fbpx

Pozorně naslouchejte a buďte vůči druhým jak ohleduplní, tak trpěliví. Než něco řeknete, dobře si to promyslete

Zveřejněno: 20. 7. 2019

Nastává období 1-Ik (Vítr), až do 1. srpna můžete zlepšovat vztah nejen ke svému tělu, ale i ke svým myšlenkám a slovům, které říkáte druhým i sami sobě. To, jak smýšlíte, zásadně ovlivňuje kvalitu vašeho vnitřního prožívání.

Negativní myšlenky vytvářejí špatnou náladu, která může způsobovat únavu, nebo dokonce i fyzické potíže. Zaměřte se tedy na kvalitu svých myšlenek a slov vyřčených i nevyřčených. Buďte ochotni je buď změnit, nebo jim nepodléhat. Pravidelně meditujte a prohlubujte své vnitřní ticho.

Když se ráno probudíte, podívejte se do zrcadla a sledujte myšlenky, které se samy vynoří. Máte potřebu se měnit?

Po náročnějším období vody nastává čas vnést do všech oblastí více srozumitelnosti. Snažte se s druhými komunikovat jasně a upřímně. Dávejte si však stále pozor na vliv retrográdního Merkura, který často může poplést slova a vytvořit určité nedorozumění, jež může záležitosti zbytečně komplikovat. Proto pozorně naslouchejte a buďte vůči druhým jak ohleduplní, tak trpěliví. Než něco řeknete, dobře si to promyslete.

Vztah k vlastnímu tělu

Na úrovni těla se zaměřte na to, jak si svého těla vážíte a jak o něm obvykle smýšlíte. Stydíte se za své tělo, nebo jste se sebou naprosto smíření a dokážete ocenit svou krásu? Odhoďte veškerý stud a naučte se sami sebe přijímat se vším všudy. Krása má mnoho forem, a kdyby všichni měli vypadat podobně, byla by to celkem nuda.

Pokud zjistíte, že se vaše mysl často zaobírá jen samými problémy nebo tím, co je zrovna špatně, učiňte změnu.

Když se ráno probudíte, podívejte se do zrcadla a sledujte myšlenky, které se samy vynoří. Máte potřebu se měnit? Usmějte se na sebe a oceňte na sobě něco, co se vám líbí. Poděkujte všem orgánům za jejich skvělou funkci a během dne se do nich často usmívejte. Choďte často na procházky a tancujte. Pohyb může být velmi léčivý. Naučte se oceňovat i druhé, zvláště ty, u kterých si všimnete, že mají malou sebeúctu.

V rovině mysli nastal čas se znovu a hlouběji podívat na kvalitu vašeho myšlení. Jak smýšlíte o sobě a svém bezprostředním okolí? Jste příliš kritičtí? Pokud zjistíte, že se vaše mysl často zaobírá jen samými problémy nebo tím, co je zrovna špatně, učiňte změnu. Vezměte kormidlo svých myšlenek do svých rukou a zvolte směr, kterým se má vaše mysl ubírat. Své myšlenky můžete změnit, i když se fyzicky nemůžete hýbat nebo jste hodně nemocní. V mysli začíná první krok k transformaci. Uvědomte si, že už se každým okamžikem stáváte svým „budoucím já“, a tak svá nová přesvědčení říkejte v přítomném čase. Musíte tomu však opravdu věřit. Volte taková slova, se kterými můžete být aspoň trochu spřízněni.

Stůjte si za svým

V oblasti vztahů nastal čas, kdy si dávejte pozor na to, co o druhých říkáte. Často se lidé snaží druhým pomoci, ale udělají přesně opak. Uvědomte si, že každý člověk je hrdinou svého vlastního velmi komplikovaného snu, který nemáte šanci hned poznat. Mějte respekt k názorům druhým, ať se vám zdají sebebláznivější. Zároveň však buďte věrní svým vlastním stanoviskům. Naučte se stát si za svými názory, koníčky a zájmy. Rodina i blízké okolí může být proti vám. Dokonce to mohou myslet dobře, ale jen vy víte, co je pro vás momentálně důležité. Když někomu ublížíte, mějte odvahu se omluvit a nežádat ihned odpuštění. Dejte druhým čas a svobodu. To stejné však platí i na druhou stranu.

Investujte do svého duchovního vývoje a přihlaste se na seminář nebo akci, po které už dlouho toužíte.

V rovině ducha nastal čas, kdy se máte ponořit hluboko do svého nitra a naslouchat tichu, které se neustále prohlubuje. Všechny povrchní myšlenky vnímejte jako malé vlnky. Vy však jdete do hlubin, abyste našli poklad, který ve vás spočívá. V tichu ho můžete objevit. Proto doporučuji pravidelnou, aspoň patnáctiminutovou meditaci. Zároveň u sebe noste zápisník a zapište si vše, co vám přijde jako dobrý nápad. Zapište si své nejčastější myšlenky nebo napište knihu. Druhým lidem neskákejte do řeči a naslouchejte tomu, co vám chtějí doopravdy říct, což si často může s jejich slovy naprosto protiřečit. Investujte do svého duchovního vývoje a přihlaste se na seminář nebo akci, po které už dlouho toužíte.

Kombinace znamení Raka, Lva a Větru přeje jak hlubokému rozjímání, tak i tvůrčímu zápalu. Zkuste měnit pasivní naslouchání druhým a aktivní mluvení, které přesně vyjádří váš svět nebo potřeby. Pravidelně meditujte v tichu a zároveň si zapisujte během dne vše, co vás zajímavého napadne. Pracujte s afirmacemi a zpívejte mantry nebo vaše oblíbené písně. Pokud již dlouho toužíte napsat knihu, začněte schraňovat všechny informace a zápisky, které jste v minulosti učinili. Nebo jednoduše začněte.

Doporučené otázky pro toto období:

  • Jaký vztah mám ke svému fyzickému tělu?
  • Umím naslouchat?
  • Dokážu s druhými lehce komunikovat?
  • Co mohu udělat pro svou duši?

Doporučené otázky pro toto období:

  • Obnažte se před zrcadlem a oceňujte své tělo.
  • Naučte se dýchat hluboce.
  • Více druhým naslouchejte a méně mluvte.
  • Pište, meditujte a pracujte s pozitivními prohlášeními.

Související…

Mayský astrolog: Během úplňku v Kozorohu a zatmění si připomeňte své poslání
Robert Policar

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...