fbpx

Jak se rozloučit se závislostí. Zkuste ji oplakat 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

Pro úspěšné zotavení ze závislosti je potřeba naplno prožít smutek z toho, že už žádnou závislost nemáte. I když to někomu může připadat zvláštní

Zveřejněno: 19. 1. 2024

Jen málokdo si přeje být smutný, smutek totiž bývá velmi bolestivý. Neexistuje žádný návod na to, jak se s ním vyrovnat, stěžejní ale je jej vědomě prožít. To platí i při léčbě závislosti na drogách, k jejichž užívání ostatně často vede právě nutkavá potřeba potlačit smutek nebo silné trauma.

Strašák smutek

Otupení pomocí návykových látek je jedním ze způsobů, kterými se lidé mohou snažit se svou bolestí a problémy vypořádat. Ačkoliv si dočasně opravdu ulevíte a vaše starosti se přestanou zdát být tak zdrcující, pocity, které měly vyjít na povrch, v sobě potlačujete a celkový proces truchlení ve finále spíše prodlužujete. A co víc, zaděláváte si na zákeřnou závislost.

Výzkumy a studie poukazují na skutečnost, že mezi zneužíváním návykových látek a komplikovaným prožíváním zármutku a dlouhodobou poruchou truchlení existuje silná souvislost. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, vedoucích k závislostem, jsou traumata z dětství. Může se jednat o smrt rodiče nebo jiné blízké osoby, o sexuální zneužívání nebo třeba o fyzické či psychické týrání. Vyrovnat se s podobnými událostmi může být v některých situacích obzvláště obtížné, zvlášť pro dítě. Nelze se proto divit, že nemalé procento lidí zasažených podobnou tragédií se k užívání drog v určité fázi svého života uchýlí. Aby ale dokázali svou závislost porazit, musí nejdříve překonat to, co je na prvním místě k drogám přivedlo: strach prožít smutek.

Oplakejte závislost

Jako je důležitým, nelehkým, ale potřebným procesem truchlení nad ztrátou blízké osoby, pro celkové zotavení z drogové závislosti je potřeba naplno prožít smutek z toho, že už žádnou závislost nemáte. To může někomu připadat zvláštní: „Proč bych měl být smutný, že jsem se zbavil závislosti, které jsem se chtěl zbavit?“ Zejména rodinným příslušníkům, kterým drogová závislost jejich blízkých devastuje život nejčastěji, nebude ztráta závislosti pravděpodobně připadat jako důvod k pláči. Ale je.

m shutterstock 8640067

Návykové látky nejsou jen „drogy". Truchlit můžete i pro šálek kávy, alkohol, cigarety nebo toxického partnera. (zdroj: Shutterstock)


Nejde totiž o pouhou závislost, o kterou daný člověk přichází, ale o celý způsob života. Jen těžko si lze představit jakoukoliv jeho oblast, která by například u denního uživatele drog nebyla ovlivněna. Rodina, vztahy s přáteli, finance, zaměstnání, jejich zdraví. Zde je potřeba si uvědomit, jak velkou roli závislost v životě uživatele hrála. Protože drogy se nestanou pouze hlavním způsobem zvládání negativních emocí, ale po čase, a netrvá to dlouho, se stanou životním stylem.

Vzdát se závislosti tedy skoro vždy znamená překopání celého života. Je potřeba ukončit všechny vztahy, které v tomto období vznikly, a přestat navštěvovat místa, kde k braní drog dochází. Vzdát se závislosti tedy znamená, že musíte změnit podstatnou část toho, co jste poslední dobou celé dny dělali. Nevyhnutelně se při tomto bolestivém procesu budete cítit bezradní a naprosto ztracení, jelikož vaším jediným řešením bylo doposud dát si dávku. Co si tedy počít?

Můj milý deníčku a spol.

V průběhu zotavování se ze závislosti je prakticky nezbytné mít kolem sebe dostatečně silný podpůrný systém. Ten se nejčastěji bude skládat z vašeho terapeuta, rodiny, přátel nebo jedné z mnoha podpůrných skupin, které existují. A také různých osobních strategií, které právě vám v překonávání závislosti nejlépe pomáhají. Prvním krokem k úspěšnému vyléčení je naučit se mluvit o svých pocitech s ostatními a k tomu budete potřebovat bezpečné prostředí. Mnoha lidem pomáhá vést si deník a následně si své myšlenky zpětně pročítat a pozorovat změnu, která se v jejich myšlení za dobu abstinence odehrála.

