fbpx

Fenomén slasti: Pokud chcete rychle usnout, poslouchejte škrábání nehtů o mikrofon 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Vyvolává u vás sledování některých typů videí zvláštní mravenčení? Nebo ve vás stejné podněty vyvolávají agresi? Proč ASMR působí jen na někoho, je pouze jednou z mnoha záhad, které tento internetový trend obklopují.

Zveřejněno: 26. 5. 2024

Nevím jak vy, ale já považovala až do nedávna ASMR za další pseudovědecký trend sociálních sítí, jehož hlavním smyslem je sbírat zhlédnutí a peníze na videích. Ačkoliv na té peněžité motivaci stále trvám, s tou pseudovědou jsem se možná spletla. Fenoménem ASMR se začaly zabývat i vědecké studie, i když velmi opatrně, a dochází k zajímavým objevům.

Těžko popsatelné, ale vynášející 

Když se dříve někdo svěřil s těžko popsatelnými pocity, podobnými orgasmu bez zjevné příčiny, čelil v lepším případě posměchu, v horším nařčení z fetišismu. Postupně však hlasů s podobnými zážitky přibývalo. Byla mezi nimi i Jennifer Allen, která přes dlouhodobou snahu nenacházela žádné vysvětlení svých stavů. Až jednou narazila na článek s názvem „Weird sensation feels good“. Uklidněná, že „v tom“ není sama, vymyslela termín „autonomní senzorická meridiánová reakce neboli A. S. M. R.“. Označení se uchytilo. Ze začátku pomáhalo propojovat jedince s podobnými zážitky, v současnosti plní spíše marketingovou funkci. 

Související…

Na halucinační trip vás nevezmou jen drogy, dokáže to také třeba blikající světlo
Hana Průšová

ASMR platformou se stal YouTube. Šepot, česání vlasů, otáčení stránek knihy nebo míchání barev… to je jen pár příkladů ASMR videí, která táhnou. Ač někomu mohou připadat přinejmenším nezáživná, u cílové skupiny vyvolávají nadšené reakce a tvůrcům přinášejí zisky z reklam. A když vidíte, že to funguje druhému, chcete to zkusit také. Nyní tak youtubeři s vidinou peněz a lajků přidávají hashtag ASMR prakticky k čemukoliv a původní smysl mizí. Vraťme se proto raději do serióznějších vod.

Jak to uchopit

S rostoucí popularitou neuniklo ASMR ani vědeckému, byť skromnému zájmu. Problém však nastává již v samotné definici toho, co to ASMR vlastně je. V úvodu studie Emmy Barratt se můžeme dočíst následující: „Autonomní senzorická meridiánová odezva (ASMR) je dosud neprobádaný smyslový fenomén, při kterém jedinci pociťují mravenčení v oblasti hlavy, zadní části krku a někdy i na dalších místech jako reakci na specifické zvukové a vizuální podněty.“ 

Web Psychology Today označuje ASMR jako „zajímavou kombinaci vzrušení a uvolnění, kterou někteří popisují jako mravenčení, mrazení nebo vlny, které procházejí hlavou, krkem a páteří, a fyzický pocit je doprovázen pocity štěstí, klidu nebo ospalosti.“ 

Zkusme poněkud vágní definice doplnit charakteristickými podněty. ASMR mohou vyvolávat tiché zvuky, například šeptající hlas, nebo opakující se vizuální efekty, například skládání ručníků – v podstatě řada zdánlivě obyčejných obrazů a zvuků. ASMR může způsobovat i fyzický kontakt, například při masáži nebo stříhání vlasů. 

Hledání příčiny

Vědecký výzkum nejvíce ztěžuje fakt, že většina informací pochází ze subjektivních výpovědí těch, co ASMR zažívají. Přesto se některé studie pokusily poodhalit, co a jak ASMR vyvolává.

