fbpx

Život jako jeviště: Touha po velkém dramatu kompenzuje malé sebevědomí 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Rozdíly v názorech, hodnotách a potřebách vedou k osobním přestřelkám a napětí mezi lidmi běžně. Existují však jedinci, které tyto konfliktní situace až nezdravě a nadmíru přitahují

Zveřejněno: 29. 2. 2024

Rádi diskutují o třaskavých tématech a často působí dojmem, že všechno zažili na vlastní kůži. Do vyprávění obvykle vetknou dramatický prvek, související s jejich osobou, který měl pro vývoj příběhu zásadní význam. Když se ale podíváte trochu hlouběji pod povrch takových situací, uvidíte někoho, kdo se cítí osamělý a zoufale touží mít svůj vlastní život pod kontrolou.

Prožívání emocí a pozornosti

Jednou z hlavních příčin závislosti na dramatu je emoční potřeba – někteří lidé mají přirozeně vyšší touhu po emocionálním vzrušení. Drama jim poskytuje platformu, na které mohou emoce procítit naplno – je to pro ně způsob, jak se cítit skutečně naživu, jak se zbavit ochromující otupělosti, „únavy životem.“ Vztek, smutek, vzrušení – všechny tyto emoce jsou v dramatických momentech na dosah ruky. Závislost na emocích však může být značně vyčerpávající nejen pro ně samotné, ale i pro lidi v jejich okolí.

Drama jim dává iluzi, že mají moc nad situací a že jsou schopni řešit obtížnosti. Cítí se silní a schopní, když dokážou vyvolávat konflikty a řešit je.

Dalším důležitým faktorem je potřeba pozornosti a osobní validace. Konflikt je totiž magnetem, který přitahuje pozornost druhých lidí, a tím se z něj stává prostředek, jak se alespoň na chvíli cítit žádoucím a důležitým. Ale proč se tak chovají? Pravděpodobně to má původ v nedostatečné osobní validaci v dětství a z toho pramenící nízké sebeúctě.

Nízká sebeúcta i vlivy z okolí

Pro některé jedince s nízkou sebeúctou může být závislost na dramatu prostředkem k získání pocitu kontroly. Drama jim dává iluzi, že mají moc nad situací a že jsou schopni řešit obtížnosti. Cítí se silní a schopní, když dokážou vyvolávat konflikty a řešit je.

Tato touha po kontrole může být v horších případech důsledkem traumatických zážitků z dětství. Pro některé jedince se stává drama způsobem, jak se chránit před nepříjemnými situacemi a pocitem bezmoci. Pokud vyrůstali v rodině, kde bylo drama běžné, mohli takový model chování přirozeně převzít.

Negativní důsledky

Závislost na dramatu však může mít  pro život závislého jedince i jeho okolí řadu negativních důsledků:

  • Ztráta vztahů: Neustálé vyvolávání konfliktů a dramatických situací může vést k rozpadu vztahů. Lidé se brzy unaví z nekonečných hádek a dramat. To může znamenat ztrátu přátel, partnerů i rodinných příslušníků.

Práce na emoční inteligenci vám může pomoci lépe rozumět svým emocím a reagovat na ně zdravějším způsobem.

  • Psychický stres: Závislost na dramatu může vést k chronickému psychickému stresu. Neustálý pocit napětí a konfliktů může mít negativní dopad na fyzické i duševní zdraví. Stres může způsobit úzkost, deprese a další zdravotní problémy.
  • Omezený rozvoj: Lidé závislí na dramatu mohou mít omezené možnosti rozvoje a osobního růstu. Drama je zpravidla reaktivním způsobem řešení problémů, což brání tvorbě a dosahování dlouhodobých cílů.

Jak s tím bojovat

Přestože závislost na dramatu může být na zvládnutí náročná, existují způsoby, jak jí čelit a postupně překonat.

Prvním krokem je hluboké sebepoznání a sebeuvědomění. Snažte se pochopit, proč se neustále dostáváte do dramatických situací. Zkuste identifikovat vlastní motivace, emoce a potřeby, které jsou s vaší touhou po dramatu spojeny.

Učení se zdravým způsobům komunikace je také klíčové. Namísto toho, abyste reagovali dramatickými výbuchy, zkuste se naučit vyjadřovat své pocity a potřeby slovy. Práce na emoční inteligenci vám může pomoci lépe rozumět svým emocím a reagovat na ně zdravějším způsobem.

Místo abyste se uchylovali k dramatu, zkuste najít alternativní způsoby, jak vyjádřit své emoce a potřeby. Sport, umění, meditace nebo terapie mohou být užitečnými prostředky. Hledání způsobů, jak najít radost a uspokojení mimo drama, může být klíčem k dlouhodobé změně.

Pomůže i terapie

Pokud máte pocit, že vaše závislost na dramatu je velmi silná a těžko ovladatelná, může být užitečné vyhledat profesionální pomoc. Psychoterapie může pomoci identifikovat hlubší kořeny vaší závislosti a poskytnout strategie pro změnu tohoto destruktivního chování.

Související…

Když chybí sebevědomí. Respekt k sobě se dá naučit, říká psycholožka
Jana Velíšková

foto: Shutterstock, zdroj: Goop

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...