rostlin a zvířat

Hudba má schopnost ovlivnit nejen emoce a pocity lidí, ale také rostliny a zvířata, citlivé na zvukové vibrace a frekvence. Typ hudby, který je přehráván, může ovlivnit jejich růst nebo chování – hudba je tak univerzálním fenoménem, který ovlivňuje celý živý svět.

Různé druhy hudby mohou mít na rostliny a zvířata různé účinky: například klidná a relaxační hudba může podpořit růst rostlin, zatímco hlasitá a agresivní hudba může být příčinou jejich neprospívání přes zdánlivě ideální podmínky. Stejně tak může hudba ovlivnit chování zvířat, například jejich aktivitu nebo sociální interakce. Hudba je tedy důležitým nástrojem pro pochopení a ovlivňování životních funkcí rostlin a zvířat.

Zkrátka a dobře

Výzkumy, zaměřené na vliv hudby na mozek, potvrzují její jedinečnou schopnost vyvolávat emoce, aktivovat fyziologické procesy, ovlivňovat práci různých oblastí mozku, zlepšovat paměť a kognitivní funkce a podporovat sociální interakci. Porozumění těmto mechanismům může mít praktické využití v různých oblastech, včetně psychologie, vzdělání, zdravotní péče a terapie.

Hudba je jako kouzlo, které dokáže přenést nás do jiných dimenzí. Hudba je univerzálním jazykem, který nás spojuje, léčí, inspiruje, obohacuje nebo mění. Nebojme se hudbu zařadit do každodenního života a užívat si jejího vlivu. Hudba je dar. Hudba je umění, které nás činí lidmi.

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...