fbpx

Tajemná temná triáda: Narcisté, machiavelisté a psychopati 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Lidé, kteří postrádají schopnost navázat mezilidské vztahy nebo mají schopnost záměrně odpojit své emoce, patří do skupiny lidí s osobnostními charakteristikami, kterým se trefně říká „temná triáda“

Zveřejněno: 22. 2. 2024

Pojem „temná triáda“ zavedli psychologové z Univerzity Britské Kolumbie Delroy L. Paulhus a Kevin M. Williams, protože zastřešuje nejnegativnější aspekty mezilidských vztahů. Pojďme se na narcismus, machiavelismus a psychopatii podívat blíže.

Narcismus

Typickými narcistickými myšlenkami jsou „Mohu si dělat, co chci“, nebo „Ostatní jsou tu proto, aby mě milovali.“ Narcisté jsou sobci s egocentrickým smyslem pro dobro a zlo a pozitivním sebeobrazem, který je nerealistický v kontrastu s tím, jak je vidí okolí.

Jednou z jejich silných stránek je zvláštní schopnost přesvědčit druhé, kterou využívají k tomu, aby se obklopili velkým počtem následovníků. Neprožívají výčitky svědomí a jsou neteční k potřebám a pocitům lidí kolem sebe. Často však mají velmi nízké sebevědomí, a proto se obklopují především lidmi, které považují za méněcenné. Dává jim to pocit dominance a moci.

Většina narcistů je tedy vedoucími pracovníky nebo pracuje v profesích, které zahrnují vysokou míru stresu.

Psychopaté mají tendenci se spokojit s průměrným výkonem, narcisté dokonce s výkonem nižším než průměrným – pokud ho mohou předvést dostatečně rychle a získat tak pozornost. Machiavelisté naproti tomu na výsledky nespěchají, ale systematicky jdou za svým cílem a nakonec dosahují výrazně lepších výsledků.

Podle psychoanalytika Michaela Maccobyho je narcismus také stále častější poruchou ve vyšších patrech politiky a podnikatelského světa: „Narcisté jsou ostatními vnímání jako ´osobnosti´. To je předurčuje k rolím vůdců, na kterých závisí budoucnost. Je ale rozdíl mezi produktivním a patologickým narcismem, jehož účinky na okolí jsou devastující.“

Machiavelismus

Pro machiavelisty světí účel prostředky bez ohledu na následky. Obvykle jsou velmi vypočítaví, chladní a nemají k ostatním žádné skutečné citové vazby.

Ačkoli mají s narcisty společné rysy, jako je sobectví a využívání druhých, něco je přece jen odlišuje: sebe a své vztahy vidí realisticky. Na nikoho se nesnaží zapůsobit. Zaměřují se ale na emoce lidí – pokud předvídají vaše pocity, budou schopni zvolit správnou strategii, jak s vámi manipulovat a dosáhnout tak toho, co chtějí.

Podle psychologa Daniela Golemana pramení chladnost machiavelistů zřejmě z neschopnosti zpracovat vlastní emoce a emoce druhých lidí. „Jejich hlava ví, co mají dělat, jejich srdce to ale netuší,“ říká.

Psychopatie

Psychopati považují druhé za objekty, které mohou podle libosti používat a odhazovat. Na rozdíl od ostatních osobností temné triády však téměř nikdy nepociťují úzkost. S ledovým klidem zvládají i emočně vypjaté a nebezpečné situace, příliš se také nezajímají o následky svých činů.

Psychopati mají necitlivé neurální okruhy spojené s utrpením, své činy tedy nejsou schopni vnímat jako kruté. Neexistují pro ně ani výčitky svědomí, ani stud.

Snadno se však dokážou vcítit do kůže ostatních a díky své emoční otupělosti jsou schopni „mačkat tlačítka“ tak dlouho, dokud od nich nezískají to, co potřebují. Přestože ale v oblasti sociálního poznávání excelují, vztahy a chování druhých lidí vnímají pouze z logického nebo intelektuálního úhlu pohledu.

Kdo z nich dokáže prodat mrtvému zimník?

Prodejci, alespoň ti „dobří“, jsou obecně považováni za okouzlující a sebevědomé. Výzkumníci ve dvou studiích zjišťovali, proč se jedincům s rysy temné triády (pro stručnost je budeme dále označovat jako „temné prodejce“) daří na prodejních pozicích nejlépe.

Vysoká účinnost dosahu sítě kontaktů nezakládá výhodu narcistů a psychopatů pravděpodobně proto, že vynakládají málo úsilí na to, aby skryli své antisociální chování.

Vyšlo najevo, že v krátkodobém horizontu poskytují narcismus i psychopatie temným prodejcům výkonnostní výhodu, která ale v průběhu času slábne. Psychopaté mají tendenci se spokojit s průměrným výkonem, a narcisté dokonce s výkonem nižším než průměrným – pokud ho mohou předvést dostatečně rychle a získat tak pozornost. Machiavelisté naproti tomu na výsledky nespěchají, ale systematicky jdou za svým cílem a nakonec dosahují výrazně lepších výsledků.

Vliv sítě osobních kontaktů

Zajímavé bylo také zkoumání vlivu osobních kontaktů na jejich úspěch. V organizaci, kde prodejci získávají provize z každého prodeje, byli prodejci požádání, aby určili pracovní vazby, které jsou pro jejich úspěch nejdůležitější. Čím větší počet osobních kontaktů, tím vyšší je účinnost dosahu prodejcovy sítě.

Z průzkumu vyplynulo, že vysoká účinnost dosahu nezakládá výhodu narcistů a psychopatů nad netemnými kolegy pravděpodobně proto, že vynakládají málo úsilí na to, aby skryli své vychloubačné nebo antisociální chování. Výkonnost machiavelistů však nebyla vysokou efektivitou dosahu ovlivněna, což je v souladu s jejich pověstí jedinců, pečlivě pečujících o obraz vlastních vztahů a manipulujících s nimi za účelem dosažení svých cílů.

Na druhé straně sítě s nízkou efektivitou dosahu výkonnostní přínos machiavelismu negativně ovlivnily (pravděpodobně proto, že tito jedinci měli méně příležitostí manipulovat s lidmi), zatímco zlepšily výkonnostní přínos narcismu a psychopatie. To dává smysl, protože prohřešky v chování těchto temných obchodníků by se v síti s nízkým dosahem efektivity šířily pomaleji.

Možná je ironií, že manažeři, kteří jsou schopni identifikovat a pochopit temné prodejce, s nimi mohou manipulovat tak, že z toho budou mít prospěch nejen prodejci, ale i celá firma. Co může být machiavelističtějšího?

foto: Shutterstock , zdroj: Big Think

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...