fbpx

Zdravotní péče ve světě: Orgány vytištěné na 3D tiskárnách a chat-box místo doktora 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Délka života se prodlužuje a v souvislosti s tím se mění i trendy v oblasti zdravotní péče. I do ní už hlasitě promlouvá umělá inteligence

Zveřejněno: 5. 2. 2024

V roce 2024 se zdravotnictví ocitá na křižovatce, kterou pohání prodlužující se délka života populace, transformační technologie a přetrvávající globální ekonomická nejistota. Těžištěm změn se pak stává umělá inteligence (AI). Kam světové zdravotnictví směřuje?

I zdravotnictví řídí umělá inteligence

Umělá inteligence hýbe světem bez ohledu na jednotlivá odvětví a oblasti. Nejinak je tomu i ve zdravotnictví, kde AI stojí v čele technologické revoluce. Aplikace generativní AI ve zdravotnictví jsou rozsáhlé a znamenají významný skok vpřed v digitální transformaci tohoto odvětví. Jaké jsou oblasti, kam AI proniká? Na to jsme se nejprve zeptali samotné umělé inteligence. A dostali jsme tuto odpověď:

„Budoucnost spolupráce člověka a umělé inteligence v medicíně slibuje personalizovanou zdravotní péči prostřednictvím pokročilé diagnostiky, objevování léků a virtuální podpory pacientů. Od zobrazování pomocí AI a telemedicíny až po robotickou chirurgii a etické aspekty – prostředí se bude vyvíjet díky systémům neustálého učení a mezioborové spolupráci. Umělá inteligence je doplňkový nástroj zdravotnických pracovníků a znamená transformační éru zaměřenou na přesnost, efektivitu a lepší výsledky pro pacienty.“

Zdravotnictví je díky své rozsáhlé orientaci na služby neodmyslitelně spjato s ekonomickými výkyvy. V tomto ohledu nebude letošní rok nejslavnější, jelikož se zdravotnické systémy celosvětově potýkají s ekonomickými problémy.

To si „myslí“ chat-box. Ale co si myslí ti, kteří jsou přímo v oboru anebo jsou jeho budoucností? „Já se na celou tuto kauzu AI ve zdravotnictví dívám s opatrným optimismem. Jsem si vědoma a uznávám potenciál AI pro revoluční pokrok v diagnostice a léčbě. Věřím, že algoritmy umělé inteligence mohou zlepšit lékařské rozhodování, což povede k rychlejší a přesnější diagnostice. Z čeho mám však trochu obavy, jsou etické důsledky. Podle mého názoru je důležité zachovat rovnováhu mezi technologickými inovacemi a zdravotní péčí zaměřenou na člověka,“ řekla exkluzivně pro Flowee studentka medicíny Martina Sehnalová. Dodala, že si představuje budoucnost, v níž umělá inteligence spíše rozšíří, než nahradí roli zdravotníků, a podpoří tak přístup, založený na spolupráci ve prospěch pacientů.

Digitální revoluce ve zdravotnictví?

V uplynulém desetiletí prošlo tradičně konzervativní prostředí zdravotnictví rychlým technologickým rozvojem. Vzestup generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů (LLM) předstihl předchozí vlny inovací. Zatímco vývoj je příslibem pro překonání problémů ve zdravotnictví, odvětví digitálního zdravotnictví čelí tržním korekcím. Jejich následkem je pak ukončování činnosti různých startupů.

Přestože jsou budoucností, představují LLM i obavy o bezpečnost a přinášejí značné překážky. „Budoucnost medicíny, řízené umělou inteligencí, je velkým příslibem pro zlepšení dostupnosti a cenové dostupnosti zdravotnických služeb, stejně jako pro zefektivnění administrativních úkonů, snížení nákladů na zdravotní péči a zpřístupnění lékařských služeb populacím s nedostatečnou péčí. Co nám ale zatím chybí, jsou důkladné předpisy o ochraně osobních údajů, které by řešily obavy o důvěrnost údajů pacientů. Předpokládám a doufám, že ve zdravotnictví přispěje umělá inteligence k vytvoření inkluzivnějšího a efektivnějšího systému,“ říká studentka práv, která se chce věnovat zdravotnické legislativě, Karolína Gackowa.

Mít digitální dvojče je jako mít chytrého pomocníka, který lékařům pomáhá naplánovat pro vás tu nejlepší péči.

A je to skutečně tak. Absence komplexních regulačních orgánů, dohlížejících na umělou inteligenci ve zdravotnictví, vyvolává otázky, týkající se soukromí pacientů. Navzdory pokynům zpochybňuje rychlé tempo inovací vymahatelnou ochranu. Přijetí AI ve zdravotnických plánech, zejména při vyhodnocování nároků, by mohlo připravit půdu pro transformační změny s důrazem na neklinické aplikace.

Ekonomická realita trendům příliš nepřeje

Zatímco inovace v oblasti umělé inteligence dominují novinovým titulkům, zdravotnictví musí čelit širším ekonomickým výzvám v oblasti úhrad, alternativních platebních modelů a ekonomických potíží. Zdravotnictví je díky své rozsáhlé orientaci na služby neodmyslitelně spjato s ekonomickými výkyvy. V tomto ohledu nebude letošní rok nejslavnější, jelikož se zdravotnické systémy celosvětově potýkají s ekonomickými problémy a obtížným prokázáním návratnosti investic. I když péče založená na hodnotě zůstává žhavým tématem, její proveditelnost závisí na dramatických změnách ve struktuře úhrad. A jaké jsou tedy současné trendy?

