fbpx

Zvlášť nabité mohu být některé rodinné vztahy, které patří k těm nejdůležitějším, ale zároveň i nejkomplikovanějším, protože jdou do velké hloubky, kam se ne každý chce dlouho dívat

Zveřejněno: 7. 7. 2019

V neděli 7. července podle mayského kalendáře začíná období 1-Muluc (Voda). Pro příštích třináct dní tak nastává čas odpuštění, detoxikace těla i velkého úklidu. Pro určité lidi to může být velmi náročné období, protože některé vztahy k určitým lidem budou nabírat na intenzitě, která nemusí být vždy pozitivní.

Zvlášť nabité mohu být některé rodinné vztahy, které patří k těm nejdůležitějším, ale zároveň i nejkomplikovanějším, protože jdou do velké hloubky, kam se ne každý chce dlouho dívat. Máte však možnost někomu opravdu odpustit. Možná tím někým budete vy sami.

Pokud někomu nemůžete odpustit, nenuťte se do toho. Vše má své správné načasování, které řídí život sám.

Po období Sovy, kdy mohlo dojít k ukončení určitých záležitostí a posunu do další úrovně rozvoje, nastává čas velkého vnitřního i vnějšího úklidu. Věnujte pozornost především svému bydlení a rodině. Máte možnost s některými lidmi začít úplně znovu, pokud se vám podaří uzavřít minulost jednou provždy. Co bylo, to bylo, a tak obraťte list, ale zároveň respektujte své vnitřní pocity. Pokud někomu nemůžete odpustit, nenuťte se do toho. Vše má své správné načasování, které řídí život sám.

Zaměřte se na očistu

Na úrovni těla se zaměřte na očistu svého fyzického těla. Buďte hodně u vody a požádejte ji, ať vám pomůže pročistit vaše staré emocionální rány, které mohou mít neblahý vliv na vaše fyzické zdraví. Vaše tělo si pamatuje naprosto vše, co se mu stalo, a to je jeden z důvodů, proč některé situace mohou vyvolávat starou bolest.

Zdravě jezte, pijte hodně vody a věnujte se především těm fyzickým cvičením, která jsou zaměřena na detoxikaci těla. Hluboké dýchání je jedním ze způsobů, jak se můžete za chvíli cítit mnohem lépe. S každým nádechem přijímejte vše dobré a s výdechem odevzdejte všechny starosti, které v sobě nosíte.

S laskavou myslí

V rovině mysli si dávejte pozor na melancholické a pochmurné myšlenky, které jsou spojeny s dávnou minulostí. Očistěte svou mysl a i ve své práci se snažte dávat vše do pořádku. S některými kolegy to může být obtížné, protože v tomto čase může váznout i komunikace, která je zvlášť v pracovních vztazích důležitá. Některé pracovní schůzky mohou být odkládány a rušeny, a tak se tím nenechte zmást.

Naučte se zbavovat věcí, ke kterým již dlouho nemáte vztah, a jen zabírají místo.

Udržujte svou mysl laskavou vůči sobě a druhými lidmi se moc nezabývejte. V domácnosti opravujte, co se dá, a udělejte si ve svém životě co největší pořádek. Naučte se zbavovat věcí, ke kterým již dlouho nemáte vztah, a jen zabírají místo.

Komu odpustit?

V oblasti vztahů to může být pro některé lidi velmi náročné období, protože se budou otevírat staré rány a navíc vzájemná komunikace může váznout. Pokud patříte k těm šťastlivcům, kterým vše ve vztazích momentálně klape, tak neusínejte na vavřínech. Pročistěte vztahy z dávné minulosti a zkuste najít aspoň jednoho člověka, na kterého se stále zlobíte, ač si to možná nemyslíte.

Není odpuštění jako odpuštění, a pokud se k někomu stále v mysli vracíte, aniž byste to chtěli, je tu jasné znamení toho, že ještě něco málo zbývá k úplnému uzavření „případu“.

Vyřešte si minulost 

V rovině ducha se zaměřte na živel vody. Pobývejte u jezer, moří, řek nebo rybníků a nechte na sebe tento mocný živel působit svou očistnou silou. Naučte se projevovat své emoce, a pokud posloucháte rockovou hudbu, zajděte na nějaký dobrý koncert, kde budete mít možnost vypustit páru. Pokud se zlobíte na někoho, kdo již není na tomto světě, napište mu dopis a pak ho (ten dopis!) spalte.

Zaměřte se především na své rodiče, prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají vždy silný a někdy i nevědomý vliv na kvalitu prožívání každého jedince.

Vyjádřete v něm všechny své pocity, které jste v minulosti prožívali, a požádejte o vzájemné pročištění těchto vazeb, aby vás nadále neovlivňovaly. Zaměřte se především na své rodiče, prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají vždy silný a někdy i nevědomý vliv na kvalitu prožívání každého jedince.

Odplavení negativních emocí

Kombinace znamení Raka a Vody naznačuje především očistu vašich rodinných vztahů, a to jak těch současných, tak těch z dávné minulosti. Zrekapitulujte si všechny příbuzné, kteří hráli důležitou roli při vaší výchově nebo jiným způsobem zasáhli do vašeho života.

Snažte se pochopit jednotlivé příběhy, aby vám odpuštění šlo snadněji. Pokud v sobě stále nosíte vůči někomu zášť, tak tím trpíte hlavně vy. Dovolte si odplavit všechny negativní emoce, o kterých víte, že vám nepřináší nic dobrého. Rozhodněte se neopakovat chyby svých předků, a tím předáte svým potomkům velké požehnání.

Doporučené otázky pro toto období:

  • Existuje někdo, na koho se stále zlobím?
  • Odpustil jsem sám sobě?
  • Umím vyjádřit své hluboké pocity?
  • Co je nutné opravit a pročistit?

Doporučené otázky pro toto období:

  • Zbavte se v domácnosti všech zbytečných věcí.
  • Pobývejte často u vody a v tichu rozjímejte.
  • Napište dopis někomu, na koho se stále zlobíte.
  • Odpusťte sami sobě a naučte se bezpodmínečně přijímat.

Související…

Mayský astrolog: Jak přežít červencový retrográdní Merkur a dobu Kojota
Robert Policar

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...