fbpx

Zveřejněno: 20. 9. 2017

To, že se umění cizích jazyků vyplácí, víme asi všichni. Jenže se nevyplácí jen jedincům, kteří tyto jazyky ovládají. Umění mluvit bez problémů cizí řečí se vyplácí celé společnosti. Země, kde je vyšší znalost jazyků, mají také vyšší HDP a další ekonomické ukazatele.

Podívejme se do států, jako jsou Norsko, Holandsko, Švédsko či Švýcarsko. Obyvatelé těchto zemí při zachování výborné znalosti rodného jazyka odmala disponují perfektní znalostí angličtiny, popřípadě dalších jazyků.

U těchto států nestojí otázka, na jakou úroveň se žáci a studenti ve výuce cizího jazyka dostanu a zda vůbec. Jde o to, aby se lidé kromě dvou až tří perfektně osvojených jazyků naučili co nejvíce dalších cizích řečí.

shutterstock 559829731

Začínat s cizím jazykem ve škole může být už pozdě, nejlepší návyky získáte, když se učíte jazyk mateřský

Kolik jazyků, takové bohatství

Sebevědomí uvedených národů v oblasti obchodu je neporovnatelně vyšší ve srovnání se zeměmi, kde je znalost cizího jazyka považována spíše za výjimku než za automatickou nutnost. Stále se přitom bavíme o perfektní znalosti jazyka. Tedy o takové, která nás neomezuje na trapné fráze a nejisté vystupování. Jazyková výbava by měla naopak dodat lesk a jiskru našemu jednání. Pokud se tedy i my v Česku zaměříme kromě jiného i na systematickou podporu výuky cizích jazyků, může nám i tento fakt pomoci ke zvýšení HDP celého státu.

Z praxe víme, že umět skvěle cizí jazyk znamená ve stále globálnějším světě konkurenční výhodu. A protože osobně vím, že velmi důležité je překonat lenost a nudu při systematickém opakování, vymysleli jsme s teamem metodu, která tuto nudu a memorování odbourává, metodu, která naopak baví.

Tušili jsme, že je naše aplikace unikátní, a i díky tomu se nám podařilo dostat na svou stranu největší hollywoodská studia a získat celosvětová práva na jejich filmy. Ocenění společnosti British Council pak potvrdilo naše tušení. Ohromně si ho vážíme a určitě nám pomohlo, abychom lépe pronikli na evropskou scénu ve výuce cizích jazyků. Cena nás vlastně posunula blíže našemu cíli, tedy aby se každý, kdo chce, dokázal naučit cizí jazyk. A v konečném důsledku, aby si lidi na celém světě víc rozuměli.

Metoda Mooveez

Mnozí jistě už o naší metodě slyšeli. Jedná se o projekt Mooveez, který při výuce cizích jazyků vsadil na známou filmovou klasiku a kvalitní dokumenty z dílny National Geographic. Filmy označujeme třemi stupni náročnosti – snazší, střední a těžší. Plná verze aplikace pro Android je k dispozici zatím pouze uživatelům v Česku a na Slovensku, což v případě aplikací nebývá obvyklé, většinou jdou tyto země na řadu jako poslední.

V tomto případě ale může český a slovenský zákazník těžit z toho, že tvůrce aplikace pochází z Česka. Velké trhy, jako je například Německo, budou následovat s několikatýdenním zpožděním.

Není čas? Ale je...

S naší metodou už se nelze vymlouvat na to, že není čas a prostor, kde se vzdělávat. Pro výuku jazyka lze nyní využít zábavným způsobem každou chvíli. Jde to všude, kdekoli a kdykoli. Odborníci potvrzují, že učení jazyka je efektivnější, když mu člověk věnuje pravidelně třeba jen pár minut i vícekrát denně než nárazově třeba jednou za týden.

S aplikací Mooveez se člověk dobře pobaví, a to ještě nad vysoce odborným materiálem. Na překladech spolupracujeme s těmi největšími odborníky. Logicky používáme tuto metodu v naší jazykové škole pro dospělé Strories.  

Děti mluví bez přízvuku

Do naší rodiny výukových metod patří i KIDS&Us, která je určená pro děti od jednoho roku. Učení cizího jazyka Kids&Us mě zaujalo, přestože metodika nepochází z naší dílny. Dovede totiž děti odmala podchytit tak, aby se naučily jazyk bezpřízvučně, tedy skutečně perfektně.

Metoda Kids&Us respektuje spontánní proces učení jazyka a přistupuje k výuce angličtiny, jako by se jednalo o mateřský jazyk dítěte. To si tak prochází stejnými přirozenými fázemi jako při učení mateřštiny: poslechem, porozuměním, mluvením, čtením a psaním. Učí se rovněž na základě příběhů. Každý kurz má svého hrdinu, který je ve stejném věku jako žáci a prožívá stejné životní situace jako oni.

To dětem umožňuje se svými hrdiny se ztotožnit a přilnout k nim skrze nový jazyk. Děti v Kids&Us jsou aktéry příběhů, nejsou pouhými diváky. Díky bohaté interakci, opakování a emočním podnětům u nich škola vytváří potřebu se aktivně vyjadřovat. Používá vlastní výukové materiály vytvořené týmem pedagogů, metodologů, lingvistů, skladatelů, textařů a grafiků. Kids&Us metodika je kontinuální, je propracovaná od jednoho roku dítěte až do osmnácti let. 

Děti dochází na hodiny „po škole nebo po školce" jako do kroužku. Přesto jim Kids&Us metoda zaručuje každodenní kontakt s angličtinou, a díky tomu po čase velmi dobře rozumí a mluví bohatým jazykem s autentickou výslovností. Cesta Kids&Us je učení i mino učebny, a to prostřednictvím příběhů, rodinných her, mobilních aplikací v angličtině, divadélek či třeba kurzů vaření pro děti. Jedná se o revoluční metodu ve výuce jazyků.

foto: Shutterstock, zdroj: Kids&US

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...