fbpx

Jak si zvýšit sebevědomí a lépe komunikovat? Najděte si správný profil a zkuste se řídit tipy koučky 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Sebepoznání a poznání druhých je základem úspěchu. Pokud nechápete, co motivuje vás i ostatní, je těžké dosáhnout dobrých výsledků. Hodnocení DISC se používá v týmovém prostředí a pomáhá nám najít společnou řeč

Zveřejněno: 30. 10. 2023

Zavřete oči a vybavte si nějakou vzpomínku z doby, kdy jste byli malí. Jaké jste byli dítě? Plaché, hravé, panovačné, nešikovné...? Které z těchto osobnostních rysů jsou stále patrné? A které z nich už nemáte? Co se s tím dítětem stalo?

Život vás pravděpodobně zasáhl stejně jako každého z nás. Ti, kteří byli tiší a stydliví, neustále slýchali, že by měli mluvit nahlas, být víc takoví a onací. Po těch, kteří byli panovační a plní energie, se zase chtělo, aby se zklidnili a chovali se slušně.

V podstatě nám nikdy nebylo dovoleno, abychom se chovali přirozeně. Je jen málo šťastlivců, kteří byli v dětství povzbuzováni k tomu, aby fungovali podle toho, jak sami chtějí, a měli tak vhodné prostředí k rozkvětu.

Návrat do autenticity

Koučka a odbornice na pozitivní psychologii Krumma Jónsdóttir je přesvědčená o tom, že pokud by si lidé začali více vážit svého chování a přijali ho i u druhých, všem by se začalo dařit mnohem lépe.

Jak ale zjistit, co je nám přirozené, když jsme to už možná dávno zapomněli? Poznat svou autentičnost v chování i komunikaci můžeme podle koučky díky metodě DISC. Tu vám můžeme přiblížit pomocí jednoduché otázky.

Jste D, I, S nebo C?

Představte si, že vám zavolá vzdálený známý s pozváním na firemní akci. Co uděláte?

D) Laskavě odmítnete s tím, že máte jiné plány. Představíte si, jak lidé tlachají o povrchních věcech, a už jen ta představa vás naštve. Neradi ztrácíte čas. Když se ale dozvíte, že by tam mohl být jeden z vašich potenciálních klientů, tak si to rozmyslíte a na chvíli se zastavíte.

I) Jste nadšený a chcete vědět víc. Víte, že to bude zábava, a dokonce už plánujete, co si vzít na sebe. Ani se neptáte, kdo tam bude.

V podstatě nám nikdy nebylo dovoleno, abychom se chovali přirozeně. Je jen málo šťastlivců, kteří byli v dětství povzbuzováni k tomu, aby fungovali podle toho, jak sami chtějí, a měli tak vhodné prostředí k rozkvětu.

S) Jste na rozpacích. Je úterý, polovina týdne, a tak se vám nezdá rozumné jít ven. Zeptáte se, kdo tam bude. Uvědomujete si, že půjdou i vaši přátelé, přesto si nejste jistí. Nakonec jdete, protože vám připadá, že byste prostě měli.

C) Kdy? Dnes večer? V kolik hodin? Do kdy? Co to je za akci? Kdo tam bude a proč jsem pozván? Je to trochu pozdě, budete muset změnit své plány. Bude se konat něco podobného někdy jindy? Pravděpodobně nepůjdete.

Čtyři typy lidí

Známý americký psycholog William Moulton Marston patřil mezi první vědce, kteří zkoumali emoce běžných lidí. Přišel na 116 kombinací čtyř hlavních preferencí, které rozdělil podle toho, zda je člověk více extrovertní nebo introvertní a zda dává přednost spíše úkolům či lidem. Tady je jejich bližší vysvětlení podle magazínu Evie:

D Styl = dominance

Extrovert zaměřený na úkoly.

Základním přesvědčením člověka se stylem D je, že je cenný, pokud je výkonný. „Déčkaři“ jsou orientovaní na výsledky. Jsou přímí, rozhodní, soutěživí a vědí, jak řešit problémy. Upřednostňují kompetence a činnost. Jsou to přirození vůdci, kteří mají rádi nezávislost a to, že mají vše pod kontrolou. Naopak se jim nelíbí, když je jejich autorita zpochybňována. Rádi stojí v čele místnosti a velí.

Obvykle jim ale chybí soucit, trpělivost a otevřenost. Bojí se zranitelnosti a mají problém otevřít se druhým. Mají také nízkou toleranci k emocím a nedostatkům druhých. Je také pravděpodobné, že budou vyjadřovat hněv prostřednictvím hulákání nebo napadání druhých.

Jak komunikovat s jedinci typu D:

 • Na úvod omezte zdvořilosti na minimum.
 • Navazujte oční kontakt.
 • Buďte upřímní a přímí.
 • Buďte struční a věcní. Neodbíhejte od tématu.
 • Zaměřte se spíše na řešení než na problémy.
 • Sledujte řeč jejich těla – pokud začínají být nervózní, konverzaci ukončete.

