fbpx

Zveřejněno: 16. 8. 2017

To, co si vědci už dříve mysleli, se potvrzuje. Podle výzkumu provedeného na Královské koleji v Londýně skutečně platí, že synové starších otců jsou inteligentnější, jsou více orientováni na své zájmy a lhostejnější k tomu, co si o nich myslí okolí. Tento jev podle vědců způsobuje specifický gen, který však stojí i za rozvojem autismu.

Mnoho předchozích výzkumů se zaměřovalo na negativní důsledky, jimž jsou vystaveny děti starších otců, přičemž největší pozornost byla věnována riziku rozvoje autismu a schizofrenie.

Výzkum Královské koleje v Londýně se však pustil přesně opačným směrem a poukázal na to, že děti starších otců mohou mít ve srovnání se svými vrstevníky citelné výhody, které jsou nejvíce patrné v oblasti vzdělání a kariéry.

shutterstock 406950790

Největší geek je Sheldon Cooper, dokáže se pohroužit do studia i do své práce a nikoho nevnímat

Geek jako Sheldon Cooper

Poslední britský výzkum byl jeden z nejrizsáhlejších. Výzkumníci shromáždili kognitivní a behaviorální data 15 000 dvojčat z Velké Británie. Dvojčata byla komplexně testována, když dosáhla věku 12 let. Největší pozornost byla věnována jejich nonverbálnímu IQ, úrovni sociální spokojenosti a intenzitě jejich zaměření na určitá témata.

Také jejich rodiče byli dotazováni, o co se jejich děti zajímají, jak jsou vnímány vrstevníky a jak tráví svůj volný čas. Cílem výzkumu bylo měření takzvaného "geek indexu", který definuje intenzitu zapálení pro určitý obor a schopnost řešit obtížné problémy v rámci daného oboru. Pro bližší představu: nejznámějším geekem současnosti je Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku, jehož technické a odborné znalosti a zapálení pro věc patří mezi klasické geek rysy. Představa, že takoví lidé jsou společensky nepřizpůsobiví, je však spíše jen mýtus než realita.

Výrazně vyšší "geek index" měli synové starších otců, a tím podle vědců měli i lepší vzdělávací i kariérní vyhlídky. Již v době měření chlapci vykazovali nadprůměrné znalosti a výsledky v předmětech týkajících se oblastí, jako je věda, technika, inženýrství a matematika.

Inteligenci a autismus ovlivňuje stejný gen

Vysvětlení této skutečnosti by mohl snadno poskytnout socioekonomický status v rodině – starší otcové mívají zpravidla vyšší kariérní pozici a lepší sociální postavení než otcové mladší, což znamená, že jejich děti jsou vychovávány v bohatším prostředí a mají přístup k lepšímu vzdělání.

Podle vědců to však není tak jednoduché. Objevili totiž vazbu mezi vyšším otcovským věkem, geek indexem a autismem. Zjistili, že se specifické geny stojící za rozvojem geek rysů a predispozicí k autismu nápadně překrývají.

"Když se dítě narodí pouze s některými z těchto genů, pravděpodobně bude mít větší šanci uspět ve škole. Nicméně vyšší dávka těchto genů v kombinaci s dalšími rizikovými faktory může způsobit vyšší predispozice k autismu. Tento jev je potvrzen nedávným výzkumem, který prokázal, že geny autismu jsou spojeny také s vyšším IQ,“ vysvětluje doktorka Magdalena Janecka z Královské koleje v Londýně. Další plánované výzkumy mají vrhnout světlo na toto ambivalentní působení genů s cílem odhalit možnosti prevence autismu.

foto: Shutterstock, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Matějská pouť na pražském Výstavišti už běží nějaký ten pátek a zdá se, že...

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Je smrt něco nezvratného? A kdy vlastně nastává? Všechny vyspělé státy mají ve...