Sebevědomí je nedílnou součástí úspěchu. Ovlivňuje, jak se cítíme i jak nás vnímají ostatní. Nové neznámé situace...

Reklamy povzbuzují konzumenty k tomu, aby chtěli, co nemůžou mít. Podle odborníků tak mohou velmi negativně ovlivnit...

Když bratři Lumiérové promítali v pařížské kavárně Grand Café v roce 1896 svůj slavný snímek Příjezd vlaku do stanice...


Někteří vyšokovaní rodiče, kteří přestali chápat, co to jejich ratolesti věčně připojené na různé sítě vlastně dělají,...

V posledních letech Amerika zaznamenala nárůst trendu, kteří ekonomové označují jako "smrt zoufalstvím" . Politickou...

Mnohé výzkumy ukazují, že socioekonomický status je silným determinantem lidského zdraví a sociální nerovnost je pro...

Lidé, kteří mají alespoň základní smysl pro humor, používají jeho čtyři základní typy. Jde o humor sdružující,...

Během našich rozhovorů jsi častokrát zmínil, že jedině tvé klidné, už více než dvacetileté manželství ti dává sílu...

Takzvaný Myers-Briggs Type Indicator , zkráceně MBTI, je test, který určuje osobnostní typy. Vyhodnocuje se podle...

Ještě než se svět proměnil v pohlavní Babylon, znamenalo slovo gender jen a pouze gramatický rod (genus). V životné...