Topení levně

V zásadě lze ohřívače vody rozdělit na zásobníkové a průtokové. Zásobníkové shromažďují vodu, která se ohřeje a zůstane v zásobníku až do té doby,...

S čím se vlastně můžete v dnešní době potkat? Solární systémy jsou využitelné jak pro ohřev TUV, tak pro solární ohřev bazénů. Samozřejmě existují...

Když svůj domov vytápíte tak velkou plochou, jako je podlaha, není k vytopení domu potřeba teplota o moc vyšší, než teplota venkovní. Obejdete se...

To, co potřebujete znát pro výběr vhodného radiátoru je, kolik tepla musí otopná soustava vyprodukovat, aby využila energii získanou ze zdroje....

Pokud je pro vás na prvním místě pohodlí, bude vašim potřebám nejlépe odpovídat elektrický zdroj vytápění. Jednoduchá obsluha, ekologický provoz,...

Vytápění je především v zimních měsících největším domácím výdajem. A domácnosti, které mají vytápění pod kontrolou, jsou oproti těm nespořivým...

Účinnost otevřeného krbu je maximálně 30 %. Už to je celkem pádný argument proti, ale když zjistíte, že velká část kouře a jisker se vám bude linout...