fbpx

Pražské priority: Zastavět brownfieldy bytovými domy, zvládnout klimatickou změnu, zlepšit dostupnost bydlení... a také třeba oživit tržnici v Holešovicích

Zveřejněno: 23. 9. 2020

Výstava Pražské priority v Centru architektury a městského plánování představuje 25 stavebních projektů, které v budoucnu zásadně ovlivní podobu Prahy. Jak si budoucnost představují současní členové pražské rady, co je pro ně nejdůležitější?

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

„Jako prioritu vnímám celkové zlepšení kvality života v Praze. Naopak si myslím, že největším problémem Prahy je skutečně krize dostupnosti bydlení. Jako zásadní téma rozvoje města proto vidím otevřít pro výstavbu největší brownfield, tedy Bubny–Zátory.“

Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje

„Když se stavěly symboly Prahy 19. století, jako je Národní divadlo nebo Rudolfinum, předcházela tomu výstavba nábřeží, která radikálně proměnila tvář celého místa, jež byla do té doby vlastně periferie zmáčená každé jaro povodní. Dnes stojíme před podobnou příležitostí s plánem na novou koncertní síň na Vltavské, která by se společně s rozvojem tohoto území mohla stát symbolem Prahy 21. století. První zásadní krok ve výstavbě filharmonie jsme učinili již toto léto, kdy ve veřejné soutěži vyhrálo konsorcium vedené proslulým architektonickým studiem Henning Larsen, které pro ni vypracuje analýzu využitelnosti.“

Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí

„Myslím, že je podstatné, aby každý projekt na území Prahy reflektoval přicházející klimatickou změnu. Praha chce do roku 2030 snížit produkci CO2 o 45 procent a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrální. Také bychom byli velmi rádi, aby se ještě v tomto volebním období začal budovat nový velký park na Rohanském ostrově, který spolu s revitalizací ostrova Štvanice výrazně zvýší rekreační potenciál břehu řeky. Současně bude fungovat jako přirozená protipovodňová ochrana města, neboť umožní řece, aby se při povodni rozlila sem, místo do ulic Karlína.“

Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy

„Prahu zítra si představuji jako město plné udržitelných způsobů dopravy. To znamená, že máme maximální podporu pěší a cyklistické dopravy, zklidněné centrum města po vzoru západních metropolí a automobilisté mají město jak objet tak, aby nejezdili skrz. Z velkých infrastrukturních staveb začínáme s metrem D. Současně se snažíme všemožně podporovat vylepšování veřejného prostoru takovým způsobem, aby pro lidi nebylo nebezpečné po městě chodit či jezdit na kole. Naopak aby si to užívali a cestu do práce brali jako procházku.“

Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu

„Mou aktuální prioritou je udržení rozpočtu navzdory těžké době. Budu se tedy snažit zajistit dostatek finančních prostředků jak na služby, tak na investice – hlavně tedy na to, aby skutečně krásné projekty, které uvidíte na výstavě, nezůstaly jen na papíře, ale aby byly skutečně zrealizovány. Ze svých konkrétních úkolů bych zmínil rozvoj Pražské tržnice a Výstaviště Praha. Oba tyto areály sdílí těžký osud a dlouhodobě byly zanedbávány a my se teď soustředíme na to, abychom jim navrátili původní krásu a abychom je vrátili Pražanům.“

Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti

„Naprostou prioritou je zlepšení dostupnosti bydlení v Praze. Potřebujeme k tomu právě proměnu brownfieldů, kterých tu máme hned několik, ale dlouhé desítky let ležely ladem. Nelze ovšem spoléhat na to, že problém vyřeší sám trh. Byty za tržní ceny si dnes nemůže dovolit koupit téměř nikdo. Je potřeba řešit také legislativní změny, např. vyčlenění 15 nebo 20 % z nového developmentu pro fond dostupného bydlení a podobně.“

Vít Šimral, radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

„Rád bych viděl Prahu jako město, kde lidi baví sportovat jak venku, tak i uvnitř. Jezdí na kole v zeleni, využívají cyklostezky, mají dostatek plaveckých bazénů, zimních stadionů a sportování je přirozené i dostupné. Stejně tak bych rád, aby byla Praha vzdělaná, inovativní a naplňovala náš klimatický závazek.“ 

Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

„Za jednu z nejdůležitějších priorit považuji dostupné bydlení. Dala jsem si za úkol konkrétní projekt výstavby družstevního bydlení s účastí města. Ráda bych, aby každý rok vzniklo nejméně několik set družstevních bytů v jednotlivých městských částech. V současné době jednáme s městskými částmi – pilotní projekt řešíme na Praze 5, 8, 12, 13 nebo 14. Chtěla bych, aby se lidé do těchto bytů stěhovali už v příštím volebním období.“

Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů

„Hned v příštích měsících začne přeměna několika lokalit za účasti města. Jedná se o Smíchov, Rohanský ostrov, ale také třeba o dvě nádherné pražské tržnice. Ta Pražská v Holešovicích postupně ožívá a mohlo by se z ní stát velmi silné kulturně-společenské místo, ta Staroměstská byla dosud užívána pouze jako zázemí pro supermarket. Teď ale město chystá velkou rekonstrukci celého objektu, kterému by se měla vrátit původní role. Tržnice není jen místo gastronomie, ale i kultury a setkávání.“

Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

„Já si představuji Prahu zítra jako zdravé město, které je plné lidí, kteří spolu umějí žít, organizují různá sousedská setkávání a kulturní akce, umějí se spolu nejen bavit, ale také se společně zapojit do plánování a rozvoje vlastní lokality. Proto je důležité podporovat komunitní aktivity a spolupráci s městskými částmi. Důležité je, že kultura rozhodně není jenom v centru, ale také na okrajích Prahy. A právě tuto komunitní kulturu mimo centrum Prahy chceme podporovat. Kultura by měla být dostupná všem občanům.“

Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

„Pro kvalitu života není důležitá jen dobrá infrastruktura jako chodníky, silnice, parkoviště, kavárny, ale také služby, a to i ty sociální a zdravotní. Právě o těch je potřeba stále více přemýšlet. Musíme myslet na to, aby bylo město přívětivé pro všechny generace, tedy i generaci nejstarší.“

Související…

Výstava Dvě Prahy ukazuje, jak se metropole mění a roste už od 19. století
Zdeněk Strnad

foto: CAMP a archiv, zdroj: Pražské priority, CAMP

Tipy redakce

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Jan Rak: Ráj na zemi nastane tehdy, až připustíme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...