solární panely

Novely energetického zákona nazývané Lex OZE II a Lex OZE III , hledání akceleračních zón pro větrné elektrárny, raketově rostoucí investice...

Bod zvratu v solární energii je ta chvíle, kdy se stane solární energie hlavním zdrojem energie a nebude už potřebovat výraznější podpory, protože...

Na celém světě existují lidé, kteří žijí v domech bez přípojky k elektřině i plynu, a přesto normálně fungují. Říká se jim ostrovní nebo také...

Není divu, že se v posledních měsících stávají domácí solární elektrárny stále populárnější volbou pro všechny majitele bytů i domů. Nejčastěji...

Singapur nedávno zprovoznil jednu z největších plovoucích solárních farem na světě, která by měla kompenzovat přes 4 000 tun emisí oxidu uhličitého...

Uvažovali jste někdy nad pořízením solárních panelů? Návratnost investice se pohybuje v rozmezí deseti let, ale jejich likvidace – to jsou velké...

Pokud míříte na dovolenou k Středozemnímu moři, možná budete mít to štěstí a v některém z přístavů spatříte loď, u níž si nebudete jistí, zda...

Kamenná sůl je při údržbě silnic v zimě nezbytná . Má zamezit nehodám v nepříznivých podmínkách, ale vodní plochy, lesy, rostliny a živočichové jsou...

Nabíjení elektromobilů přímo při jízdě a bez drátů? To už není žádná chiméra. Na projektu aktuálně pracují vědci ze Stanfordské univerzity....

Může vůbec existovat město, v němž nebudeme dýchat výfukové plyny, ničit přírodu a každý bude mít práci? Británie se nás snaží přesvědčit, že ano....