fbpx

Josef Čáp: Lidstvo se musí mentálně přeladit, menhiry jsou naší poslední nadějí 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Geografické póly Země jsou neměnné. U magnetických pólů však dochází k jejich periodickému posunu, za čímž hledejme proudění roztavených kovů ve vnějším obalu zemského jádra. Co se v nitru Země odehrává, má vždy nezanedbatelný vliv na povrch naší planety

Zveřejněno: 30. 10. 2022

Magnetické pole Země je důmyslné soustrojí, které nám poskytuje ochranu před slunečním větrem a jiným kosmickým zářením. Toto pole je proměnlivé a jeho energetický ráz se může podle okolností změnit, koneckonců se to už několikrát v dávné minulosti přihodilo.

Předpokládá se, že když se póly přesouvají, magnetosféra slábne a to může mít neblahý účinek na zemskou atmosféru. Dochází k řídnutí plynného obalu Země, čímž se ochlazuje povrch planety. Spekuluje se o tom, že podobná událost se kdysi odehrála také na Marsu, což z rudé planety učinilo vyprahlou poušť bez života.

Nad africkým kontinentem však byla v magnetickém poli Země objevena trhlina. Vznikla zřejmě proto, že v této oblasti je roztavené železné jádro nejblíže zemskému plášti, následkem čehož je zde magnetické pole Země nejslabší. Vědci tuto oblast a odchylku pojmenovali jako Jihoatlantickou anomálii.

Máme se obávat?

Vzhledem k tomu, že Jihoatlantická anomálie oslabuje globální magnetické pole Země, vyskytly se názory, že na této planetě nastalo přepólování, které bude mít fatální následky. Z naměřených dat jednoznačně vyplývá, že na počátku 20. století se severní magnetický pól během jednoho roku posunul v průměru o pět kilometrů, zatímco v současnosti už je to více než 50 kilometrů. Není divu, že s tímto zrychleným přesunem magnetických pólů ochrana magnetického pole klesla, a to o celých 10 procent.

O tom, co pohyb magnetických pólů urychluje, lze pouze spekulovat. Každopádně, pokud k tomuto jevu skutečně dochází, navíc v tak alarmujícím rozsahu, lze předpokládat, že stávající ochrana planety, jež odráží smrtelné (vesmírné) záření zpět do kosmického prostoru, může dramaticky poklesnout!

Určitě ano, zvlášť když nevíme, co všechno může přesun pólů zapříčinit. Kdyby magnetické pole zesláblo o 50 procent, mohlo by to zničit veškeré rozvody elektřiny, poškodit mobilní telekomunikační síť, vyvolat výpadek satelitů a příjem GPS signálu, nastalo by ohrožení letecké dopravy, o zvýšené radioaktivitě vyvolávající rakovinu nebo choroby související s poškozeným DNA ani nemluvě.

Naše civilizace se musí mentálně přeladit, aby se odpojila od přetrvávajícího egoismu a nechala v sobě vyrašit potřebný altruismus. Nestane-li se tak, budeme i nadále klesat na duchu a mysli, což je nežádoucí stav, kvůli němuž velmi pravděpodobně skončíme jako dinosauři.

V souvislosti s tímto vším je velice znepokojivé, že vymírají včely a jiné hmyzí druhy, velryby v oceánech ztrácejí orientaci a končí kvůli tomu na pláži. Sečteno a podtrženo, dosavadní planetární systémy očividně selhávají, takže v médiích často probírané téma globálního oteplování je jen špičkou ledovce. Co můžeme z těchto výzkumů a získaných dat vyvodit? Alespoň jedno pozitivum určitě! Naši předci museli čelit podobným výzvám, s nimiž se musí vypořádat současná civilizace. A to se zjevně podařilo.

Jak to mohl člověk dokázat?

Každého jistě napadne, jak by primitivní starověké národy mohly překonat nástrahy související s přepólováním Země, a to bez moderní výpočetní techniky, umělé inteligence, robotů, letadel, geoengineeringu atd. Starověké kultury a civilizace však cosi takového hravě zvládly, o čemž vypovídá kámen věčnosti, v němž je vše potřebné uloženo, abychom byli schopni odvrátit blížící se apokalypsu a konec lidského rodu.

Planeta Země není kus obyčejného balvanu ve vesmíru, to bychom si měli především uvědomit! Naši předkové s tímto planetárním organismem telepaticky komunikovali, byli v porovnání s dnešní společností vůči všemu citlivější a právě to umožnilo dávnověkému lidstvu přežít.

Kámen s otiskem života a naděje

Po celém světě se vyskytují nepřehlédnutelné kameny, o jejichž původu a účelu toho není mnoho známo. Jde o menhiry. Jak souvisejí s přepólováním Země a naší záchranou? Jsou věčnou připomínkou toho, jak se lze napojit na vyšší vědomí této planety, která nám dokáže poskytnout rezervní energii, z níž můžeme vytvořit ochranné pole působící nad celou Zemí. 

Kdysi z nich byla postavena ucelená megalitická síť, která sloužila jako zářič odrážející paprsky smrti z vesmíru. Jsem přesvědčen, že menhirová síť mohla propojit planetu Zemi s jinými planetami ve vzdáleném vesmíru, tudíž mohla zajišťovat mezihvězdné cestování a kontakt s mimozemským životem a civilizacemi. Když budu hodně spekulovat a fantazírovat, mohu dospět k závěru, že menhiry kvůli své neobyčejnosti nepocházejí z této planety.

Nastala doba transformace

I kdyby se přepólování nakonec neuskutečnilo, což je nepravděpodobné, naše civilizace se přesto musí mentálně přeladit, aby se odpojila od přetrvávajícího egoismu a nechala v sobě vyrašit potřebný altruismus. Nestane-li se tak, budeme i nadále klesat na duchu a mysli, což je nežádoucí stav, kvůli němuž velmi pravděpodobně skončíme jako dinosauři.

Určitě vám není jasné, jak nám mohou znovu vztyčené menhiry se stabilizací rozvráceného klimatu pomoci, když o nich nevíme zhola nic. Nicméně pokud umožníme, aby kámen menhirů promluvil, intuitivně rozpoznáme, jak s nimi máme zacházet, aby nám byla zpřístupněna jejich pozitivně vyzařující moc. S elánem a chutí se přidejme k lidem, kteří menhiry znovu vztyčují, stejně jako za dávných časů, kdy se tyto nepřehlédnutelné kamenné bloky staly jedinou nadějí pro pozemský život, jež přetrval až do dnešních dní. Nepomůžeme tím jen sami sobě, ale i všem živočichům a rostlinám, prostě všemu, co je srdcem tohoto fantastického světa, jenž si zasluhuje přežití.

Související…

Terapeutka Watsu Jana Křížková: Zázrak zvaný voda
Nový Fénix

foto: Shutterstock, zdroj: Nový Fénix

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...