Zdá se, že primární lidskou potřebou je stále soupeřit a porážet ostatní. V takovém nastavení se však logicky...

Magnetické pole Země je důmyslné soustrojí, které nám poskytuje ochranu před slunečním větrem a jiným kosmickým...

Můžete přijít i bez jakýchkoliv problémů, sami nebo v páru, jen tak pro prožitek nebo relaxaci. Watsu je prožitková...


Tajemství je něco, co nelze nikomu prozradit. Je ukryto hluboko v nás a nesmí za žádnou cenu vybublat na povrch. Je...

Z pohledu mystika je chybou snažit se o změnu věcí kolem nás, protože vše, co děláme, je prosazováním představ našeho...

Hrnul jsem do starců svůj relativně mladistvý elán a oživoval jejich pohled na svět, přitom stále sledoval toky...

V dnešní uspěchané době tíhneme spíš k tendenci vše urychlovat. Práci, vztahy i život. S tím vším souvisí i dýchání....

K menhiru se váže celá řada pověstí. Jedna z nich praví, že při každém zvonění v klobuckém kostelíčku postoupí Kamenný...

Knihu Hovory s Bohem jsem opakovaně četla a věřila jsem, že tomu tak skutečně je. Sdělení o možnosti změnit bolavé...

Vlastně ji můžeme považovat za nezbytný nástroj pro život, který nás udržuje ve spojení s celkem. Její nepřítomnost by...