fbpx

Lze léčit láskou? Jak funguje havajská technika ho'oponopono 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

V překladu to docela legrační slovo znamená náprava, očištění, zlepšení. Na první pohled je to složité, ale v jádru prosté. Rozhodně je tato technika prý použitelná pro každou problematickou situaci, a to i zdánlivě bezvýchodnou

Zveřejněno: 10. 7. 2022

Hoʻoponopono je založeno na moci a síle lásky. Není to samozřejmě láska milenecká, ba ani láska k rodině, k přátelům či k chudým. Je to bezpodmínečná láska ničím neohraničená. Jedna její definice zní: Je to proces vnitřního opouštění toxických energií s cílem nechat skrze sebe proudit božské myšlenky, slova i činy.

Prvním krokem je očišťování myšlenek od bloků, které brání našemu zdraví, štěstí a hojnosti. Při očišťování myšlení na sebe musíme vzít veškerou zodpovědnost za chyby, jichž se dopouštíme. Nejde jen o chyby bezprostředně související s tím kterým problémem, ale o celé naše myšlení. Osvobozujeme se také od filtru, který si troufá hodnotit chyby druhých. Pracujeme tedy na sobě, ale osvobozujeme tím i druhého. 

V havajském učení nápravy myšlení lze vystopovat i prvky buddhismu. Třeba přístup ke zkouškám jako příležitosti k vylepšení karmy.

Tato metoda vyvolá proces přeměny mylných myšlenkových modelů. Láska neutralizuje chybné emoce, jako jsou zlost, vztek, strach, agrese či lítost. Při očišťování pracujeme s následujícími čtyřmi mantrami.

1. Omlouvám se

Lituji všeho, čím jsem kdy třeba nechtěně komukoli ublížil (včetně sebe). Beru zodpovědnost za vše, co jsem kdy učinil nedobrého. Jako bych tím byl pohnojil záhon, z nějž vyrostly jedovaté květy, nesoucí plody trampot a problémů. Jako bych podpořil zhoubné působení toxických energií. Omlouvám se světu i sobě. 

2. Prosím za odpuštění

Bez odpuštění není lásky a láska je hybnou silou tohoto učení. Jak mohu očekávat, že mi bude odpuštěno, nejsem-li sám ochoten a připraven odpustit? Také tahle žádost je adresována světu i mně samému.

3. Miluji

Mé prosby musí být pokorné a upřímné. Lásku musím procítit hluboko v srdci, ale musím ji též vnímat všude kolem sebe. V kýženém nulovém stavu jsme zbaveni všech obtěžujících myšlenek, ale nejsme lhostejní. Pociťujeme lásku k celému světu včetně té k sobě. 

4. Děkuji

Děkujeme vděčně za vše dobré, čeho se nám dostává, ale děkujeme i za zkoušky. S trochou pokory zjistíme, co nás má ta která zkouška naučit, a bereme je na sebe bez vnitřní i vnější revolty. Děkujeme za příležitost k nápravě, ke změně k posunu směrem k Dobru. 

V ho'oponopono najdeme mnoho paralel s tím, co známe z jiných nauk. Tak celý postoj někoho, kdo chce pomocí havajského učení řešit své problémy ať už psychického, nebo fyzického charakteru, připomíná přístup dobrého křesťana. Za mnohé podobnosti aspoň jeden biblický příběh, podobenství o plevelu, který roste mezi pšenicí až do žní. Očištění myšlení je vytrhávání plevele o žních, avšak čas žně je u každého různý.

hewlen

Dr. Hew Len. (zdroj: SoulTranSync)


V havajském učení nápravy myšlení lze vystopovat i prvky buddhismu. Třeba přístup ke zkouškám jako příležitosti k vylepšení karmy. Anebo zmíněný nulový bod – odstranění všech bloků a schémat v myšlení. Není to tak trochu sunjata, tedy prázdnota čili oproštění od myšlenek? Následujících šest principů, jimiž bychom se měli řídit v životě i ve vztazích, nalezneme – ovšem s jiným slovníkem – například v józe.

  • Fyzický svět je zduchovněním mých myšlenek
  • Jsou-li mé myšlenky toxické, vytvářejí toxickou realitu
  • Jsou-li dokonalé, vytvářejí realitu plnou Lásky
  • Nesu plnou zodpovědnost za vytváření vlastní skutečnosti
  • Jsem zodpovědný za uzdravení toxických myšlenek, z nichž vznikla nechtěná realita
  • Neexistuje vnější svět. Vše existuje jen jako projev myšlenek

Důkaz dr. Hew Lena

Hlavním propagátorem havajského učení byl v Americe dr. Hew Len. Nejvíce ho ale proslavila jeho zkušenost z let 1984–87. Tehdy tento psycholog pracoval v psychiatrické léčebně státní věznice v Honolulu, kde byli hospitalizováni vězni s těžkými trestnými činy vraždy, znásilnění, ublížení na zdraví pod vlivem drog a podobně. Dr. Len sám říkal, že v době jeho nástupu bylo mnoho vězňů na samotkách, pacienti nosili pouta na rukou i na nohou.

Prostředí bylo velmi pochmurné a nikdo tu nechtěl za těchto okolností pracovat. Dr. Len nechodil mezi vězně, jen důkladně studoval jejich materiály a očišťoval své myšlení známou metodou. Do tří let se samotky přestaly používat, zmizela pouta, pacienti se podíleli na zlepšení vzhledu celého zařízení a zúčastňovali se sportovních aktivit jako běh a tenis. Zapojili se i do dalších činností, umývali auta, čistili boty, a dokonce pekli sušenky. Byli k sobě přirozeně ohleduplnější a zavládlo tu takřka rodinné ovzduší.

Dr. Hew Len hovoří o tom, že naše myšlenky vycházejí buď ze spodní roviny, kde jsou zatvrdlá schémata a paměťové vzorce, anebo z hořejší sféry inspirace. Je na nás, co si vybereme. Když se cíleně očišťujeme do nulového stavu, zlepší se náš život. Jsme-li svědomití, čistí se i naše okolí. 

Související…

Rodinu si nevyberete: Vztahy s rodiči později ovlivňují i vztahy se sourozenci
Tereza Hermochová

foto: Shutterstock, zdroj: Melanie Rybárová, Nový Fénix

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...