fbpx

Děti trpí úzkostmi a depresí. Proč psychologové nestíhají a stát selhal? 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Nadměrná úzkost, sebepoškozování, deprese i myšlenky na smrt. To je jen kratší výčet potíží, s nimiž se v současnosti potýká vysoké procento dětí i mládeže. Kde se stala chyba?

Zveřejněno: 23. 1. 2024

Náhlou a dramatickou proměnu životního stylu české společnosti po kolapsu komunismu nikdo nepovažoval za možný problém, natož za ohrožení. Všichni chtěli věřit, že budoucnost je už jen zalitá sluncem. Pravda a láska teď už konečně zvítězí nad lží a nenávistí, sliboval krásný a naivní slogan z listopadových dnů. Spotřební společnost a psychologie konzumerismu přitom ovlivňovaly komunistické Československo nejpozději od začátku šedesátých let dvacátého století. Rovnostářský totalitní režim však až do konce dokázal bránit excesům.

Změna režimu v roce 1989 byla ve všech ohledech nečekaně nová a žádná historická srovnání pro ni neplatila. Česká společnost neměla – a dosud ani nemá – dokončenou pozitivní národní identitu. Ani církev a víra nemohly sloužit jako morální opora a návod k jednání.

Nedospělý mediální zmatek dovolil české pseudopolitice obsadit veřejnou diskuzi neplodnými ideologickými zkratkami a – ne-problémy. Společenství bez zažitých hodnot pak se slepým nadšením opakovalo bláboly a klišé o pravicovosti či levicovosti čehokoliv, zatímco věci podstatné propadaly bez pozornosti a diskuze.

Heslem dne se stala jen spotřeba, „úspěch“ a zábava za každou cenu. V českém společenství zcela převládla představa, že o duši jedince i společenství není potřeba pečovat a pracovat pro ni.

Třetina dětí trpí úzkostí

Důsledky této bláhovosti a nezodpovědnosti se dnes projevují – avšak už natolik alarmujícím způsobem, volajícím po co nejrychlejší mobilizaci nejen politické scény, ale celé vzdělávací soustavy a společnosti jako celku. Nedávný průzkum žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol v Ústeckém kraji šokujícím způsobem potvrdil varování, která už několik let přicházejí od škol a psychiatrických pracovišť v celé republice.

Až třetina žáků a studentů ve věkové skupině dvanáct až sedmnáct let vykazuje úroveň úzkostí „nad hranicí, u které se doporučuje vyhledat odbornou pomoc“. Radikální nárůst sebepoškozování u dívek v této věkové kohortě přesáhl hranici třiceti tří procent. Pětina takto mladých Čechů a Češek dokonce v obtížnějších situacích uvažovala o sebevraždě.

Jako falešný se ukazuje rozšířený názor, že za problémy dospívajících může pandemie covidu v letech 2020 až 2022. O rozvíjející se krizi mladé generace bez sebevědomí a cíle se vědělo už před rokem 2010.

Třetina dotazovaných vykazovala symptomy úzkosti (napětí a neklid, obava ze sociální nezařazenosti, bušení srdce, nadměrné pocení, třes a chvění končetin). Celá čtvrtina pak zjevné symptomy deprese (podrážděnost, ztráta zájmu o práci, studium, volnočasové aktivity nebo o sebe a své blízké, únava až vyčerpání, nespavost, potíže s pamětí, koncentrací a rozhodováním, myšlenky na smrt nebo alespoň sebepoškození).

Více než polovina dotazovaných má problémy se spánkem a v týdnu spí jen pět až šest hodin denně namísto osmi až deseti hodin, doporučovaných pro tuto věkovou skupinu lékaři. A varujícím civilizačním mementem je, že téměř 56 procent dotazovaných reagovalo s nezvládaným podrážděním, když nemohlo být online na mobilním telefonu nebo počítači.

Připočtěte k tomu obavu z války, environmentální úzkost, genderové znejistění, oslabení rodinných vazeb a stále ještě rigidní přístup k výchově a nedostatek respektu a zájmu o druhé. Výsledkem je, že máme před sebou těžce poškozenou generaci, jejíž problémy zcela jistě nezmizí samy od sebe.

Není kam se obrátit

Velká část rodičů si s novou situací neví rady. Česká republika vykazuje kvůli desítky let trvajícímu totálnímu podcenění problému ze strany politiky naprostý nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Rodiče se prakticky nemají kam obrátit o pomoc.

Podle registru České lékařské komory v zemi působí jen 180 dětských psychiatrů. Osmdesát šest z nich je starších 65 let. Z více než devíti set klinických psychologů se jenom necelá desetina věnuje dětem a dospívajícím. Na sto tisíc dětí a dospívajících připadá necelých šest psychiatrů.

Jako falešný se ukazuje rozšířený názor, že za problémy dospívajících může pandemie covidu v letech 2020 až 2022. O rozvíjející se krizi mladé generace bez sebevědomí a cíle se vědělo už před rokem 2010.

Až třetina žáků a studentů ve věkové skupině dvanáct až sedmnáct let vykazuje úroveň úzkostí „nad hranicí, u které se doporučuje vyhledat odbornou pomoc“.

Počty hospitalizovaných sebepoškozujících se dětí a dospívajících začaly strmě stoupat právě v této době. Mezi roky 2013 a 2019, tedy ještě před začátkem covidových dopadů, vzrostly o 50 procent.

Na už tehdy krizovou situaci však nikdo nereagoval. Oslabená společnost nemohla mít jinou než oslabenou mladou generaci, která pak v covidové krizi dostala nezvladatelný úkol bez řešení. Podle statistik Linky bezpečí za rok 2021, kdy nejvíc řádil covid a všechno bylo zavřené, narostla četnost dětských psychických potíží o 45 procent.

Na hloubce krize se výrazně podepsalo i podcenění současných dopadů bezprecedentní proměny společenské a generační komunikace a především sociálních sítí.

Chybí vůle se dohodnout

Covidová krize nepřinesla kvůli neschopnosti politické scény systémové řešení. O to vítanější a profesionálnější byly alespoň částečné iniciativy univerzit a nevládních organizací. Politické strany a státní správa mají k dispozici detailní průzkumy ze všech krajů i hlavního města už nejméně pět let.

Informací je dost, ale zcela chybí vůle politických stran dohodnout se na tom, že tato bezprecedentní krize uvnitř poloviny mladé generace potřebuje společnou a dlouhodobou strategii.

Zatím se děje opak. Po mnohaletém fungování s koncem roku 2023 ukončila pro nedostatek personálu a financí činnost asi nejznámější česká Linka důvěry v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích.

Text byl publikován na HlídacíPes.org, převzato se svolením redakce. Autorem článku je Jan Urban.

Související…

Když se říznu, cítím, že žiju. Za sebepoškozováním dětí stojí rozvod rodičů i nevyjasněná identita
Kristýna Nedobitá

foto: Shutterstock, zdroj: Hlídací pes

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...