Z pohledu mystika je chybou snažit se o změnu věcí kolem nás, protože vše, co děláme, je prosazováním představ našeho...

Hrnul jsem do starců svůj relativně mladistvý elán a oživoval jejich pohled na svět, přitom stále sledoval toky...

V dnešní uspěchané době tíhneme spíš k tendenci vše urychlovat. Práci, vztahy i život. S tím vším souvisí i dýchání....


K menhiru se váže celá řada pověstí. Jedna z nich praví, že při každém zvonění v klobuckém kostelíčku postoupí Kamenný...

Knihu Hovory s Bohem jsem opakovaně četla a věřila jsem, že tomu tak skutečně je. Sdělení o možnosti změnit bolavé...

Vlastně ji můžeme považovat za nezbytný nástroj pro život, který nás udržuje ve spojení s celkem. Její nepřítomnost by...

Hoʻoponopono je založeno na moci a síle lásky. Není to samozřejmě láska milenecká, ba ani láska k rodině, k přátelům...

Člověk podvědomě touží po pocitu bezpečí. Naprostém a absolutním. Existuje ale vůbec něco takového? Pokud bychom si...

Charakteristickým znakem životního stylu většiny lidí v moderní technicky vyspělé společnosti je všeobecná soutěživost...

Podotýkám, že vyléčit se a ozdravit se není totéž. Existují lidé, kteří přechází z jedné nemoci do druhé. Vyléčí se a...