fbpx

Zveřejněno: 26. 10. 2017

V životě studentů se obvykle neustále střídají fáze úporného učení a divokých večírků. Ukazuje se, že tato kombinace je více než zdařilá. Nedávný výzkum provedený na Exeterské univerzitě totiž prokázal, že mírné dávky alkoholu skutečně podporují ukládání nových informací do paměti. I zde však platí pořekadlo: „Nejdřív práce, potom zábava“. Drink si totiž můžete dopřát až po učení, jinak by měl na zapamatování zcela opačný efekt.

Studie se účastnilo 88 dobrovolníků z řad studentů univerzity, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Všichni se pak zúčastnili hodiny zaměřené na výuku nových slov. Členové první skupiny byli následně požádáni, aby vypili až čtyři jednotky alkoholu, a to buď 3 velká piva, nebo 2 sklenky vína, zatímco druhá skupina alkohol nepila vůbec. Následující den proběhl test, který zkoumal nabyté znalosti. Ukázalo se, že pijáci si toho zapamatovali mnohem více.

pivo

Ošálení paměti

„Náš výzkum ukázal to, že ti, kteří pili alkohol po epizodě učení, dopadli v testech zapamatování slov lépe. Tento efekt byl ještě silnější se zvyšující se dávkou alkoholu,“ dokládá profesorka Celia Morgan z Exeterské univerzity. „Příčiny tohoto účinku nejsou plně pochopeny, ale jako nejvěrohodnější vysvětlení slouží skutečnost, že alkohol blokuje učení nových informací, a proto je mozek nucen nedávno nabyté informace ukládat rovnou do dlouhodobé paměti.“

vlk z wallstreet

A právě takovéto přeskočení krátkodobé paměti hraje do karet všem studentům. Dlouhodobá paměť je totiž na rozdíl od té krátkodobé pasivní, nevědomá, hypoteticky neomezená a informace v ní uchované jsou odolné vůči nenávratnému ztracení. Podobný efekt jako alkohol má na ukládání nových informací do dlouhodobé paměti také spánek. Nevyplatí se jej tedy zkracovat ve prospěch aktivního učení, které by při nedostatku spánku (méně než 6 hodin) stejně vedlo vniveč.

Náš mozek má rád odměny

Důležitou roli v tomto procesu hraje také hormon dopamin, jehož uvolňování do mozku alkohol a další drogy spouští. Dopamin patří mezi hormony štěstí, které způsobují, že se cítíme dobře. „Lidé často považují dopamin za spínač štěstí,“ vysvětluje neurobiolog Hitoshi Morikawa z Texaské univerzity v Austinu. „Jde však mnohem více o spínač učení, neboť posiluje synapse, které jsou aktivní, když je uvolňován.“ V praxi to znamená, že dopamin, v tomto případě spuštěný alkoholem, funguje jako odměna a náš mozek má silnou tendenci zapamatovat si vše, co k odměně vedlo.

alkohol

Budoucnost na úkor přítomnosti

Jak výzkumníci zdůrazňují, musí být s tímto omezeným pozitivním účinkem alkoholu chytře nakládáno. Mírné dávky alkoholu posílají informace rovnou do dlouhodobé paměti, což může být velká výhoda v mnohých situacích, zejména při studiu. Tato skutečnost si však vybírá svou daň. Zároveň je třeba počítat s citelným oslabením systému krátkodobé neboli pracovní paměti, která představuje vědomou část a v níž se odehrává většina psychických procesů včetně řešení aktuálních problémů. Vždy je navíc třeba zohlednit aktuální stav a brát v potaz negativní vliv dlouhodobého nadměrného pití na fyzické a psychické zdraví.

foto: Shutterstock a Giphy , zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...