Je to oblast našeho nevědomí, která obsahuje naše minulé zážitky (převážně z dětství), které pro nás byly příliš...

Kvalita našich partnerských vztahů je dána několika faktory. Těmi hlavními jsou vždy naše minulé životy (jejich...

Je nezbytné si vyjasnit, po čem ve vztahu hladovím. Proč v něm jsem? Zachovejte si své individuální sny a potřeby v...


Máte teď a tady skvělou příležitost, abyste si to, co vám partner/vztah poskytuje, opravdu užili, pustili si k tělu....

Pokud hranice a vymezování nevidíš jako problém, většinou to bývá přesně naopak. Určitě je dobré se podívat zpět do...

V rozhovoru pro Nový Fénix nabídla Světla Hoření nejaktuálnější sdělení pro dnešní ženy, která se týkají ženské...

Tantra pro Daniela Odiera znamená především tradici, která vznikla v Kašmíru. "Tan" zde představuje úplnost. Definuje...

Útěkem od konfliktu totiž člověk utíká sám od sebe a sám sobě se vzdaluje. Ubližuje všem okolo, nejvíce však sám sobě....

Návody na život neexistují, ale máme k dispozici směry, myšlenky a autory, od nichž se můžeme inspirovat, a přitom si...

Motiv individuální lidské poutě k sebetransformaci je známý snad všem kulturám. Cestu hrdiny jako jednotící motiv...