fbpx

Filosofie Tarotu: Tajemství vnitřního světa 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

„Karty ukazují obrazy a symboly, které pomáhají upřesnit záměr a uskutečnit ho. Vaše vůle je magie. To znamená, že máte magickou moc. Pokud dokážete něco vysnít ve svém srdci a pak se o to snažit, to je magie. Je to prosté a zřejmé.“ – Theresa Francis-Cheung

Zveřejněno: 24. 7. 2023

Tarotové symboly jsou plné příběhů dávnověku a mluví jedinečným jazykem, který oslovuje hlubinné vrstvy podvědomí. Zde můžeme objevit archetypy skrytých vzorců chování. Díky tarotu se stáváme pozorovateli svého vnitřního světa a rozvíjíme schopnost chápání sebe sama.

Symbolika a význam tarotových karet

Tarot je fascinující a mnohostranný nástroj. Jeho sada 78 karet je rozdělena do dvou skupin: Velká arkána a Malá arkána.

Velká arkána, složená z 22 karet, je základem a reprezentuje hlavní archetypy a symboly. Každá karta v této skupině má svůj výrazný charakter a představuje různá období a výzvy, kterými si každý z nás prochází. Malá arkána, tvořená 56 kartami, se zaměřuje na každodenní záležitosti. Tyto karty se skládají ze čtyř souborů: Holí, Kalichů, Pentaklů a Mečů. Každý z těchto souborů reprezentuje jeden ze čtyř živlů a přináší s sebou specifickou energii a význam.

Tarotové karty mají pevnou strukturu, která je spojena s různými systémy, jako jsou kabala, numerologie, astrologie nebo alchymie. Každá karta má bohatou paletu významů a interpretací, které umožňují objevovat hlubší pravdy.

Dialektika osudu a vnitřního růstu

Filosofie tarotu je založena na principu dialektiky, což je koncept, který se původně používal jako forma logické argumentace. Dialektika má kořeny v dílech mnoha filosofů, včetně Platóna a Hegela.

Dialektika hledá pochopení světa prostřednictvím konfliktů a protikladů. Tarot tuto filosofii přenáší na lidskou zkušenost, kde každá realita je ovlivněna protichůdnými silami. Z každého konfliktu se rodí nová realita, která je syntézou obou původních. Symbolika tarotových karet nám otevírá bránu do hlubin naší podstaty a umožňuje zkoumat protiklady, které nás formují.

„Tarot je velké a posvátné tajemství – jeho zneuctění je ohavností a nerozumností. Je určen pro úplně jiné účely než zjišťovat, kdy se potká vysoký tmavovlasý muž s bohatou vdovou.“ – Jack Parsons

Například karta Královna mečů zastupuje intelekt a logiku, zatímco karta Král pohárů symbolizuje emocionalitu a intuici. Tyto dvě karty se mohou zdát jako protiklady, ale v dialektickém smyslu se stávají komplementárními a doplňují se. Právě z tohoto spojení vzniká nový vhled do naší osobnosti a charakteru.

Podstata dialektiky tarotu tkví ve vztahu mezi tezí a antitezí, které společně tvoří novou syntézu. Tento koncept nám pomáhá pochopit, že každá situace nebo událost v našem životě nese v sobě potenciál pro nové uspořádání a růst. Každá karta v tarotovém balíčku nese v sobě jedinečnou tezi, která je vyjádřením konkrétního aspektu naší zkušenosti. Na druhé straně nás čeká antiteze, což je potenciální negace nebo odpor vůči této tezi.

Z každého střetu se však zrodí nová realita, nová syntéza, která spojuje a vyrovnává protiklady do harmonického celku. Například, vezměme klasickou kartu Věž, která symbolizuje zhroucení a katastrofu. Tato karta představuje tezi, která nás konfrontuje s něčím neočekávaným a náročným. Avšak v dialektickém smyslu z tohoto konfliktu vzniká nová syntéza, která nám ukazuje sílu obnovy a nového začátku.

