umělá inteligence

Představte si situaci: Sedíte s telefonem a váš palec se vznáší nad ikonou chatu. Chystáte se zahájit konverzaci – nikoliv ale s přítelem či členem...

Hypotéza simulace předpokládá, že všechno, co známe a zažíváme, ve skutečnosti není realita, ale kód vytvořený superinteligentní bytostí. A my jsme...

Umělá inteligence (AI) je soubor technologií umožňující počítačům vykonávat řadu pokročilých funkcí, včetně schopnosti vidět, rozumět a překládat...

Různé systémy umělé inteligence, jako jsou DALL-E, Midjourney nebo Stable Diffusion, se liší v tom, jak přesvědčivé obrázky dokážou vytvořit a jaké...

S takovou rychlostí změn na pracovním trhu, s jakou se budeme muset potýkat nyní, se ještě lidstvo nesetkalo. Ani vynález parního stroje a následně...

Umělý jazykový model ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) ve čtvrté generaci už je tak chytrý, že dokáže složit právnické zkoušky s lepším...

Umělá inteligence je zatím podle lidských měřítek striktní, chladná a bez emocí, pokud je tedy do ní pomocí softwaru neimplantujeme. Vše se ovšem...

Devatenáctiletá Kyla z kalifornského Berkeley začala experimentovat s umělou inteligencí (AI). Zaujalo ji, jak moc se podobá konverzaci s člověkem....

Na jedné ze svých přednášek jste prohlásil: „Vzdělání musí být future-proof, odolné vůči budoucnosti.“ Proč? To slovo „future proof“ u nás nikdo...

Varování výkonného ředitele OpenAI Sama Altmana ohledně rizik spojených s jejich vlastním výtvorem přišlo ve chvíli, kdy společnost vypustila do...

Jmenuje se Jackson Greathouse Fall a je to designér a spisovatel. V březnu 2023 připnul na svůj Twitter zprávu o velké výzvě, kterou podstoupil v...

Své poslání vidí v obraně člověka před jeho vlastním výtvorem: digitálním světem a připomíná, že v případě umělé inteligence platí „nomen omen“ beze...

James Lovelock , který se 26. července 2020 dožil 101 let, už v mládí prokázal, že je výjimečný vědec, disponující houževnatostí, zvědavostí, ale i...

Vedou se teď diskuse o umělé inteligenci. Jak za nás píše a bude psát texty, malovat obrazy a obhajovat nás u soudu. Schopnost umělé inteligence...

Věhlasný Mark Twain přímo pohrdal lidmi, kteří tvrdili, že psaní je dovednost, která se dá naučit. „Člověk, který se s tímto darem nenarodil, má o...

V historii světa se vždy objevovaly velké vědecké skoky, které zásadně ovlivnily celou společnost. Ne každý vědecký pokrok s sebou ale přinesl pouze...

V roce 1942 spojili matematik a logik Walter Pitts a neurolog Warren McCulloch síly, aby společně odhalili tajemství fungování lidského mozku. Už...

Etici diskutují o tom, jestli umělá inteligence opravdu cítí a vnímá, počítačoví vědci se to snaží vypočítat.

Chatbot, který člověku „na druhém konci“ dokáže během malého okamžiku zodpovědět sebevíce sofistikovaný dotaz, vyřešit složitou matematickou úlohu...

Věhlasný Mark Twain přímo pohrdal lidmi, kteří tvrdili, že psaní je dovednost, která se dá naučit. „Člověk, který se s tímto darem nenarodil, má o...