Již zmíněná práce Emmy Barratt analyzovala odpovědi na online dotazník od 475 osob a zjišťovala průběh, stimuly i důvod, proč dotazovaní ASMR vyhledávají. Účastníci popisovali typické ASMR pocity jako mravenčení, které začíná na zadní části hlavy a postupuje dolů po páteři, někdy až do ramen, dolní části zad, rukou a nohou.

Mezi nejčastější spouštěče ASMR, které se objevily u více než 50 % dotazovaných, se zařadilo šeptání, jasné a výrazné zvuky, sledování zpomalených pohybů a osobní pozornost (tvůrce předstírá, že mluví přímo k danému sledujícímu). Méně běžné spouštěče zahrnovaly opakující se úkoly, úsměv, zvuk vysavače, zvuk letadla a smích.

Bublinková fólie na stres?

Možná si kladete otázku, jestli si dotazovaní pozitivní působení ASMR videí pouze nevsugerovávají. Můžeme vliv onoho mravenčení na psychickou pohodu nějak ověřit? Někteří výzkumníci se o to pokusili. 

Studie Seifzadeh a kol. a i výzkum Fredborg a kol. zkoumaly, co se děje v mozku lidí zažívajících ASMR. Ukázalo se, že ASMR podněty působí na oblasti, které jsou zodpovědné za kognitivní procesy, vnímání tělesných pocitů a koordinaci smyslových a motorických funkcí. Tento kombinovaný účinek může vést k pocitu relaxace, klidu a příjemného brnění, které je pro ASMR typické.

Výzkum z roku 2023 zase zjišťoval, zda sledování ASMR videí ovlivňuje fyziologické změny spojené s úzkostí, jako je srdeční frekvence a úroveň galvanické kožní vodivosti. Při stresu se srdeční frekvence zvyšuje, při relaxaci naopak snižuje. Pocení je zase řízeno sympatickým nervovým systémem a kožní vodivost je ukazatelem psychického nebo fyziologického vzrušení. Při vzrušení dochází ke zvýšené aktivitě potních žláz, což následně zvyšuje kožní vodivost. Sledované znaky se u 10 účastníků měřily před a po zhlédnutí videa. 

Spouštěče ASMR, jako je šeptání a pohled do očí, se velmi podobají způsobům, kterými lidé uklidňují kojence – v dospělosti přispívají k partnerské intimitě.

Výsledky ukázaly, že zatímco kožní vodivost se snížila jen mírně, u srdečního tepu došlo k významnému poklesu. ASMR videa tedy měla skutečně „moc“ snížit hladinu stresu. Podle autorů zjištění dokazují, že ASMR by mohlo být dostupnou a okamžitou úlevou od úzkosti pro osoby s úzkostnými poruchami, zejména pokud nereagují na léky nebo k nim hledají alternativu. 

Závěry uvedených výzkumů jsou v souladu s tvrzeními těch, co ASMR zažívají. Dotyční sledování videí často spojují se zlepšením nálady, snížením stresu, nebo dokonce i úlevou od chronické bolesti. Na odvážné závěry je však času dost. Výzkumů je poskromnu a často pracují jen s malými vzorky populace. Že však ASMR na některé jedince opravdu působí, popřít nelze. 

Zatím jen domněnky

Už víme, jak na nás ASMR podněty působí, ale víme také proč? Craig Richard, profesor fyziologie na Shenandoah University ve Virginii, se domnívá, že spouštěče, jako je šeptání a pohled do očí, se velmi podobají způsobům, kterými lidé uklidňují kojence – v dospělosti přispívají k partnerské intimitě. Pokud by tomu tak ale skutečně bylo, proč ASMR zažívají jen někteří lidé? 

Steven Novella v roce 2012 navrhl, že by mravenčení spojené s ASMR mohlo být důsledkem menšího záchvatu, vyvolaného vhodnými podněty. Tuto hypotézu však zatím nikdo neprozkoumal. Na otázku, proč ASMR vyvolávají jen některé podněty a jen u některých osob, zatím tedy odpověď neznáme. 

 

 

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...