fbpx

Změna návyků: Most k novému já 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

„Změny nevzniknou jako zásahem blesku, který přichází náhle. Jsou most, který stavíte cihlu po cihle každý den. S potem, pokorou a chybami. Je to těžká a pomalá práce, ale jak vzrušující je sledovat, když se z ničeho rodí nová forma!" - Sara Helopa

Zveřejněno: 14. 7. 2023

Žijeme ve světě, ve kterém se neustále měníme a vyvíjíme. Naše realita je ovlivněna našimi návyky, které jsou zakořeněny v naší mysli. Návyky nám pomáhají usnadnit si život, ale také nás mohou omezovat. Jak si můžeme vytvořit nové, které nám pomohou dosáhnout našeho plného potenciálu? Jak můžeme změnit vlastní realitu a stát se tím, kým chceme být?

Podívejme se na to, co jsou to návyky, proč jsou důležité, jak je změnit a jak si je udržet. Jejich změna není otázkou štěstí nebo magie, ale procesu, který vyžaduje odhodlání, trpělivost a disciplínu. Změna návyků je mostem k novému já, který musíme postavit krok za krokem.

Proč jsou důležité?

Návyky jsou činnosti, které provádíme automaticky, bez vědomého rozhodování. Tvoří se postupně, v případě, že opakujeme určité chování v určitých situacích. Návyky mají svůj původ v mozku, kde se vytváří nervové spoje. Tento proces se nazývá synaptická plasticita a umožňuje mozku přizpůsobit se novým situacím a učit se novým dovednostem. Čím více opakujeme návyk, tím silnější spoje jsou.

Návyky jsou důležité, protože ovlivňují naši realitu a naše životy. Pomáhají nám šetřit energii a čas tím, že nemusíme přemýšlet o tom, co děláme. Ovlivňují naše emoce, myšlenky a postoje a určují úroveň zdraví a produktivity.

Jak rozpoznat dobré a špatné návyky?

Je důležité si uvědomit, jaké návyky máme a jaké bychom chtěli změnit nebo získat. Změna nebo získání nového návyku je transformace, narození nového já, které tu předtím nebylo. Nemůžeme očekávat, že se to stane samo od sebe. Ale také bychom neměli podceňovat malé kroky, které děláme. Možná si ani neuvědomujeme, kam nás dovedou v případě, že se nevzdáme.

„Motivace je to, díky čemuž začnete. Návyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“ — Jim Ryan

Jediným způsobem, jak dobré a špatné návyky rozpoznat, je ptát se sami sebe: „Pomáhá mi tento návyk dosahovat mých cílů, nebo mi v tom brání? Cítím se při tomto návyku lépe, nebo hůř? Je tento návyk v souladu s mými hodnotami a principy?“

Jak změnit nebo získat nový návyk?

Změna nebo získání nového návyku není snadný úkol. Vyžaduje změnu chování, které je zakořeněno v naší mysli. Je to proces, který trvá určitou dobu a vyžaduje opakování. Změna nebo získání nového návyku je most k novému já, který musíme postavit cihlu po cihle.

Síla pro první krok

Motivace je ta síla, která nás nutí udělat první krok. Motivace nám pomůže začít, ale nestačí ji mít jen na začátku. Musíme ji udržovat a obnovovat po celou dobu, kdy nový návyk budujeme. Je dobré si připomínat, proč to děláme, jaké máme cíle a jaké výhody nám změna přinese.

Čas na návyky

Aby se návyk stal součástí našeho života, musíme mu věnovat určitý časový interval každý den. Pokud si na vytvoření návyku čas neplánujeme, může se stát, že ho budeme odkládat nebo na něj zapomínat. 

Čas je vzácný zdroj a musíme ho využít co nejlépe. Když si stanovíme pravidelný čas na nový návyk, bude jednodušší ho dodržovat a upevnit. Budeme mít pocit zodpovědnosti a závazku vůči sobě.

Rituál jako kotva

Rituál nám pomáhá naladit se na správnou vlnu a vytváří spojení mezi návykem a určitými podmínkami. 

„Oslavovat své úspěchy není sobecké ani namyšlené. Je to zdravý a efektivní způsob, jak si udržet motivaci a nadšení pro naše cíle a sny.“ — Zig Ziglar

Rituál nám také pomáhá překonat lenost nebo odpor, které nám mohou stát v cestě. Když máme rituál, nemusíme se rozhodovat, jestli to uděláme nebo ne. Prostě to uděláme, protože je to součástí našeho plánu.

Malé kroky, velké změny

Nemusíme se snažit udělat všechno hned - začněme s tím nejjednodušším. Nastavme si malé a dosažitelné cíle. Tak se vyhneme přetížení a zklamání. Tento krok nám umožní vytvořit si nový návyk bez toho, abychom se cítili přehlcení nebo frustrovaní.

Respekt a uznání

V každém z nás dřímají touhy a přání, které bychom rádi naplnili nebo uskutečnili v různých sférách našeho bytí. Ať už se týkají naší práce, seberozvoje, zdraví či mezilidských vztahů. Když se nám podaří něco uskutečnit, měli bychom si projevit úctu a ocenění. Můžeme si vést zápisník úspěchů, kde si zaznamenáme, co jsme zvládli a jaké pocity nás provázely. Můžeme si dopřávat odměny za splnění úkolů nebo se prostě radovat z toho, že pro sebe konáme něco dobrého. Budeme se tak cítit lépe a dosahovat více.

Stručně řečeno

Pokud chceme změnit svou realitu a stát se tím, kým chceme být, musíme získat nové návyky, které nám pomohou dosáhnout plného potenciálu. V čínské knize Tao Te Ching se píše: „Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem.“ Musíme si uvědomit, že změna návyků není otázkou štěstí nebo magie, ale procesu, který vyžaduje odhodlání, trpělivost a disciplínu. Sebekázeň a sebeláska jsou dvě strany jedné mince.

Související…

Čtyři příčiny genetické chudoby: Jsme programováni a programujeme se na neúspěch
Elena Severka

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...