Klíče, karty od hotelu nebo flashky. To všechno, zdá se, bude brzy minulostí. Počítačoví vědci z Washingtonské...

V některých okamžicích byste se vydali celí, jen abyste pomohli druhým, zatímco jindy nejste ochotni obětovat pár...

Sdílená ekonomika je konečně i v České republice velkým tématem. Řešíme taxislužbu, Uber, sdílené bydlení typu Airbnb...


Tendence navracet se ke kořenům stále nabývá na síle ve všech oblastech našeho života a ovlivňuje dokonce i péči o...