fbpx

Čtvrtek 22. dubna patří oslavám Dne Země. V Praze při té příležitosti už ve středu proběhl Earth Day Talk, konference o změnách klimatu a cirkulární ekonomice. S návrhem, jak by Praha mohla spolupracovat s Tchaj-pejí, vystoupil i Liang-Ruey Ke, který zde hlavní město Tchaj-wanu zastupuje

Zveřejněno: 22. 4. 2021

Liang-Ruey Ke je ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Česká republika má k Tchaj-wanu blízko, proto bylo logické pozvat na pražskou konferenci zástupce partnerské taiwanské metropole. Na konferenci hovořil o rozvíjející se spolupráci na úrovni metropolí obou zemí. Ve všech pádech se skloňovala změna v souvislosti s rozvojem měst a způsob, jak sdílet zkušenosti při přechodu od lineární k cirkulární ekonomice.

Cirkulární ekonomika vyžaduje součinnost firem i obyvatel. Není to něco, co by mohlo fungovat na pokyn shora. Jak jste do těchto aktivit v Tchaj-peji zapojili veřejnost?

Důležitá věc obecně: Pokud chcete po lidech, aby podporovali politiku a spolupracovali s vládou na určitých projektech, je potřeba podpořit participaci a zájmy lidí. Je potřeba komunikovat, popisovat věci způsobem, kterému lidé porozumí, a hlavně zapojovat je do celého procesu průběžně, nejen nárazově.

Do Číny se z Británie vozí ryby a následně po zpracování putují zpět do Británie. To všechno se děje kvůli jiné ceně práce v Asii.

Pak je možné dosáhnout jejich zapojení i do složitějších koncepčních projektů, jako je například právě cirkulární ekonomika. Uvedu příklad. V Tchaj-Peji funguje YouBike, což je platforma ke sdílení jízdních kol. Je to vládní projekt, jehož cílem je dát lidem impulz k jednoduššímu používání kol a dát ta kola k dispozici po celém městě. Zapojit se do celého toho systému je velice jednoduché a zajímá to stále více lidí. A také to stále více lidí používá. Třeba právě tenhle projekt je důkazem úspěchu vládní politiky.

Jste zástupcem hlavního tchajvanského města v Praze. Existují už společné projekty Prahy a Tchaj-peje v oblasti cirkulární ekonomiky?

Před dvěma měsíci jsme se začali bavit o tom, kde všude bychom mohli najít styčné body pro spolupráci. Nebylo zas tak složité přijít na to, že hlavní oblastí a tou nejvhodnější pro spolupráci je právě cirkulární ekonomika a energetika. Toto setkání je prvním z řady, kde tchajvanští a čeští odborníci sdílejí zkušenosti a navrhují konkrétní projekty. A cílem tchajpejské kanceláře v Praze je pokračovat ve spolupráci s vedením vašeho hlavního města, specifikovat a prioritizovat oblasti spolupráce.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je systém, zaměřený na eliminaci odpadů a průběžné využívání zdrojů. Cirkulární systémy využívají sdílení, opravy, opětovné využívání a recyklaci k vytvoření uzavřeného systému zdrojů. Výrazně se tím snižuje potřeba neustálého dodávání nových zdrojů do systému a také množství vytvářených odpadních látek, znečištění a karbonových emisí. Snahou je využívat výrobky, vybavení a infrastrukturu delší dobu, tím zvýšit produktivitu zdrojů. Je to opačný přístup k tradiční lineární ekonomice, která se řídí heslem "vzít, udělat, vyhodit".

A je jich opravdu hodně, jako například systém řízení odpadového hospodářství, obnovitelné zdroje energie nebo platformy pro sdílení dopravy. Jednou z oblastí, ve které má Tchaj-wan bohaté zkušenosti, je aplikace technologií a big data. Velmi se těšíme na společné projekty s českými partnery právě v těchto oblastech a těšíme se také na jejich zkušenosti, ze kterých budeme moct čerpat zase my.

