fbpx

Válka a smrt: Jak dětem říct pravdu? S ohledem na věk, ale celou 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

Říkat dětem pravdu o životě je důležité, ale také náročné. Některé pravdy mohou být pro ně příliš složité a bolestivé.

Zveřejněno: 11. 7. 2023

Naše děti jsou naším nejvzácnějším pokladem, který bychom měli chránit a pečovat o něj. A jako každý poklad si zaslouží naši pozornost, úctu a obdiv. Měli bychom si vážit každého okamžiku, kdy s nimi můžeme být, každého jejich slova, každého úsměvu.

Není dobré je chválit za každou maličkost, ale ani kritizovat za každou chybu, stavět je na piedestal, nebo podkopávat jejich víru v sebe sama. Ale měly by vědět o své jedinečnosti, protože jim to pomůže rozvíjet sebeúctu, sebevědomí a sebepřijetí.

Jak můžeme dětem pomoci?

Děti potřebují naši lásku, péči, podporu a vedení. A také slyšet pravdu. Pravdu, která není zamlžená nebo zamlčená. Pravdu, která je upřímná, otevřená, odvážná a laskavá. Potřebují cítit, že jsme tu pro ně, že jim nasloucháme, že jim pomáháme, že jim důvěřujeme. Potřebují vědět, že jsme na jejich straně a že je máme rádi takové, jací jsou. Pravda je jednou z nejdůležitějších hodnot, které dětem můžeme předat. Je to příležitost projevit naši důvěru a respekt k dětem.

V životě se potýkáme s různými tématy, která jsou velmi důležitá, například život a smrt, válka a mír, příroda a životní prostředí atd. Musíme být schopni je vnímat a hodnotit s respektem k sobě i k druhým. Jsou citlivá, protože se týkají našich emocí, názorů a postojů, které mohou být různé, nebo dokonce protichůdné a vyžadují od nás schopnost spolupracovat s lidmi různých kultur a tradic.

„Když zemře člověk, zavře se jedno okno do vesmíru“ – Gustav Fechner

Nejlepším způsobem, jak dětem pomoci náročná témata zpracovat, je vést s nimi otevřený, upřímný a podnětný dialog, který není pouhým konstatováním faktů nebo přesvědčováním. Je to společné hledání pravdy nebo řešení. Vyžaduje respektující a empatický přístup. Děti mají právo na svobodu projevu a svobodu myšlení. Neodsuzujme nebo nekritizujme jejich názory nebo projevy emocí, snažme se porozumět způsobu jejich myšlení. Abychom dětem složité a někdy kruté aspekty reality vysvětlili, můžeme použít jednoduchá slova a příklady z jejich každodenního života.

Říkejme jim pravdu o válce

Válka je složitý a komplikovaný jev, který má mnoho příčin a následků. Děti mají vědět, že to není hra anebo film. Válka není normální stav lidské společnosti. Je to výjimečná a nežádoucí situace, která porušuje lidská práva. Je to selhání dialogu a spolupráce mezi národy, které má negativní dopady na všechny zúčastněné strany. Kromě toho, že ničí rodiny, způsobuje také škody na životním prostředí, kulturním dědictví a ekonomice, které napravit bude trvat desetiletí, půjde-li to vůbec.

Válka je bohužel součástí lidské historie a současnosti. Děti by o existenci válek vědět měly – je to realita, které musíme čelit. Nemyslím si, že máme dětem lhát o tom, proč vzniká válka, co se během války děje nebo jaké jsou její důsledky. Ale měli bychom respektovat jejich věk a zkušenosti.

m shutterstock 2032684019

Pravdivé informace o smrti a válce jsou formou vyjádření respektu k dítěti. (zdroj: Shutterstock)


Domnívám se, že máme sdělit dětem pravdu o válce tak, aby jim pomohla rozvíjet schopnost kriticky uvažovat, vcítit se do situace a projevovat soucit. Děti musí vědět, že žádná válka není konec příběhu. Je to jen jedna kapitola v dlouhé historii lidstva. Existují také příběhy o míru, naději, odpuštění a usmíření. Jsou na světě lidé, kteří se snaží války zastavit a napravit škody, které způsobují.

