fbpx

Zveřejněno: 14. 4. 2017

Může vůbec existovat město, v němž nebudeme dýchat výfukové plyny, ničit přírodu a každý bude mít práci? Británie se nás snaží přesvědčit, že ano. Seznamte se s městem North West Bicester.

„Ve světových městech, kritickém symbolu moderní civilizace, žije více než polovina populace. Spotřebovávají více než 70 % světové energie, produkují 75 % odpadu a 80 % oxidu uhličitého,“ shrnul politik Ablet Abdureshit. To je skutečně neradostný stav. Ale existuje řešení. Eko-města. Eko-města se snaží omezit produkci veškerých uhlíkových plynů, vytvářet energii pouze z obnovitelných zdrojů, přirozeně se začlenit do okolního životního prostředí, stimulovat ekonomický růst, zlepšit zdraví a s pomocí vyšší populační hustoty minimalizovat chudobu. „Eko-města musí určit směr urbanistického rozvoje,“ dodal Abdureshit.

Historie ekoměst

Koncept vznikl v roce 1975 v Berkley společně s organizací Urban Emails, která si kladla za cíl upravit obecní prostor tak, aby byl v harmonii s přírodou. Myšlenka zdravých měst se ale probudila k životu už mnohem dříve, a to v brazilském městě Curitiba, které se pokouší o udržitelný rozvoj už od roku 1966. Tuto myšlenku realizuje ve své moderní části čtvrti. Curitiba má nejnižší úroveň znečištění ovzduší v celé Brazílii. Roste zde více než 300 tisíc stromů, které pomáhají snižovat přirozené množství záplav. Více než 70 % obyvatel recykluje.

V Indii bylo zase v roce 1968 založeno město Auroville, kde žije přibližně 2 400 lidí z 45 zemí světa. Z krajin nám bližších bychom měli zmínit německý Freiburg, který usiluje o politiku udržitelného rozvoje od roku 1970. Soustředí se hlavně na tři oblasti: šetření energie, nové technologie a obnovitelné zdroje. Za zmínku stojí i švédský Stockholm a australský Adelaine. Žádné ze zmíněných se ale nedá považovat za eko-město v pravém slova smyslu. Možná se jím stane North West Bicester.

ekomesta shutterstock 267109778

V britském North West Bicesteru by nakonec mělo stát 6000 domů.

North West Bicester

Výstavba North West Bicesteru začala na jaře v roce 2014. V první fázi si klade za cíl postavit 393 domů. V konečné fázi by se město mělo skládat z 6 000 domů. Tvůrci myslí na plnou spokojenost obyvatel už teď. Kromě udržitelných domů pro ně chystají solární panely (v průměru 34 m² na dům), základní školu, komunitní centrum, eko-hospodu, eko-obchody a obchodní centrum. Nadále zde bude alespoň 40 % zeleně. Veškeré teplo a teplá voda bude vyráběna za pomoci kogenerace – kombinované výroby elektřiny a tepla, a to s pomocí spalování plynu. Mělo by být ekonomicky soběstačné a vytvářet potřebné zdroje lokálně. Doprava bude redukovaná na autobusy, cyklistické stezky a automobilový klub. Na každý nově vzniklý dům bude vytvořeno i nové pracovní místo, přičemž musí být práce vždy snadno dosažitelná chůzí, na kole nebo za pomoci veřejné dopravy.

Problémy eko-měst

I když je North West Bicester budovaný na „zelené louce“, pořád přiléhá k městu Bicester. Není to tedy eko-město v pravém slova smyslu, ale součást větší aglomerace. Bude tak čelit podobnému problému jako řada jiných měst: implementaci a již existující infrastruktuře, byrokracii i problémům s penězi. Přejme mu, aby je všechny úspěšně překonalo.

Čtěte také: 

Budeme jezdit i na lógr? 

Třicetidenní flowee výzva: Založte guerilla zahrádku 

Malý dům - velký trend. Zvládli byste bydlet v Tiny house? 

 

foto: Shutterstock, zdroj: www.bioregional.com

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...