1. Máte dotaz? Zodpoví jej virtuální zdravotničtí asistenti

Virtuální asistenti a chatboti se stávají nedílnou součástí (nejen) zdravotní péče tím, že poskytují rady, odpovídají na dotazy pacientů a usnadňují jejich návštěvy zdravotnických zařízení. Jejich integrace do systémů elektronických zdravotních záznamů a úloha v oblasti dodržování předpisů pacienty, podpory duševního zdraví a vzdálené péče signalizují změnu paradigmatu v asistenci při poskytování zdravotní péče.

Vznikají virtuální nemocniční oddělení, která fungují jako centra pro sledování pacientů v jejich domovech.

„Podle mého názoru virtuální asistenti a chatboti ve zdravotnictví slouží jako všestranné nástroje, které zlepšují dostupnost, poskytují informace, zjednodušují administrativní úkony a přispívají k celkové efektivitě. Jejich schopnost nabízet personalizovanou a včasnou podporu z nich činí cenný nástroj zlepšení zkušeností pacientů a optimalizaci zdravotnických služeb,“ doplňuje Marek.

2. Nebojme se digitálních dvojčat

Digitální dvojčata, virtuální modely reálných systémů, se rozvíjejí ve zdravotnictví a simulují zařízení, nemocnice, a dokonce i lidské tělo. Digitální dvojčata ve zdravotnictví jsou jako virtuální kopie skutečných věcí, ale v digitálním světě. „Představte si, že máte v počítači malý model svého těla nebo určité části, například srdce nebo mozku. Toto digitální dvojče není jen obrázek, ale chová se jako skutečná věc. Lékaři ho mohou použít k pochopení toho, jak mohou fungovat různé způsoby léčby nebo jak se vyvíjí nemoc. Je to pro ně něco jako cvičný nástroj, který jim umožní lépe rozhodovat o vašem zdraví. Digitální dvojčata mohou také použít k ověření, jak by na vás osobně mohl působit nový lék. Je to tedy jako mít chytrého digitálního pomocníka, který lékařům pomáhá naplánovat pro vás tu nejlepší péči,“ říká Karolína Gackowa.

Použití digitálních dvojčat pro pochopení účinků léčby, zejména v lidském mozku, představuje špičkový pokrok, který se očekává i v roce 2024.

3. Virtuální nemocnice, telemedicína 

Virtuální nemocnice a telemedicína jsou jako technologie, které přinášejí zdravotní péči až k vám domů. Virtuální nemocnice je centrum, jakýsi CML, který dohlíží na pacienty pomocí často online připojených zařízení. Je to jako mít velitelské centrum zdravotní péče, kde mohou odborníci na dálku sledovat váš zdravotní stav.

Aditivní výroba, zejména 3D tisk, vyrábí nástroje, chirurgické nástroje, ortopedické implantáty, a dokonce i protézy na zakázku.

Telemedicína je zase jako virtuální schůzka s lékařem. Prostřednictvím videohovorů nebo zpráv můžete konzultovat se zdravotnickými pracovníky, aniž byste opustili svůj domov. Je to velmi praktické pro běžné prohlídky, získání lékařských rad, nebo dokonce pro diskusi o vašich příznacích. Díky těmto inovacím je zdravotní péče dostupnější a pohodlnější, zejména když se nemůžete dostavit na fyzickou kliniku.

Tento trend bude pokračovat i v letošním roce. Vznikají virtuální nemocniční oddělení, která fungují jako centra pro sledování pacientů v jejich domovech.

Virtuální realita (VR) se ukazuje jako účinná při léčbě chronické bolesti a zastiňuje tradiční farmaceutické přístupy. Rozšířená realita (AR) pomáhá chirurgům tím, že poskytuje digitální informace v reálném čase, čímž zlepšuje chirurgické postupy. S rozvojem těchto technologií se jejich dopad na zdravotní péči bude stále zvyšovat.

Rozšířená realita (AR) ve zdravotnictví je jako přidání digitální vrstvy do reálného světa, aby se zlepšily lékařské zkušenosti. Představte si, že při interakci s fyzickým prostředím nosíte speciální brýle, které zobrazují další informace nebo grafiku. Ve zdravotnictví může rozšířená realita pomoci chirurgům tím, že během operace překrývá digitální obrazy na tělo pacienta a poskytuje tak cenné informace. Může také pomoci při výuce lékařů, protože studentům umožňuje vizualizovat složité anatomické struktury. AR zpřesňuje a vzdělává lékařské postupy tím, že virtuální prvky plynule propojuje s reálným prostředím a otevírá tak nové možnosti pro lepší výuku a péči o pacienty.

4. 3D nástroje i orgány

Aditivní výroba, zejména 3D tisk, mění zdravotnictví tím, že vyrábí nástroje, chirurgické nástroje, ortopedické implantáty, a dokonce i protézy na zakázku. Výzkum 3D tištěných orgánů pro transplantace s využitím biologické tkáně má potenciál řešit krizi nedostatku orgánů. I tento trend využívání 3D tisku ve zdravotnictví rok od roku sílí.

Vzhledem k tomu, že zdravotnictví stojí v roce 2024 na prahu transformačních změn, bude vývojovou linii tohoto odvětví určovat souhra technologických inovací, ekonomické reality a vyvíjejících se společenských potřeb. Orientace v těchto trendech vyžaduje křehkou rovnováhu mezi přijetím inovací a řešením neodmyslitelných výzev. Zdravotní péče budoucnosti bude pravděpodobně definována schopností využít sílu nových technologií a zároveň zajistit spravedlivý přístup, soukromí pacientů a udržitelná řešení pro měnící se požadavky dynamického světa.

Související…

Lepší léčba bez vedlejších účinků. Medicína na míru zažívá boom, roli hraje i AI
Kristýna Nedobitá

 

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...