Lidstvo v poslední době připomíná dobrodruha, který odjíždí na misi, na níž se chystá přejít přes jižní pól, a přitom...

Podle ekologické organizace Plastic Oceans se každoročně vyprodukuje 300 milionů tun plastu a z toho 8 milionů končí v...

Moderní věda má za to, že prakticky celou klimatickou změnu od 70. let 20. století lze přičíst na vrub člověka. Na tom...


Koncem roku 2018 byly provedeny dva nezávislé průzkumy amerických postojů týkajících se globálního oteplování, které...

V pondělí 1. listopadu se v Glasgow setkají zástupci přibližně dvou stovek států z celého světa na konferenci OSN o...

Žirafy podle Jessicy Granweilerové z manchesterské univerzity zase tak moc nebojují. Když už k tomu ale dojde, jsou...

Přehled ekologických hrozeb, který sestavil nadnárodní Institute for Economics and Peace (IEP), think tank, jenž...

Pomocí relativně nových astronomických metod byli vědci schopni určit zatím nejpřesněji „věk“ vzorku asi stovky hvězd...

Poté, co v roce 1986 v černobylské jaderné elektrárně explodoval reaktor číslo 4, byla celá oblast o rozloze 2 600 km²...

Kalifornští úředníci se při posledních požárech v polovině září obávali , že se oheň, který se šířil po okolí, do...