Říkejme jim i pravdu o smrti

A co když zemře někdo blízký – jak bychom měli dětem vysvětlit, co se stalo? Máme jim lhát a říkat, že ten člověk odešel na dlouhou cestu nebo spí? Nebo máme být upřímní a říkat jim pravdu?

Smrt je součástí života, které jednou bude čelit každý z nás. Pro dospělé je to často těžké téma, kterému se raději vyhýbají. Pro děti je to ale ještě složitější, protože nemají dostatek vědomostí a pochopení, co smrt vlastně znamená a jak se s ní vyrovnat. Pokud dětem nevysvětlíme, co se stalo, mohou díky vnímanému utrpení v nejbližším okolí dojít k závěru, že co se stalo, je jejich chyba. Mohou si myslet, že se vrátí nebo že ho mohou nějak kontaktovat. To může způsobit falešné naděje a následně frustraci.

Když mlčíme a nedáváme jim prostor pro vyjádření emocí, mohou se cítit osamělé nebo odmítnuté. Všechny tyto reakce mohou negativně ovlivnit jejich sebevědomí, důvěru a vztahy s ostatními. Proto je lepší být upřímný a citlivě říci pravdu.

Například pokud se dítě ptá, co je to smrt, můžeme mu vysvětlit, že když někdo umře, znamená to, že jeho tělo už nefunguje a už se nikdy neprobudí, ale jeho duch zůstává s námi a můžeme ho vnímat v našem srdci a v našich vzpomínkách. Pokud se dítě ptá, kde je teď ten, kdo zemřel, můžeme mu odpovědět, že je na místě, kde je klid a mír, že to je něco, co se dříve nebo později stane každému člověku a zvířeti, že je to jednoduše součást života.

„Nikdy se nebojte být jiní. Nikdy se nebojte říkat pravdu. Nikdy se nebojte snít velké sny.“ – Dwayne Johnson

Je důležité odpovídat na otázky pravdivě a upřímně. Tímto způsobem dítěti umožníme lépe porozumět svému světu a svým pocitům.

Buďme příkladem v každodenním životě

Problémy, které nás v životě potkávají, zkouší naši sílu a odvahu. Ať už jsou jakékoliv, je důležité, aby děti věděly, že existuje způsob, jak je řešit konstruktivně. To znamená tak, aby řešení bylo prospěšné pro děti samotné i pro ostatní. Tím jim pomůžeme rozvíjet dovednosti jako logické myšlení, kreativita, sebevědomí, spolupráce a komunikace.

Děti jsou velmi ovlivnitelné tím, co vidí a slyší kolem sebe. Proto je naší zodpovědností jako dospělých být jim příkladem lidskosti v každodenním životě. Není to vždy snadné, ale je to velmi důležité a smysluplné. Tím, že budeme lidskými, pomáháme vytvářet lepší svět pro nás i pro budoucí generace. Děti si totiž pamatují nejen to, co jim řekneme, ale hlavně to, co jim ukážeme svým chováním.

Shrnutí

Témata smrti a války jsou velmi důležitá a citlivá. Vyžadují od nás opatrnost, ohleduplnost a zodpovědnost a zároveň nám nabízejí příležitost, abychom podpořili děti v jejich růstu, učení a rozvoji. Můžeme jim pomoci pochopit svět, sebe sama a ostatní, pomoci najít smysl, hodnotu a štěstí v životě.

Děti by měly vědět, že pravda je cenná a lhaní má negativní následky. Měli bychom jim dávat příklady, jak se vyrovnat s pravdou, přestože je někdy těžká nebo bolestivá. Říkat dětem pravdu o životě znamená respektovat jejich zvídavost a inteligenci, ale také chránit jejich citlivost a bezpečnost. Je to jeden z nejlepších darů, které jim můžeme dát jako rodiče, učitelé nebo přátelé.

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...