fbpx

Pilotní projekt společnosti Operátor ICT chce zefektivnit svoz tříděného odpadu v hlavním městě

Zveřejněno: 9. 10. 2019

Problém s přeplněnými kontejnery a odpadky povalujícími se kolem nich zná snad každý Pražan. V hlavním městě se ale v tomto směru, tedy ve směru k lepšímu, snad něco pohne. V rámci pilotního projektu s názvem Chytrý svoz odpadu testuje metropole novou aktualizaci mobilní aplikace Moje Praha, která má sběr i svoz tříděného odpadu maximálně zefektivnit.

„Ideálně by měla být každá nádoba vyvážena, když je plná asi z devadesáti procent, ale to se stává jen výjimečně. Naším hlavním cílem tedy bylo vytvořit nástroj, který přinese nové informace o výtěžnosti a zaplněnosti nádob na separovaný odpad. Získaná data by následně měla pomáhat městu směrovat výdaje týkající se vývozů a samozřejmě i zkvalitnit službu směrem k občanům,“ říká Ondřej Šárovec, manažer projektu společnosti Operátor ICT, která má za úkol udělat z Prahy chytré a taky vlastně i čisté město.

V celkovém průměru jsou nádoby zcela zaplněné 19,4 % času. Na druhou stranu 24 % svozů proběhlo ve chvíli, kdy byla nádoba zaplněna z 50 a méně procent.

Nyní mohou občané metropole v aplikaci Moje Praha zjistit aktuální zaplněnost u 424 sběrných nádob a ověřit si, zda je možné na daném stanovišti tříděný odpad vyhodit. Dále jsou zde k dispozici informace o umístění stanoviště, druhu separovaného odpadu a u vybraných kontejnerů i o hladině a času posledního měření. Aplikace je dostupná pro verze mobilního operačního Androidu i iOS.

Vstříc čistšímu městu

Tým vývojářů společnosti Operátor ICT však myslel i na potřeby města a vyvinul softwarový nástroj, ve kterém lze zobrazit jak historii plnění nádob, tak i historii četnosti vývozů. Právě díky tomuto chytrému systému bude možné vytvářet reporty například o problematických stanovištích či efektivitě svozů.

„Tento projekt může magistrátu pomoci s nezbytnou optimalizací svozu tříděného odpadu a pevně věříme, že výsledky a zkušenosti s realizací projektu následně povedou ke zlepšení efektivity poskytování služby spojené se svozem tříděného odpadu včetně zlepšení úrovně čistoty města,“ doplňuje vedoucí Oddělení odpadů Magistrátu hlavního města Prahy Radim Polák.

Kde přidat či ubrat

V Praze bylo celkem nainstalováno 464 senzorů do nádob se spodním výsypem, z toho 424 pro měření zaplněnosti a 40 pro detekci ucpání vhozové šachty. První typ senzorů, jehož cena se pohybuje kolem 100 eur za kus, zasílá data o aktuální hladině odpadu v nádobě v pravidelných intervalech šestkrát denně do datové platformy hlavního města Golemio. U zbylých čtyř desítek kusů podzemních nádob se pomocí dalšího typu senzoru sleduje, zda se neucpává vhozová šachta. Tím by v budoucnu mělo dojít k zamezení i takových situací, kdy se kvůli ucpání hromadí nepořádek u nezaplněného kontejneru.

Data v budoucnu mohou sloužit jako podklad pro rozhodování o navýšení, nebo ponížení frekvence svozu.

Systém Golemio už vyhodnocuje, jak efektivně jsou popelnice plněny a vysypávány. „V celkovém průměru jsou nádoby zcela zaplněné 19,4 % času. Na druhou stranu 24 % svozů proběhlo ve chvíli, kdy byla nádoba zaplněna z padesáti a méně procent. Data tak v budoucnu mohou sloužit jako podklad pro rozhodování o navýšení, nebo ponížení frekvence svozu,“ vysvětlil vedoucí oddělení datové platformy městské společnosti Operátor ICT Benedikt Kotmel.

Náklady na projekt, který byl spuštěn v únoru 2019 a má zkušebně trvat jeden rok, dosáhnou celkové částky 2,9 milionu korun. Podle slov Ondřeje Šárovce mají městské části předběžně zájem v něm i nadále pokračovat. Praha už se tak snad brzy dočká čistších ulic. Pokud je tedy nebudou znečišťovat nepořádní občané, jejichž nezodpovědnost bohužel zatím žádný senzor vyřešit neumí.

Související…

New York vyhlásil boj fashion odpadu. Staré oblečení lze vyměnit, nebo opravit
Jan Handl

foto: Shutterstock, zdroj: Operátor ICT

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...