První část března se můžete trochu trápit, protože díky zesílenému živlu vody můžete cítit jistou únavu nebo ztrátu...

Převážnou část března můžete cítit obrovskou spokojenost a vnitřní pohodu. Vodní živel Ryb vás podporuje, protože vy...

Pro vás může být březen měsícem uvědomění a schopnosti se vymezit vůči některým lidem, kteří mohou prozkoušet vaši...


Ze začátku března se můžete někteří cítit unavenější, nebo můžete cítit větší puzení k tvořivosti. Možná budete mít...

Ze začátku března se nemusí mnozí z vás cítit zcela ve své kůži. Vodní živel Ryb vás může zavést do emocionálních...

První polovina března vám může velmi vyhovovat. Vodní živel Ryb může posílit vaši potřebu odpočívat a spočívat v...

Mnoho z vás může cítit z počátku měsíce jistou únavu. Naštěstí už v prvním týdnu měsíce pocítíte příval energie, který...

Každé pondělí ráno před začátkem porady obejde Robert Policar kolegy ve Flowee a dá jim vybrat karty ze sad obrázků...

S klasickou astrologií jsem se seznámil v šestnácti letech, ale cesta začala v mých osmnácti, kdy jsem si zašel na...

Mnoho lidí narozených ve znamení Ryb pocítí v březnu silné oživení a důležité změny, které se vážou vždy k novému...