fbpx

Od cukrovky si nelze vzít dovolenou. Mnoho pacientů potřebuje i psychickou pomoc 1 fotografie
Zdroj: Se svolením Daši Lazarákové

U diabetiků se častěji vyskytují sexuální dysfunkce, u mužů třeba erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace. To má samozřejmě negativní vliv na psychiku pacienta, říká MUDr. Daša Lazaráková z Interního oddělení Pardubické nemocnice.

Zveřejněno: 15. 4. 2024

Cukrovka není jen naléhavý zdravotní a socioekonomický problém, ale pro diabetika také psychický. Ne každý se dokáže se svou chronickou nevyléčitelnou chorobou smířit a naučit se žít plnohodnotný život. Jak pomoci se ptáme MUDr. Daši Lazarákové z Interního oddělení Pardubické nemocnice, která současně pečuje o pacienty v krajském Diabetologickém centru.

Paní doktorko, jaké jsou hlavní příčiny psychických problémů diabetiků?

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které s sebou přináší mnohá omezení. Je spojeno s vyšším výskytem některých psychických poruch. Ty pak průběh základního onemocnění podstatně ovlivňují. Jedná se hlavně o depresi, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, kognitivní poruchy a demenci. Některé psychické poruchy jsou u diabetiků častější než u zdravých jedinců. Propojení diabetu a psychiky je oboustranné, tedy diabetes ovlivňuje psychiku a psychika ovlivňuje diabetes. Příčinné souvislosti se liší podle typu diabetu a psychické poruchy.

Můžete to upřesnit?

U diabetiků 1. i 2. typu je vyšší prevalence deprese. Podle několika zdrojů může být její prevalence u pacientů s diabetem 1. typu až 30 %. U tohoto typu diabetu deprese typicky nasedá na primární onemocnění diabetem, a to jako reaktivní stav. Z hlediska biochemického je možné najít souvislost mezi nedostatkem inzulinu, a v důsledku toho snížením hladiny serotoninu, neboť inzulin podporuje množství serotoninu v mozku.

Po prvotním šoku přichází u pacientů v různém pořadí smutek, obviňování sebe či okolí, popírání, pocit nespravedlnosti, zloba, vyčerpání… Nezbývá, než ve spolupráci s rodinou a okolím v sobě zmobilizovat veškeré zdroje sil a vykročit na nekončící cestu.

O zvýšeném výskytu úzkosti u diabetiků jsou rozporuplné informace. Diabetici, kteří si uvědomují, že diabetes je vážné onemocnění se souvisejícími komplikacemi a zkracující život, mívají vyšší skóre úzkosti. Významnějším prediktorem úzkosti u těchto lidí je ale jejich osobnostní charakteristika.
Léčba diabetu zahrnuje pozorné monitorování diety, glykemií a nezbytnost pravidelné fyzické aktivity, což přispívá k rozvoji poruch příjmu potravy, zejména mezi ženami diabetičkami.

Může být porucha glukózového metabolismu spojena také s kognitivními poruchami?

Kognitivní funkce jsou přímo závislé na glykemii, neboť glukóza je jediným energetickým zdrojem pro mozek. Vliv glykemie je výraznější ve vyšším věku a při organickém poškození mozku. Protože u diabetiků přísun glukózy do mozku často významně kolísá v závislosti na glykemii, mají tito nemocní vyšší riziko vzniku kognitivního deficitu. Hlavní podíl na vzniku kognitivních poruch u diabetiků má zřejmě hypoglykemie. Mezi nepřímé vlivy, které kognice při diabetu negativně ovlivňují, jsou cévní a metabolické komplikace, depresivní stavy a inaktivita.

Diabetes vzniklý v dětském věku pak ovlivňuje kognitivní vývoj dítěte. Byl zjištěn vliv těžkých hypoglykemií na vznik kognitivního deficitu – hlavně poruchy paměti a pozornosti.

U diabetiků se také častěji vyskytují sexuální dysfunkce, u mužů se jedná o erektilní dysfunkci a předčasnou ejakulaci. U žen jsou nejčastější poruchy menstruačního cyklu, mykotická onemocnění genitálií, poruchy vaginální lubrikace a další. To má samozřejmě negativní vliv na psychiku pacienta.

Jak pacienti vnímají skutečnost, že by mohli vyžít služby psychologa nebo psychiatra?

Psychickým potížím u diabetiků je nutné věnovat zvláštní pozornost, neboť diabetik s psychickými potížemi hůře spolupracuje při léčbě základního onemocnění. A naopak, za nespoluprací při léčbě diabetu nebo špatně kompenzovaným diabetem bez zjevné příčiny se často skrývá psychická porucha pacienta. Je na diabetologovi, aby tuto možnost viděl a eventuálně zasáhl. Aby si s pacientem udržoval partnerský, ne autoritativní vztah. Aby mu naslouchal, pomáhal a podporoval ho. A v případě potřeby, aby pacienta včas odeslal k psychologovi, případně psychiatrovi. Při dobrém vztahu lékaře s pacientem tuto možnost pacienti většinou ocení, a někdy si ji dokonce sami vyžádají.

Uvědomují si diabetologové, že jsou jejich pacienti v úzkosti, strachu...

