fbpx

Uvolnění vnitřní energie má podporovat vnitřní rovnováhu a probudit vyšší vědomí

Zveřejněno: 30. 8. 2023

Výraz „kundalini“ pochází ze sanskrtu a znamená „stočený“. Odkazuje na specifický druh meditace, který má probudit nečinnou, „stočenou“ životní energii v těle a uvolnit ji skrze korunní čakru – hlavu. Je kombinací několika technik: hlubokého dýchání, muder, manter a specifických pohybů.

Trocha kulturních souvislostí

Techniky kundalini jsou staré nejméně několik tisíc let, nicméně přesné období jejich vzniku nebylo stanoveno. První písemná zmínka o nich je v tzv. Upanišádách, hinduistických náboženských textech.

Ačkoliv se vyvinuly z meditačních nauk, ve své době se mimo okruh svých tvůrců a jejich studentů nerozšířily. Možnost seznámení se s kundalini filozofií byla považována za privilegium, dopřávané pouze vybraným oddaným následovníkům meditačních a spirituálních nauk.

Rozšíření do západního světa

V roce 1968 představil Yogi Bhajan kundalini jógu, jejíž nedílnou součástí je kundalini meditace, západnímu světu. Během prvních tří měsíců pobytu v kanadském Torontu otevřel lekce kundalini jógy pro veřejnost, spoluzaložil jógové centrum a spoluinicioval založení sikhského chrámu.

yogi bhajan and john paul ii

Yogi Bhajan při setkání s papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu, 1984. (zdroj: Wikimedia Commons)


Věřil, že možností seznámit se s jiným druhem vědomí lidem poskytuje příležitost ke zkvalitnění života. Během více než 30 let aktivní výuky po celém světě umožnil tisícům posluchačů se s kundalini filozofii seznámit a i přes kontroverze, které jeho cestu západním světem provázely, jsou jeho zásluhy nezpochybnitelné.

Přínos kundalini

Lidé, kteří mají s kundalini meditací zkušenosti, uvádí širokou škálu jejích pozitivních účinků, například:

 • Zvýšená schopnost vědomého prožívání, zvýšený soucit
 • Zlepšení komunikace s okolím i se sebou samým
 • Čistá mysl
 • Rozvinutější vnímání sebe sama
 • Vnímání širších souvislostí ve vlastním jednání a jeho motivech

Některé z níže uvedených pozitivních účinků byly podloženy také výzkumy, které se kundalini jógou (a tedy meditačními kundalini technikami) zabývaly:

 • Snížená úroveň stresu: studie z roku 2017 uvádí, že kundalini jóga poskytuje okamžitou úlevu od stresu. Její autoři přitom dodávají, že kundalini meditace může být prospěšná také ve zvládání některých onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby a nespavost.
 • Zvládání úzkosti: studie z roku 2018 kundalini jógu přímo spojuje také s výrazným pozitivním vlivem na projevy generalizované úzkostné poruchy.
 • Zlepšení kognitivních schopností: další studie z roku 2017 srovnává vliv kundalini jógy a technik zlepšování paměti na kognitivní postižení u 81 seniorů. Výsledky naznačují, že ačkoliv obě varianty přinesly pozitivní výsledky v oblasti paměti, kundalini jóga měla mimoto stejný vliv i na další kognitivní funkce jako flexibilita myšlení a sebekontrola.

Ani dlouholetí jogíni neudrží pozornost vždy a za všech okolností. Kdykoliv si uvědomíte pokles pozornosti na dech, snažte se ji obnovit. Rušivé myšlenky si na okamžik uvědomte a poté je nechte odplynout.

