Výživoví poradci a potravinářský průmysl navazují vzájemně výhodná partnerství a spotřebitelé se musí orientovat v prostředí plném smíšených...

Není neobvyklé, že se děti vkrádají do šatníků svých rodičů a půjčují si kousky, které je zaujmou nebo v některých případech vyvolávají nostalgii. I...

Se Soňou jsme spolu kdysi pracovaly v jednom vydavatelství, proto se dobře známe. Jednou mě i navštívila v zahraničí, kde jsme se spolu potápěly....

Ano, čtete správně – diamanty vytvořené z popela. V naší neustále se vyvíjející snaze uchovávat si hmotné památky na ty, kteří odešli, se tato...

Stárnoucí mozek prochází komplexní proměnou – zejména v oblastech spojených s kognitivními funkcemi, které jsou klíčové pro politické vedení. S...

Pokud jste s dítětem sami, pak platí dvojnásob, že na horské dráze života není nikdy nuda. Být svobodnou matkou (a samozřejmě i otcem) je jako...

Vzít si muslima je malou exkurzí do světa sebemrskačství a způsobem, jak zjistit, že to mé MMD vzalo za své. Záleží jen na tom, jak rychle. Hovořím...

Úzkost si můžeme představit jako detektor kouře. Ten vás sice upozorní na skutečné nebezpečí a díky němu se tak v pořádku dostanete z domu, ale také...

Rozporuplná otázka, zda by malé děti měly používat tablety a elektronická zařízení, je v dnešní době tématem, kterému se věnuje značná pozornost a o...

Nedávno jsme psali o Ceně Karla Duchka, kterou si každý rok odnášejí osobnosti české reklamy, které nejsou na první pohled vidět, a přitom svou...