Styl I = vlivnost/interakce

Extrovert zaměřený na lidi

Základním přesvědčením člověka stylu I je, že je cenný, pokud dokáže lidi zaujmout. Tito jedinci se přirozeně orientují na ostatní lidi a obvykle mají talent ovlivňovat nebo přesvědčovat druhé (často díky svému vlastnímu nadšení). Jsou okouzlující, inspirativní, vřelí, důvěřiví, společenští, hovorní a optimističtí. Bývají spontánní a potřebují se vyjadřovat. Mají šmrnc a nosí pestré barvy.

Pokud by si lidé začali více vážit svého chování a přijali ho i u druhých, všem by se začalo dařit mnohem lépe.

„Íčka“ se více zaměřují na své pocity. Velmi jim záleží na tom, aby se v dané situaci cítili správně. Jsou motivováni vztahy, skupinovými aktivitami, uznáním a pocitem oblíbenosti a přijetí. Vyžívají se v komplimentech!

Jak s nimi komunikovat:

 • Usmívejte se!
 • Začněte upřímnou zdvořilostí nebo komplimentem, rychle rozpoznají předstírané emoce.
 • Zapojte je do konverzace nebo se zeptejte na jejich den, a pak jim naslouchejte.
 • Nechte jim čas na otázky a povídání. Nepřerušujte je.
 • Buďte otevření a podělte se o své zkušenosti.
 • Zaměřte se na pozitivní věci.
 • Vyvarujte se zahlcování podrobnostmi.
 • Dovolte si emoce, při rozhovoru potřebují vidět ve tváři druhých emoce.

Styl S = stálost

Introvert zaměřený na lidi

Základním přesvědčením člověka stylu S je, že je cenný, pokud dokáže ostatní potěšit. Lidé stylu S jsou také orientováni na lidi a mají tendenci starat se o všechny ostatní, dokonce i o lidi mimo svůj nejbližší okruh. Potřebují se cítit přijímaní. Motivuje je upřímné ocenění. Jsou stabilní, upřímní a dobří týmoví hráči.

Představte si „Eska“ jako miloučké lidi. Jsou přirozeně ohleduplní, empatičtí a ochotní spolupracovat. Vysoce si cení důvěry, spolehlivosti, jistoty, loajality a pomoci druhým. Jsou to klidní, trpěliví a důslední lidé, kteří dávají přednost pomalejšímu životnímu tempu.

Jako rodič nebo manažer budete pravděpodobně sebejistější, když přijmete svou extroverzi nebo introverzi. Také pro vás bude jednodušší přijmout, že každý člověk je jedinečný, a budete se podle toho chovat.

Jak s nimi komunikovat:

 • Buďte osobní a přátelští. Usmívejte se!
 • Začněte upřímnou zdvořilostí.
 • Vyjádřete svůj zájem o ně. Ptejte se na ně, na jejich den atd.
 • Vyjádřete vděčnost za laskavost, kterou vám prokázali.
 • Dejte jasně najevo, co od nich očekáváte. Zeptejte se, jaké jsou jejich potřeby.
 • Vyvarujte se konfrontace, agresivity nebo hrubosti.
 • Nezneužívejte jejich touhy se vším jim pomoci, ale také v nich nevyvolávejte pocit zbytečnosti.

Styl C = svědomitost

Introvert zaměřený na úkoly

Základním přesvědčením člověka stylu C je, že je cenný, pokud je kompetentní. Z tohoto důvodu jsou „Céčka“ orientována na plnění úkolů a vysoce si cení přesnosti a správnosti. Obvykle chtějí kontrolovat své okolí nebo situaci, aby se ujistili, že věci jsou provedeny správně. Mohou také odmítat význam lidských emocí (protože jsou chaotické a nepředvídatelné).

Jsou pečliví, systematičtí, všímaví a taktní. Rádi se učí a uplatňují své znalosti. Je pro ně velmi důležité odvést kvalitní práci. Dávají přednost stabilitě a předvídatelnosti, ale zároveň chtějí být nejlepší, takže usilují o osobní růst.

Jak s nimi komunikovat:

 • Zaměřte se na fakta a detaily, vyhněte se zobecněním.
 • Podávejte správné informace. Poskytněte dostatek informací.
 • Neopravujte je, ranilo by to jejich city.
 • Neurážejte se, když vás opraví! Nevnímají to jako nezdvořilost.
 • Minimalizujte povzbuzující řeči.
 • Buďte trpěliví, vytrvalí a diplomatičtí.
 • Netlačte na ně, aby vystoupili ze své komfortní zóny.

Pokud správně identifikujete své vlastní preference a naučíte se rozpoznávat preference ostatních lidí, může to zlepšit vaše vztahy doma i v práci. Můžete se stát proaktivními a uvědomělými, vytvořit si podmínky pro rozvoj ve své komfortní zóně a zvládat situace i mimo ni. Jako rodič nebo manažer budete pravděpodobně sebejistější, když přijmete svou extroverzi nebo introverzi. Také pro vás bude jednodušší přijmout, že každý člověk je jedinečný, a budete se podle toho chovat.

Související…

Sarkasmus, zesměšňování nebo pasivní agrese: Toxická komunikace ve vztahu a jak ji rozpoznat
Michal Švehla

foto: Shutterstock, zdroj: Eviemagazine.com

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...