Jak na to

Kundalini meditace zahrnuje tisíce technik, stačí si vybrat tu, která je vám nejbližší. Nemusí to být jednoduché – pokud se snažíte zpracovat konkrétní problém, je vhodné výběr konkrétní techniky konzultovat s lektorem. Kundalini meditace je komplexní přístup, pro začátečníky je tedy vhodnější meditace pod vedením nebo skupinová meditace. I přesto však můžete začít s přípravou sami:

 • Pohodlně se oblékněte: nejlépe do lehkých, volných kusů oděvu, ve kterých se budete cítit při meditaci opravdu pohodlně. Lektoři kundalini meditace také často používají šály nebo jiné kusy látky k zakrytí hlavy, čímž se má podpořit proudění energie
 • Nalaďte se na meditaci: Posaďte se vzpřímeně na zemi nebo na židli, ruce sepněte před tělem, dlaněmi proti sobě, opřené o hruď. Přivřete oči tak, abyste vnímali jen několik paprsků světla
 • Zaměřte se na čakru třetího oka: Někteří lektoři doporučují se při přípravě na meditaci na čakru třetího oka soustředit – vnitřním zrakem sledujte bod ve středu čela, v úrovni obočí
 • Opakujte si mantru: mantry jsou důležitou součásti kundalini meditace. Jejich úkolem je koncentrace pozornosti, typicky jsou ve východním dialektu pandžábštiny Gurmukhi. Ale není třeba se obávat, zda to zvládnete. Tu pravou mantru právě pro vás poznáte, jakmile ji uslyšíte. Opakujte si ji nahlas nebo v duchu – tak, jak to vyhovuje právě vám
 • Zaměřte se na svůj dech: nadechujte a vydechujte výhradně nosem a vnímejte proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Pak začněte dech opatrně zpomalovat. Každý nádech a výdech by měl trvat cca 3 až 4 sekundy, celkem nádech a výdech tedy cca 8 sekund. Vnímejte, jak proudící vzduch dodává vašemu tělu energii
 • Přidejte mudry: jsou typickou součástí kundalini technik – gesta, tvořená pomocí dlaní a prstů na rukou. Například, pokud chcete pomocí meditace podpořit moudrost a klid, použijte mudru gján: spojte palec a ukazováček. Pokud chcete pracovat na trpělivosti, použijte mudru šuni: spojte palec s prostředníčkem.

Yoni mudra: jedna z mála, které jsou určeny ženám. Podporuje vnímání vnitřní bohyně, sílu stvoření a transformace. (zdroj: Shutterstock)


 • Dýchejte přerušovaně: místo jednoho dlouhého nádechu a výdechu rozdělte oba na čtyři krátké, zhruba sekundové úseky. Při každém nádechu i výdechu vtahujte pupík dovnitř, směrem k páteři
 • Obnovujte soustředění: ani dlouholetí jogíni neudrží pozornost vždy a za všech okolností. Kdykoliv si uvědomíte pokles pozornosti na dech, snažte se ji obnovit. Rušivé myšlenky si na okamžik uvědomte a poté je nechte odplynout
 • Začněte s krátkou meditací: pokud jste nováčci, není třeba si klást nedosažitelné cíle. Pro začátek postačí 3 až 5 minut a postupně meditaci prodlužovat
 • Správně meditaci ukončete: stejně jako u fyzického tréninku, i meditaci je vhodné symbolicky ukončit jedním hlubokým nádechem a výdechem.

A není to nebezpečné?

Lidé s kundalini často začínají, aby získali prožitek uvolnění energie, nazývaný Probuzení kundalini. Ten je často popisován jako spirituální, ale bez předchozích zkušeností bude těžké si pod tím cokoliv konkrétního představit.  Během Probuzení kundalini je možné vnímat fyzické projevy jako teplo, brnění, nebo také dezorientaci a nepohodlí, občas dokonce i déletrvající nepříjemné pocity jako závratě a točení hlavy, způsobené hlubokým pomalým dýcháním. Nebojte se meditaci přerušit, kdykoliv to potřebujete, a nezapomeňte při ní pít dostatek vody.

Sečteno a podtrženo

Kundalini meditace je i přes možný emocionálně i fyzicky vyčerpávající prožitek přínosnou technikou, kterou někteří jogíni považují za nejsilnější formu meditace. Ačkoliv její pozitivní účinky můžete pocítit hned, platí u ní stejně jako všude jinde: trpělivost přináší růže.

Související…

Jóga je víc než cvičení: Zde najdete 6 věcí, se kterými vám pomůže
Olivie Doleželová

foto: Shutterstock , zdroj: Healthline

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...