Ze světa přírody přichází mnohá inspirace. Třeba od pavouků nebo mravenců. Agresivní invazní mravenci Solenopsis...

Mikromobilita se snaží (alespoň se tak tváří) reagovat na změny klimatu způsobované zvýšeným vlivem emisí, jejichž...

Právě moderní technologie mohou zásadním způsobem snížit plýtvání energií, optimalizovat její spotřebu a pomáhat...


O vyhlídce na oživení mamutů a jejich navrácení do volné přírody se diskutuje (občas i vážně) více než deset let. Nyní...

Lidstvo v poslední době připomíná dobrodruha, který odjíždí na misi, na níž se chystá přejít přes jižní pól, a přitom...

Podle ekologické organizace Plastic Oceans se každoročně vyprodukuje 300 milionů tun plastu a z toho 8 milionů končí v...

Moderní věda má za to, že prakticky celou klimatickou změnu od 70. let 20. století lze přičíst na vrub člověka. Na tom...

Koncem roku 2018 byly provedeny dva nezávislé průzkumy amerických postojů týkajících se globálního oteplování, které...

V pondělí 1. listopadu se v Glasgow setkají zástupci přibližně dvou stovek států z celého světa na konferenci OSN o...

Žirafy podle Jessicy Granweilerové z manchesterské univerzity zase tak moc nebojují. Když už k tomu ale dojde, jsou...