Jedno staré programátorské rčení praví: „Pamatuj, že není rychlejší kód než žádný kód.“ Stejné pravidlo lze jednoduše aplikovat i na jiné oblasti...

Soustředění se pouze na naše smysly a odpoutání myšlenek od všech okolních vjemů je jedním ze způsobů, jak mysl ukotvit v přítomném okamžiku....

Parasociální vztah je definován jako jednostranný vztah, ve kterém jedna ze stran obětuje svůj čas, energii a zájem straně druhé. Ta ale nemá o...

Multitasking v jisté míře provádí každý z nás. Bez schopnosti dělat několik věcí najednou bychom se v životě obešli asi jen těžko, většinou však...

Když se o někom řekne, že je alkoholik, většinou si představíme člověka v nelehké životní situaci, často viditelně poznamenaného každodenním pitím....

Zdravá podpora ve vztahu může mít hodně podob. A pokud na sobě partnerům upřímně záleží, pak budou chtít jeden při druhém stát i v těžkých životních...

V lidském mozku existuje mezi hmatem a prožíváním emocí přímé spojení. A mnoho spotřebitelů během nakupování svým způsobem dotyk vyžaduje , i když...

O temné energii toho více nevíme, než víme. Co víme, nebo si to přinejmenším myslíme, je, že temná energie tvoří zhruba 68 % celého vesmíru. A také,...

V osobním i pracovním životě se občas nevyhnutelně ocitneme v situacích, které budou nějakým způsobem nepříjemné a způsobí nám stres. Odolnost vůči...

Mnoho lidí pojmy sociopatie a psychopatie jeden za druhý chybně zaměňuje, jejich význam se ale liší. Sociopat je neoficiálním termínem, označujícím...