fbpx

Vypracováním strategie rozvoje infrastruktury pro elektromobily byla pověřena společnost Operátor ICT. Dokument má být hotový do konce dubna 2020

Zveřejněno: 4. 1. 2020

Rozvoj elektromobility je výzvou, před kterou stojí téměř všechny světové metropole. A Praha není výjimkou. V roce 2018 bylo v našem hlavním městě registrováno 1591 elektromobilů, což byl oproti předchozímu roku více než 50% nárůst. Ten se očekává i v následujících letech. I z tohoto důvodu se Rada hlavního města rozhodla pověřit společnost Operátor ICT přípravou takzvaného generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v české metropoli a koordinací budování dobíjecích stanic. Strategie, která určí směr, kterým se Praha bude v oblasti dobíjecí infrastruktury ubírat, by měla být připravena do konce dubna 2020.

„Z našeho pohledu bude důležité přijít s co nejdetailnější strategií, která dokáže vystihnout komplexitu dobíjecí infrastruktury v Praze, a zapojit do její přípravy všechny klíčové aktéry, kteří se mobilitě v hlavním městě věnují. Součástí dokumentu bude i otázka veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily, kterých má v současnosti Praha 160. Již v příštím roce přitom očekáváme poptávku po více než 440 veřejných dobíjecích bodech,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má v Praze na starosti rozvoj a testování inteligentních řešení a technologií.

Mobilita budoucnosti

Nová strategie ovšem nebude postavena na zelené louce. Jejím východiskem se stanou již existující klíčové dokumenty, jako je například Plán udržitelné mobility Prahy a okolí z roku 2019. Do debat budou rovněž zapojeni experti a expertky na problematiku dobíjecí infrastruktury a elektromobility, kteří se budou společně se zástupci města zabývat otázkami týkajícími se výběru vhodných lokalit pro instalaci dobíjecí infrastruktury, technických parametrů stanic, parkování či naplňování klimatického závazku hlavního města Prahy.

Očekáváme, že z debat vyplynou jasné závěry týkající se návrhů využití jednotlivých typů dobíjecích stanic včetně jejich rozmístění po Praze.

Nový postup české metropole v oblasti dobíjecí infrastruktury bude rovněž vycházet z koncepce Smart Prague 2030, která jako jeden z pilířů chytré Prahy definuje mobilitu budoucnosti, jež bude čistá, sdílená, inteligentní a samořídící.

„Očekáváme, že z debat vyplynou jasné závěry týkající se návrhů využití jednotlivých typů dobíjecích stanic včetně jejich rozmístění po Praze či komplexní postup, jak se bude městská elektromobilita v hlavním městě realizovat s ohledem na aktivity soukromého sektoru v této oblasti,“ doplnil k očekávaným výstupům generelu nabíjecích stanic Matej Šandor, ředitel Úseku projektového řízení a fondů, který má v rámci společnosti Operátor ICT na starosti implementaci strategie Smart Prague 2030.

Kromě společnosti Operátor ICT a Magistrátu hlavního města Prahy budou do příprav strategie zapojeny také městské společnosti Technologie hlavního města Prahy, Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy či Institut plánování a rozvoje.

Související…

Volvo nabízí dostupnější hybridy. A s elektřinou na rok zdarma
Klára Kutilová

foto: Shutterstock, zdroj: Operátor ICT

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...