Cesta domů

Tento text je první ze série, jež se věnuje organizaci Cesta domů , která pomáhá lidem odcházet s úctou a důstojně.