Filosofie tarotu nás učí, že život je neustálým koloběhem proměn. Každá karta je jako kapitola v našem osobním příběhu, který se skládá z tezí a antitezí, z vítězství a porážek. Tarot nám pomáhá vnímat tento dialektický proces a najít smysl a rovnováhu na cestě životem.

Dialektika tarotu nás učí, že život není jen o dosažení cílů, ale také o cestě samotné. Každý střet teze a antiteze nás posouvá vpřed na cestě sebepoznání a duchovního růstu. Díky tarotu můžeme nalézt nové perspektivy a překonat naše vnitřní bariéry. Je to umění a dobrodružství zároveň, které nás provází cestou životem a podněcuje náš intelekt.

Tarot: Přístup významných osobností

Od dávných časů lidstvo pohlíželo na tarot jako na záhadný a esoterický nástroj, který otevírá brány poznání a duchovního uvědomění. Mnoho významných osobností se zaměřilo na studium a pochopení tohoto tajemného artefaktu, a každý z nich přinesl do tarotu svůj jedinečný pohled a přístup. Tato skutečnost jen umocňuje jeho hodnotu jako zdroje moudrosti a duchovního růstu.

„Tarot je kniha života, klíč k tajemstvím vesmíru.“ – Aleister Crowley

Carl Gustav Jung byl švýcarský psychiatr a psycholog, který založil analytickou psychologii a významně přispěl k oblasti porozumění lidské mysli. Jungova teorie tvrdí, že existuje sdílená vrstva nevědomí, která je společná pro všechny lidi a obsahuje univerzální vzorce a symboly, tzv. archetypy. Jsou to základní obrazy a motivy, které se opakují ve snech, mýtech, pohádkách a náboženských tradicích po celém světě. Jung věřil, že mají hluboký vliv na lidské myšlení, chování a emocionální projevy. I když Carl Jung sám nikdy přímo nezmínil tarot ve svých dílech, existují spojení mezi některými jeho koncepty a tarotem.

Jinou významnou postavou, která propojila tarot s filozofií a esoterikou, byl okultista Aleister Crowley. Crowley, zakladatel filosofie Thelemy, přistoupil k tarotu zcela novým způsobem. Jeho tarotový balíček, známý jako "Thoth Tarot", byl založen na kabalistických a hermetických principech. Crowleyho tarot nabízí hlubší pohled na osobní růst a spirituální vývoj a jeho dílo je považováno za jedno z nejdůležitějších v oblasti okultismu.

Z českého prostředí stojí za zmínku Theofanus Abba, známý jako Josef Louda, český hermetik, alchymista a kabalista. Jeho výzkum a pochopení tarotu se opíraly o hlubokou znalost symboliky a esoterických učení. Jeho tarotový balíček a práce byly výtvarně zpracovány Martinem Stejskalem, čímž přispěl k rozvoji českého esoterického dědictví.

Každá z těchto významných osobností přinesla do tarotu svůj unikátní přístup a vhled, což tarotu dodává hloubku a bohatství jako zdroji poznání a duchovního růstu.

Ať už se díváme na tarot z psychologického, okultního nebo duchovního hlediska, jeho symbolika a moudrost nám může otevřít dveře k hlubšímu pochopení sebe samých a vesmíru, v němž žijeme.

Zkrátka a dobře

Tarot nás vyzývá, abychom přemýšleli o naší roli v kolektivním nevědomí lidstva. V dnešním uspěchaném a chaotickém světě může být balíček karet klidným útočištěm pro zastavení se a získání nadhledu. Filosofie Tarotu nás učí, že jsme spojeni s celým vesmírem a že každý náš skutek a myšlenka mají  vliv na realitu každodenního života.

Související…

Fraktály: Kouzlo přírody a kultury může odhalit tajemství vesmíru
Elena Severka

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...