Ano, většinou... Alespoň by to tak mělo být. Již samotné vyslechnutí diagnózy vede u pacienta ke stresovým reakcím. Léčba cukrovky si vyžaduje zodpovědnost a vytrvalost. Lidé s diabetem se musí neustále hlídat a kontrolovat. To samo o sobě vytváří velký psychický tlak na jedince. Diabetologové a jejich medicínské týmy by proto měli s pacientem spolupracovat a pomáhat mu nejenom na úrovni medicínské a somatické, ale také na úrovni partnerské, psychologické a motivační.

V rodinách diabetiků, zejména dětských pacientů, je s nemocí spojená zvýšená stresová zátěž. Součástí dětských diabetologických center jsou proto také psychologové a psychoterapeuti, kteří dětem a jejich rodinným příslušníkům pomáhají se s nemocí smířit a pochopit ji. Vždy je zároveň potřeba brát v úvahu specifická vývojová stadia při péči o dětské diabetiky.

Jak rychle si diabetici dokáží zvyknout na opatření související s jejich onemocněním?

To je hodně individuální. Mnoho diabetiků je hodně motivovaných a spolupracují už od začátku. I přes náročnost léčby jsou v obdivuhodné psychické kondici, leckdy proto, že se rozhodli vzít svou nemoc jako výzvu k pozitivní změně svého životního stylu. U části pacientů se jejich počáteční motivace a spolupráce časem vytrácí a je potřeba s nimi nadále diskutovat, znovu je edukovat a motivovat. V tomto ohledu hodně pomáhá skupinová práce.

Související…

Cukrovky se dá zbavit bez léků. Stačí změnit stravu a přidat na pohybu, odhalili odborníci
Daniel Dorazil

Jsou řešením i antidepresiva?

V praxi se nám nejvíce osvědčuje otevřeně s pacienty o všem mluvit, najít si na ně čas, vyslechnout si je. Důležitá je vstupní edukace a podpora pacienta i jeho rodiny. Pacienti pak lépe zvládají potíže s přijetím nemoci. Opakovaně probíráme problémy s dodržováním režimu, diety atd.

V případě, že je prožívání nemoci psychicky neúnosné, poradíme a pomůžeme pacientovi vyhledat pomoc psychologa nebo psychiatra. Oba pak mohou léčit a pomáhat pomocí psychoterapie. Psychiatr navíc může předepsat léky, které jsou vhodné při závažnějších potížích. Léky problémy nevyřeší, ale mohou dodat energii, která je k jejich řešení nutná a při psychických potížích často chybí. U diabetiků se nejlépe osvědčuje kombinovaná léčba psychofarmakologická a psychoterapeutická, pokud chceme pozitivně ovlivnit obojí, tedy jak psychické onemocnění, tak diabetes.

Naučit se žít s diabetem, to je základ. Co poradíte?

Když člověku do života zasáhne nevyléčitelná nemoc, je to těžké. Je zahlcený spoustou pocitů. Po prvotním šoku přichází u pacientů v různém pořadí smutek, obviňování sebe či okolí, popírání, pocit nespravedlnosti, zloba, vyčerpání… Nezbývá, než ve spolupráci s rodinou a okolím v sobě zmobilizovat veškeré zdroje sil a vykročit na nekončící cestu. Ne všichni to samozřejmě zvládají úspěšně.

Pacient musí co nejdříve svou nemoc pochopit, smířit se s ní a naučit se s ní žít. Sami se musí stát odborníkem na diabetes a naučit se vše potřebné, s rodinou a s lékařem v zádech. Sám pacient poté postupně prochází zdary i nezdary spojenými s touto nemocí, hledá informace o dostupných technologiích, lécích, možnostech léčby.

Čas od času přicházejí samozřejmě období vyčerpání, deprese a rezignace. Od diabetu si totiž nelze vzít dovolenou, nelze zapomenout, protože důsledek zvolnění či opomenutí může být velmi vážný. Proto je potřebné, aby měl pacient na cestě s diabetem oporu v rodině a také dobrý vztah s lékařem, založený na důvěře.

Je jídlo klíč k úspěšné kompenzaci diabetu?

Dlouhodobý a prudký nárůst diabetiků po celém světě je způsoben nezdravým životním stylem. U cukrovky hraje dieta a vyvážená strava zásadní roli v prevenci i léčbě. Navíc přispívá k udržení zdravé tělesné hmotnostiDieta a pohyb jsou pak zásadním prvkem v léčbě cukrovky. Správně nastavený jídelníček má klíčovou roli v udržování glykemické rovnováhy, což je nezbytné pro předcházení komplikacím spojeným s diabetem. Dieta při cukrovce není jen o omezování určitých potravin, ale o vytváření vyváženého a pestře složeného jídelníčku, který podporuje celkové zdraví a vitalitu.

Existuje několik přístupů k dietě při cukrovce, přičemž každý z nich má svá specifika. Pro diabetiky je důležité vybírat potraviny, které pomáhají udržovat stabilní hladinu krevního cukru. Mezi ně patří:

  • Čerstvá zelenina, bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály
  • Ovoce s nízkým obsahem cukru
  • Libové maso a ryby jako zdroj kvalitních bílkovin
  • Celozrnné pečivo a obilniny
  • Ořechy a semínka pro zdravé tuky a bílkoviny

foto: Se svolením Daši Lazarákové, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...