Cirkulární ekonomika je přímým protikladem lineární ekonomiky, ve které žijeme teď. Může se cirkulární ekonomika prosadit v dnešním prostředí, jehož ekonomický základ je v přímém rozporu se zásadami cirkulární ekonomiky? Jak chcete přesvědčit veřejnost o výhodách cirkulární ekonomiky?

Narazili jsme na to už v první otázce. Je důležité s lidmi komunikovat a trpělivě jim změny vysvětlovat. Ta změna, co je před námi, je opravdu zásadní. Chceme, aby se lidé sami zamysleli nad tím, jak snížit množství odpadu. Na Tchaj-wanu je třeba spousta obchodů s pitím, je to součást naší národní kultury. Víte například, že Bubble Tea vzniklo na Tchaj-wanu? Každopádně na jedné ulici bývá běžně několik krámků s nápoji. No a množství odpadu, které tyto obchůdky vyprodukují, je enormní.

img 3019

Panelisté konference Earth Day Talk: Liang-Ruey Ke, Tchaj-pejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, Martin Bursík, předseda Komise RHMP pro udržitelnou energii a klima, Soňa Jonášová, zakladatelka a vedoucí Institutu pro cirkulární ekonomiku, Petr Hlubuček, náměstek pro oblast bezpečnosti a životního prostředí hl. m. Prahy


Stále více lidí u nás ale používá například kelímky na více použití. Nalezení lepšího řešení je úkolem pro všechny tři strany – jak vládu, tak firmy, tak občany. Tyhle tři strany spolu musí spolupracovat a pravidelně komunikovat, bez toho to nepůjde. Cirkulární ekonomika je koncept založený na dvou principech. Když snížíte množství odpadu a budete věci využívat víckrát za sebou, bude mít ekonomický cyklus tvar kruhu. Dnes je oproti tomu běžné věci, které už nechceme používat, vyhodit.

V dnešním panelu zaznělo heslo: „No more business as usual", tedy už žádný byznys, jak ho známe doteď. Dá se říct, že nastavujeme nový standard pro budoucnost planety?

V dnešní prezentaci byly zmíněny extrémní příklady. Například, že se do Číny z Británie vozí ryby a následně po zpracování putují zpět do Británie. To všechno se děje kvůli jiné ceně práce v Asii. Spotřebováváme stále více a více zdrojů, máme na talíři stále více a více environmentálních problémů, to vidíte všude.

Klíčové sdělení hesla „no more business as usual“ je říct lidem, že takhle to už nejde dál. Místo toho je potřeba najít řešení a vymyslet strategii, jak tato řešení uvádět v život. To je důvod, proč je dialog mezi podobně smýšlejícími zeměmi a městy důležitý. Je potřeba ukázat nejlepší příklady a sdílet zkušenosti, abychom nastávající změnu dokázali zvládnout co nejefektivněji.

Související…

Změna k lepšímu: Desítky firem, neziskovek a asociací startují novou ekonomikuRozhodnou zase města? Proč je potřeba, abychom se vrátili k cirkulární ekonomiceUšetříme až popelnici měsíčně, chlubí se podniky zapojené do projektu Cirkulární kavárny

foto: Autor, zdroj: Earth Day Talk

Tipy redakce

Může palivo budoucnosti vyrobit slunce? Mohlo by. Na bázi fotosyntézy

Může palivo budoucnosti vyrobit slunce? Mohlo by. Na bázi fotosyntézy

Alternativní zdroje energie jsou oblíbeným zaklínadlem současnosti. Problém je...

USA v záplavě fake news: Třetina mileniálů pochybuje, zda je Země kulatá

USA v záplavě fake news: Třetina mileniálů pochybuje, zda je Země kulatá

Tajná spiknutí okolo celebrit nejsou až tak nová. To první se objevilo na sklonku...