Deníček ale nestačí na všechno a ne vždy bude nablízku někdo, kdo by vás mohl okamžitě vyslechnout nebo poskytnout odbornou pomoc. Stěžejní je proto osvojit si nástroje k tomu, jak se ve vypjatých situacích co nejrychleji uklidnit a soustředit na pozitivnější myšlenky.

Pomocná ruka na konci vlastní paže

Jak jsme již zmínili, přijdou chvíle, kdy na svoje myšlenky zůstanete úplně sami, a budete se jim muset nějak postavit. To nejmenší, co můžete udělat, je například osvojit si některé techniky pro snížení stresu:

Soustřeďte se na vlastní dech

Jednoduchá, ale velice účinná technika, při které se budete pomalu, zhluboka a dlouze nadechovat. Během nadechování se pokuste odpoutat svou mysl od všech negativních a rušivých myšlenek a pocitů.

Řízená představivost

Vzpomeňte si na to, co vás nejvíc uklidňuje. Může to být místo, domácí mazlíček, osoba vám blízká nebo i konkrétní zážitek. Prostě cokoliv, co vám vykouzlí úsměv na rtech. Vytvořte si v představivosti uklidňující scénu, která bude obsahovat tyto pro vás pozitivní prvky.

Žít v domnění, že nás v životě nepotká žádná smutná nebo tragická událost, je čistě naivní. Musíme proto počítat s tím, že bolest a zármutek si v některých chvílích přijde i pro nás, a nám bude zbývat jen jediné: poprat se s tím, jak nejlépe to půjde.

Ale pozor – tato technika nemusí být vhodná pro někoho, kdo nemá dobrou mentální představivost, nebo má vtíravé myšlenky, které by ho mohly negativně ovlivnit.

Motýlí objetí

Motýlí objetí se původně používalo u dětí, ale poslední léta výzkumu potvrdila, že stejně dobře funguje i u dospělých. Provedete ho tak, že před sebou zkřížíte ruce dlaněmi k sobě, pravou ruku položíte na levé rameno a levou pak na pravé. Poté si představíte svůj bezpečný prostor a čtyřikrát až šestkrát si střídavě rukama poklepete na ramena. Až to uděláte, zastavte se, nadechněte a pozorujte pocit, který se dostaví.

Sken těla

Tato technika kombinuje dýchání s progresivní svalovou relaxací. Několik minut zhluboka dýchejte a poté se vždy začněte soustředit na konkrétní část těla. Mentálně se pak snažte uvolnit jakékoliv napětí, které tam cítíte. Pokud prožíváte zdravotní problémy spojené s užíváním drog, snažte se soustředit právě na tyto části.

Meditace všímavosti

Tento způsob oproštění se od stresu je užitečný převážně pro lidi trpící depresemi, úzkostmi nebo bolestí a v posledních letech se ve světě těší veliké oblibě. Přichystejte si pohodlné sezení v tichém prostředí, soustřeďte se na vlastní dýchání a přeneste všechny svoje myšlenky do přítomného okamžiku. Žádná minulost, žádná budoucnost, pouze tady a teď.

Opakovaná modlitba

Ač by to tak mohlo znít, pro využití této techniky nemusíte být nutně věřící. V tichosti si sami pro sebe opakujte texty, ať už náboženské, nebo pro vás jiným způsobem motivující k tomu najít klid.

Odborníci doporučují se soustředit spíše na jednu konkrétní techniku a s ní pracovat a zdokonalovat se v ní, než snažit se používat co nejvíce různých postupů. Zkuste najít takovou, která vám vyhovuje. A tu použijte jako štít v případě, že se objeví špatné myšlenky nebo stresové situace.

Prožijte to naplno

Žít v domnění, že nás v životě nepotká žádná smutná nebo tragická událost, je čistě naivní. Musíme proto počítat s tím, že bolest a zármutek si v některých chvílích přijde i pro nás, a nám bude zbývat jen jediné: poprat se s tím, jak nejlépe to půjde. K tomuto uvědomění musí dojít každý, kdo se ze závislosti chce vyléčit. Nic už nebude jako dřív a život se změní k nepoznání. A bude to hodně bolet. To je určitě důvod ke smutku, protože ať už to byl život jakýkoliv, strach z toho nového je pro člověka logicky naprosto paralyzující. A ačkoliv je to příšerné klišé, čas všechny rány opravdu zahojí, nebo vás alespoň zocelí natolik, abyste mohli zkusit bojovat dál.

Související…

Smutek ponurého ledna. Jak roční období ovlivňuje naši náladu nebo sexuální apetit
Radek Vrba

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...